Найдено 100+ «Y»

YABBER

Англо-український словник Балла М.І.

розм. 1. n тарабарщина; 2. v базікати; пащекувати; торохтіти.

YACHT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n яхта; cruiser ~ крейсерська яхта; star-class ~ яхта зіркового класу; 2. v плавати на яхті.

YACHTING

Англо-український словник Балла М.І.

1. n плавання на яхті; яхтовий спорт; 2. adj яхтовий.

YACHTSMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl yachtsmen) 1) спорт, яхтсмен; спортсмен-вітрильник; 2) власник яхти.

YAGER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мисливець; єгер; 2) солдат єгерської частини; стрілець.

YAH

Англо-український словник Балла М.І.

int та ну?, ось як! (виражає глузування, зневагу).

YAHOO

Англо-український словник Балла М.І.

{1.} n 1) огидна істота, тварюка (про людину); 2) амер. знев. селюк, мужлай{; 2. int слава!, ура!, ого-го-го! (виражає захоплення); 3. (Yahoo!) мережева компанія

YAK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) зоол. як, тибетський бик; довгошерстий бик; 2) регіт; 3) смішний анекдот; дотеп; 4) рад. реакція слухачів на дотепи; 5) розм. селюк; йолоп; роззява; прос

YAKUT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) якут; якутка; the ~(s) збірн. якути; 2) якутська мова; 2. adj якутський.

YAKYAK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n базікання; переливання з пустого в порожнє; 2. v базікати, пащекувати.

YALE

Англо-український словник Балла М.І.

n автоматичний «американський» замок (тж ~ lock).

YALE

Англо-український словник Балла М.І.

n Ієльськни університет (тж ~ University); ~ blue яскраво-синій колір.

YAM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бот. ямс; 2) шотл. картопля.

YAMMER

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) амер. розм. ниття; ремствування, скарги; 2) лемент; стогін; 2. v 1) амер. розм. скаржитися, нити; 2) ремствувати, стогнати; лементувати; оплакувати.

YAMSTICK

Англо-український словник Балла М.І.

n загострений ціпок (знаряддя австралійських аборигенів).

YANK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) амер. ривок; сіпання, смикання; 2) різкий удар; 2. v амер. розм. 1) смикати, сіпати; 2) перен. налягати (на роботу); виявляти активність; діяти з розмаху

YANKEE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) янкі, американець; 2) амер. мешканець Нової Англії; 3) іст. янкі, солдат армії півничан; 4) англійська мова американців; 5) pl розм. американські цінні,п

YANKEEISH

Англо-український словник Балла М.І.

adj знев. 1) американізований; 2) властивий янкі.

YANKEEISM

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. американізм (у англійській мові).

YANKEEIZE

Англо-український словник Балла М.І.

v знев. 1) американізувати; 2) перебудовувати на зразок північних штатів (про південь США).

YANKEELAND

Англо-український словник Балла М.І.

n жарт. 1) Нова Англія; 2) США; 3) північні штати США.

YAP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гавкання, дзявкання; 2) розм. брехня, базікання; 3) розм. горлань; 4) розм. хуліган, хамло; 5) розм. рот, пелька; to open one's ~ роззявити пельку; 2. v 1)

YAPP

Англо-український словник Балла М.І.

n палітурка з м'якої шкіри.

YARD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ярд (= 3 футам, близько 91,4 cm); to sell by the ~ продавати на ярди (тканину тощо); 2) мор. рея; 3) поет. п'ядь; 4) подвір'я; двір; 5) амер. сад; front ~ п

YARDAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) довжина (площа, обсяг) у ярдах; 2) складування, зберігання (відкрите); 3) плата за користування портовим складом (двором).

YARDMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl yardmen) 1) робітник парку (складу); 2) завідувач парку (складу).

YARDMASTER

Англо-український словник Балла М.І.

n зал. складач поїздів; диспетчер станції; завідувач маневрами.

YARDMEASURE

Англо-український словник Балла М.І.

n вимірювальна рулетка (лінійка, стрічка); дерев'яний (металічний, складаний) ярд.

YARDSTICK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вимірювальна лінійка довжиною в один ярд; дерев'яний (металічний) ярд; 2) перен. мірка, мірило; критерій; масштаб.

YARDWAND

Англо-український словник Балла М.І.

n мірка, мірило; критерій; масштаб (тж yardstick).

YARE

Англо-український словник Балла М.І.

adj розм. 1) готовий, підготовлений; 2) жвавий, моторний; 3) що слухається керма (про судно).

YARMOUTH

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. м. Ярмут; ♦ ~ bloater копчений оселедець; жарт, уродженець Ярмута; ~ capon копчений оселедець.

YARN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пряжа; нитка, нитки; bay ~ гарус; 2) розм. довге оповідання; історія; казка, вигадка; анекдот; чутка; to spin ~s поширювати чутки; 3) шпагат; reaper ~ сн

YARNBEAM

Англо-український словник Балла М.І.

n текст. ткацький навій з пряжею.

YARNDYED

Англо-український словник Балла М.І.

adj фарбований у пряжі; зроблений з фарбованої пряжі.

YARNSPINNER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) прядильник; 2) перен. розповідач; любитель розповідати різні історії.

YASHMAK

Англо-український словник Балла М.І.

n яшмак (платок); чадра, паранджа.

YATATAYATATA

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. базікання, патякання, балачки.

YATTER

Англо-український словник Балла М.І.

v амер. розм. базікати, патякати.

YAW

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) мор., ав. відхилення від курсу; рискання; 2) відхилення снаряда від курсу; 2. v відхилятися від курсу; рискати.

YAWL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) мор. ял; 2) крик, зойк; лемент; 3) виття (собаки); 4) котяча музика; 2. v 1) кричати; репетувати; лементувати; 2) вити (про собаку); 3) горлати, зіпати.

YAWN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) позіх; позіхання; 2) тех. зазор; нещільне з'єднання; 3) зяючий отвір; 4) поет. безодня; the ~ of hell прірва пекла; 2. v 1) позіхати; he ~ed good night «

YAWNING

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що позіхає; 2) зяючий; 3) заколисливий, усипний.

YAWNY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що позіхає; сонний; сонливий; 2) що викликає позіхання; заколисливий.

YAWP

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) розм. скрикнути, зойкнути; вищати; пищати, запищати; 2) горланити; базікати; 3) роззявляти рот; витріщатися.

YAWYAW

Англо-український словник Балла М.І.

v знев. розмовляти згорда; бундючитися.

YCLAD

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. одягнений, прибраний, причепурений.

YCLEPT

Англо-український словник Балла М.І.

adj жарт, званий, наречений, називаний; що іменується.

YE

Англо-український словник Балла М.І.

pron pers. заст. поет. ви; how d'ye do? здрастуйте!; як ся маєте?; як поживаєте?

YEA

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) ствердна відповідь; згода; 2) амер. голос «за»; ~s and nays поіменне голосування; the ~s were 50, the nays 30 «за» голосували 50 чоловік, «проти» — 30; 3

YEAR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) рік; academic ~ навчальний рік; business ~ господарський рік; fiscal ~ бюджетний (фіскальний) рік; last (next, this) ~ у минулому (у наступному, у цьому) ро

YEARLING

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) одноліток, річняк; однорічна тварина; 2) саджанець, однорічне деревце; 3) юнак, підліток; 4) військ. розм. призовник, новобранець; 5) амер. військ. розм.

YEARLONG

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що триває цілий рік; річний; 2) тривалий; що триває роки; ~ alliance віковий (віковічний) союз.

YEARLY

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) щорічний; ~ periodical щорічник; 2) річний; ~ income річний прибуток; 2. adv щороку, кожного року; раз на рік.

YEARMIND

Англо-український словник Балла М.І.

n церк. поминальна панахида (в річницю смерті).

YEARN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) туга; нудьга; 2) жадоба, прагнення; 2. v 1) тужити; томитися; нудьгувати, знемагати; сумувати; to ~ for home сумувати за батьківщиною; 2) жадати, прагнут

YEARNING

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) туга; нудьга; 2) пристрасне бажання (чогось — for); жадоба (чогось — for); 2. adj 1) тоскний; нудьгуючий; 2) що прагне (жадає) (чогось — for).

YEAST

Англо-український словник Балла М.І.

n дріжджі; закваска, розчин; ♦ ~ cell бот. дріжджова клітина; ~ fungus дріжджовий гриб.

YEASTCAKE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) таблетка сухих дріжджів; 2) здоба з кислого тіста.

YEASTY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) дріжджовий; що бродить (шумує); 2) перен. пустий, порожній; ~ words пусті слова; 3) пінистий.

YEGG

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. зломщик сейфів, «ведмежатник»; бандит, гангстер.

YEGGMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl yeggmen) зломщик сейфів; гангстер, бандит (тж yegg).

YELD

Англо-український словник Балла М.І.

adj розм. безплідний, неплідний; яловий; ~ cow ялова корова.

YELL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пронизливий крик; зойк, вереск; 2) амер. клич коледжу; схвальні вигуки; 2. v 1) кричати, зіпати, волати; 2) вити, вищати, верещати (про тварин).

YELLOW

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) жовтий колір; жовтизна; 2) жовта фарба; 3) жовток (яйця); 4) pl знев. жовта раса; 5) (a ~) жовта (бульварна) газета; 6) розм. боягузтво; підлість; 7) аме

YELLOWBACK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) (дешевий) бульварний роман; 2) амер. розм. золотий сертифікат.

YELLOWBAND

Англо-український словник Балла М.І.

n: ~ street вулиця, на якій заборонена стоянка.

YELLOWBELLIED

Англо-український словник Балла М.І.

adj розм. боягузливий, боязкий.

Y

Новый большой англо-русский словарь

I[-ı] suffвстречается в абстрактных и собирательных существительных:glory - славаjealousy - ревностьenergy - энергияduchy - герцогствоassembly - собраниеparty -

Y

Немецко-русский политехнический словарь

I метал.; сокр. от saures Futterкислая футеровкаII сокр. от Sauerstoffaufblasstahlконвертерная сталь (маркировка)III сокр. от YttriumиттрийDeutsch-Russische Wört

Y

Новый большой англо-русский словарь

-y I [-ı] suff встречается в абстрактных и собирательных существительных: glory - слава jealousy - ревность energy - энергия duchy - герцогство assembly - с

Y

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

m, f; = y (ipsilon) в словах латинского и греческого происхождения и заимствованиях) 1) игрек, ипсилон y come York — "ипсилон", как в слове Йорк (при произнес

Y

Норвежско-русский словарь

-'en,-'er1) двадцать пятая буква норвежского алфавита2) мат. игрек, неизвестная величинаНорвежско-русский словарь.2013.

Y

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) абсцисса, координата Y координата точки в 2D-графике; расстояние по вертикали от начала координат (обычно нижнего или верхнего левого угла на устройстве отобр

Y

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. admittance - полная проводимость;2. complete conductivity - полная проводимость;3. depth - глубина;4. mole fraction in vapor - мольная доля в паре;5. mole rat

Y

Азербайджанcко-русский словарь

Тридцать первая буква азербайджанского алфавита.

Y

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от yardярдDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Y

Новый большой англо-русский словарь

[waı] n (pl Ys, y's [waız])1. 25-я буква английского алфавита2. мат. игрек, неизвестная величина3. разветвление (дороги, трубы и т. п.)4. вилкообразная опора (ва

Y

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[waɪ]годярдАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Y

Новый большой англо-русский словарь

Y [waı] n (pl Ys, y‘s [waız]) 1. 25-я буква английского алфавита 2. мат. игрек, неизвестная величина 3. разветвление (дороги, трубы и т. п.) 4. вилкообразная

Y

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от yttriumиттрийDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Y

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Иттрий (Y)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

Y

Англо-русский словарь редакция bed

n. игрек; неизвестная величина; что-либо в форме буквы y

Y

Норвежско-русский словарь

I -'en,-'er 1) двадцать пятая буква норвежского алфавита 2) мат. игрек, неизвестная величина II ydde, ydd диал. см. yre II Норвежско-русский словарь.2013.

Y

Англо-русский словарь Мюллера

Y, y [waɪ] n (pl Ys, Y's [waɪz])1) 25-я буква англ. алфавита2) что-л., напомина́ющее по фо́рме бу́кву Y3) мат. и́грек, неизве́стная величина́Англо-русский словар

Y

Англо-русский словарь общей лексики

суф. 1) образует абстрактные и собирательные существительные soldiery — военное дело; военная служба; презр. солдатня bakery — пекарня; хлебозавод; булочная gaie

Y

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[waɪ]годярдАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Y

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = yБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Y

Англо-русский словарь общей лексики

I [¦µЎ] сущ.; мн. - Ys, Y's [¦µЎЄ] 1) двадцать пятая буква англ. алфавита 2) что-л., по форме похожее на букву Y 3) мат. обозначение неизвестной величины II сокр

Y

Португальско-русский словарь

m = Yи грего (согласно орфографической реформе эта буква заменена буквой i)Portuguese-russian dictionary.2013.

Y

Англо-русский словарь общей лексики

I [¦µЎ] сущ.; мн. - Ys, Y's [¦µЎЄ] 1) двадцать пятая буква англ. алфавита 2) что-л., по форме похожее на букву Y 3) мат. обозначение неизвестной величины II сокр

Y

Англо-русский технический словарь

игрекАнгло-русский технический словарь.

Y

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, = 1) двадцать пятая буква немецкого алфавита 2) мат. игрек (неизвестная величина) Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Y

Англо-русский словарь по компьютерам

координата y y/n - • yes/no, да/нет(комп. аббрев.)

Y

Англо-русский словарь Мюллера

Y, y [waɪ] n (pl Ys, Y's [waɪz]) 1) 25-я буква англ. алфавита 2) что-л., напомина́ющее по фо́рме бу́кву Y 3) мат. и́грек, неизве́стная величина́Англо-русский с

Y

Религиозные термины

     Двадцать пятая английского алфавита и десятая еврейского - Иод. Это есть litera Pythagorae, пифагорейская буква и символ, указывающий на два ответвления, ил

Y

Латинско-русский словарь

yдвадцать четвертая буква лат. алфавита (тк. в словах греч. происхождения); в начале слов не встречЛатинско-русский словарь.2003.

Y

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) двадцать пятая буква немецкого алфавита2) мат. игрек (неизвестная величина)II = Economy Class англ. ав.экономический классБольшой немецко-русский и ру

Y

Англо-русский экономический словарь

.Corporation.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический словарь.

Y

Большой испанско-русский словарь

f27-я буква испанского алфавита и гриега

Y

Португальско-русский словарь

m = yPortuguese-russian dictionary.2013.

Y

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I m; = Y25-я буква французского алфавитаII pron non autonomeконструкции с местоимением y соотносительны с глагольными конструкциями с предлогом à и выражают те ж

Y.A.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от York-Antwerp RulesЙорк-Антверпенские правилаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

Y/A

Англо-русский экономический словарь

страх., мор. сокр. от York-Antwerp RulesАнгло-русский экономический словарь.

Y/A

Англо-русский словарь страховых терминов

York-Antwerp RulesEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

Y/A

Англо-русский юридический словарь

сокр. от York-Antwerp RulesЙорк-Антверпенские правилаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

Y2K

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Year 2000) 1) 2000-й год 2) проблема 2000-го года (Y2K problem) проблема состояла в том, что во многих программах для хранения номера года использовались лишь д

Y2K

Словарь компьютерных терминов

Y2K — (Year 2000) 2000-й год. Чаще всего эта аббревиатура употребляется в связи с так называемой "ошибкой 2000 года" — невозможностью некоторых старых программ и

Y2K

Англо-русский словарь общей лексики

сокр. от y(ear) 2000, (K - первая буква слова "kilo", греч. "тысяча") двухтысячный год - Y2K problem

Y2K

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

двухтысячный годАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Y2K (ISSUE)

Англо-русский терминологический словарь МИД России

компьютерный сбой в 2000 году (вопрос, проблема)Терминологический словарь МИД России.EdwART.2011.

Y2K PROBLEM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

проблема двухтысячного годаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Y2K REGIONAL CONTINGENCY PLANNING EXPERTS MEETING

Англо-русский терминологический словарь МИД России

региональное совещание экспертов по чрезвычайному планированию, связанному с проблемой компьютерного сбоя в 2000 годуТерминологический словарь МИД России.EdwART.

YA

Суахили-русский словарь

1) см. a;mizizi ya mti — ко́рни де́рева;maji ya ziwa — вода́ о́зера;nyumba ya baba — дом отца́1) они́ есть;matunda ya mabivu — фру́кты [есть] спе́лые см. уаа

YA

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- ya (Yet another ...) Ещё один ... аббревиатура, принятая в электронной почте см. тж. digispeak

YA

Турецко-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});уж (м)* * *Iо!ya Allah! — с Бо́гом! (пожелание удачи, успеха)ya Rabbi! — обращение о, мой Бог!ya rabbi sen bize

YA

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

разг. = you"Yeah, what ya want?" (J. Steinbeck. Of Mice And Men)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. М

YA

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

ya pron AmE infml See ya! Пока! Is this all ya want? Это все, что ты хочешь? Ya, bunch of softies! Я таких придурков в фобу видел I tell ya, I can't figure it ou

YA

Большой испанско-русский словарь

1. adv1) уж, ужеya lo hice todo — я уже всё сделал2) теперь, ужеya me acuerdo — теперь я припоминаюya hace tiempo — уже давно3) (употр. с гл. в буд.) потом, позд

YA

Англо-русский экономический словарь

1) гос. фин., австр. сокр. от youth allowance2) страх., мор. сокр. от York-Antwerp RulesАнгло-русский экономический словарь.

YA

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m аргоножБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

YA

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

pron AmE infml See ya! — Пока! Is this all ya want? — Это все, что ты хочешь? Ya, bunch of softies! — Я таких придурков в фобу видел I tell ya, I can't figur

YA

Крымскотатарско-русский словарь

А; или, либо; разве; даср. yaki, yani, yoqsaya sen ne dediñ? — а ты что сказал?endi keldimi, ya? — он уже пришёл, да?ya da — илиya özü kelir, ya da bir dostunen

YA

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(yard)мера длины (1 ярд = 91,44 см)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

YAA

Суахили-русский словарь

см. lala межд. о!;yaa Rabi! — о бо́же!

YAA

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- yaa (Yet another acronym) Ещё один акроним аббревиатура, принятая в электронной почте см. тж. digispeak

YAANI

Суахили-русский словарь

1) а и́менно; то есть2) так сказа́ть

YABA

Англо-русский словарь биологических терминов

бот.андира безыглая (Andira inermis)* * *андира безыглаяEnglish-russian biological dictionary.2013.

YABA

Большой испанско-русский словарь

f Кубаандира, капустное дерево (разновидность)

YABA

Турецко-русский словарь

ви́лыTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABA

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- yaba (Yet another bloody acronym) Ещё один проклятый [идиотский] акроним аббревиатура, принятая в электронной почте см. тж. digispeak, FLA, TLA

YABALAMAK

Турецко-русский словарь

-iпереки́дывать, вороши́ть ви́лами (сено, солому)Türkçe-rusça sözlük.2013.

YABAN

Крымскотатарско-русский словарь

1) чужойср. yat2) дикая пустынная местность

YABAN

Турецко-русский словарь

1.1) ди́кая пусты́нная ме́стность 2) диал. чужа́к; прише́лецyerliler bize yaban derler — ме́стные жи́тели называ́ют нас чужака́ми2.ди́кийyalnız yaban ormanda yaş

YABAN ARISI

Турецко-русский словарь

зоол.ше́ршень обыкнове́нныйTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABAN ASMASI

Турецко-русский словарь

бот.ломоно́сTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABAN DEFNESI

Турецко-русский словарь

бот.во́лчник, волчея́годникTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABAN DOMUZU

Турецко-русский словарь

зоол.ди́кая свинья́, каба́нTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANA ATMAK

Турецко-русский словарь

не принима́ть во внима́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANA GITMEK

Турецко-русский словарь

а) пропа́сть ни за́ что́, ни про́ что́б) быть вы́данной за́муж за чужака́Türkçe-rusça sözlük.2013.

YABANA SÖYLEMEK

Турецко-русский словарь

нести́ чушь; вести́ пусты́е разгово́рыTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCI

Турецко-русский словарь

иностра́нец (м)иностра́нныйнезнако́мец (м)посторо́нний* * *1.1) чужо́й, посторо́нний 2) незнако́мый yabancı müşteri giremezdi — незнако́мый посети́тель не мог вх

YABANCI

Крымскотатарско-русский словарь

Чужак, чужой, незнакомыйср. ğurbet, ecnebiy

YABANCI GELMEK

Турецко-русский словарь

каза́ться / представля́ться незнако́мымTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCI GIBI DURMAK

Турецко-русский словарь

не вме́шиваться, стоя́ть в стороне́ / как посторо́ннийTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCI SAHA

Турецко-русский словарь

спорт.чужо́е по́ле (при игре в футбол)Türkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCI SAYMAK

Турецко-русский словарь

= yabancı tutmak счита́ть кого-л. чужи́м / посторо́ннимTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCI TUTMAK

Турецко-русский словарь

= yabancı saymakTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCIL

Турецко-русский словарь

экзоти́ческийTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCILAMAK

Турецко-русский словарь

-iотчужда́ть, де́лать чу́ждымTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCILAŞMA

Турецко-русский словарь

отчужде́ниеTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCILAŞMAK

Турецко-русский словарь

отчужда́ться; стать чужи́мTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCILAŞTIRMAK

Турецко-русский словарь

-i понуд. от yabancılaşmakTürkçe-rusça sözlük.2013.

YABANCILIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğıотчуждённостьyabancılık çekmek — испы́тывать на себе́ тя́готы пребыва́ния на чужби́не или на но́вой рабо́теyabancılık duymak — чу́вствовать непривы́ч

YABANCILLIK

Турецко-русский словарь

озвонч. -ğıотчуждённостьTürkçe-rusça sözlük.2013.

Время запроса ( 0.254940443 сек)
T: 0.257428484 M: 1 D: 0