Найдено 100+ «W»

WAAC

Англо-український словник Балла М.І.

n (скор. від Women's Army Auxiliary Corps) розм. жінка-військовослужбовець.

WAAF

Англо-український словник Балла М.І.

n (скор. від Women's Auxiliary Air Force) розм. жінка, яка служить у військово-повітряних силах.

WACK

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. псих. ненормальний.

WACKY

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. 1) ексцентричний; нерозумний; з дивацтвом; 2) ненадійний; ~ news неперевірене (сумнівне) повідомлення.

WAD

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) жмуток (вовни тощо); тампон; 2) кусок, шматок; кусочок, шматочок; 3) пиж, клейтух; 4) амер. розм. пачка (паперових) грошей; 5) амер. розм. гроші, грошеня

WADABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj який можна перейти вбрід.

WADDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj підбитий ватою (ватином); ватний, стьобаний (про ковдру тощо).

WADDING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) набивка; (ватна) підбивка; 2) вата, ватин; вовна, волосся (для підбивки).

WADDLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n хода перевальцем; 2. v ходити перевалюючись; шкандибати, шкутильгати.

WADDY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) дрючок, ломака, кийок; 2) ціпок, палиця.

WADE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) перехід убрід; 2) брід; 2. v 1) переходити вбрід; to ~ (across) a river перейти річку вбрід; 2) насилу просуватися, пробиратися (по багну, снігу тощо); 3

WADER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) болотяний птах; 2) орн. чапля; 3) pl болотяні чоботи.

WADING

Англо-український словник Балла М.І.

adj що бродить (по болоту); ~ bird болотяний птах.

WADSET

Англо-український словник Балла М.І.

n шотл. юр. іпотека; застава.

WADY

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. нелегальний іммігрант.

WAFER

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) вафля; 2) облатка; 2. v запечатувати облаткою.

WAFERY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n вафельний заклад; пекарня, де випікають вафлі; 2. adj витончений; крихкий, як вафля.

WAFF

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) розм. помах, змах (руки); махання; 2) порив, подув (вітру); 3) побіжний погляд; 4) привид, примара; 5) шотл. волоцюга, бурлака; 2. adj шотл. 1) непридатн

WAFFLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) вафля; 2) амер. розм. загадкова, незрозуміла розмова; двозначна заява; 3) важке завдання; небезпечна справа; 4) базікання, патякання; 5) тип; (неприємна)

WAFFLEIRON

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вафельниця; 2) амер. розм. решітка на тротуарі.

WAFT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) помах, змах; розмахування; 2) подув, порив (вітру); подих; потік, струмінь (повітря); 3) струмінь запаху; 4) віддалений відгомін (відзвук); 5) клуб (кіль

WAFTAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) перенесення (у повітрі); 2) переправа (через ріку); 3) подув, порив (вітру); 4) струмінь, потік (повітря).

WAFTURE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) помах, махання (рукою); розмахування (чимсь); 2) змахи (крил); 3) перенесення (у повітрі).

WAG

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) дотепник; жартівник; 2) пустун, штукар; 3) шибеник; 4) розм. прогульник; ледар; to play (the) ~ прогулювати (особл. уроки); 5) помах, змах; with a ~ of t

WAGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) звич. pl заробітна плата; ~s and salaries заробітна плата робітників і службовців; ~ packet конверт з заробітною платою; тижнева заробітна плата; 2) pl (

WAGECUT

Англо-український словник Балла М.І.

n зниження заробітної плати.

WAGEEARNER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) (найманий) робітник; 2) годувальник; глава сім'ї.

WAGEFREEZE

Англо-український словник Балла М.І.

n ек. заморожування заробітної плати.

WAGER

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) заклад, парі; ставка; to lay a ~ битися об заклад; 2) зарік; присяга; 2. v 1) піти на парі, битися об заклад; 2) ставити (на щось); 3) ставити на карту (

WAGERATE

Англо-український словник Балла М.І.

n ек. ставка, тариф заробітної плати.

WAGESHEET

Англо-український словник Балла М.І.

n відомість на заробітну плату.

WAGEWORKER

Англо-український словник Балла М.І.

n (найманий) робітник (тж wage-earner).

WAGGERY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) жарти; кепкування; 2) pl жартівливі зауваження; 3) pl висміювання, розіграш; пустощі.

WAGGISH

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що любить пожартувати; пустотливий; дотепний; 2) жартівливий, жартівний; зроблений жартома.

WAGGISHLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv жартома; глузливо; грайливо.

WAGGLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n помахування; погойдування; 2. v 1) помахувати; погойдувати; 2) гойдатися; розгойдуватися; 3) шкандибати, шкутильгати; ходити перевальцем.

WAGGLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj що гойдається, хиткий; що хитається; нестійкий.

WAGGON

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) фургон; автофургон; 2) віз, візок; тачка; 3) розм. дитяча коляска; 4) екіпаж; 5) іст. поет. колісниця; 6) кибитка; 7) зал. вагон-платформа; товарний ваго

WAGGONAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) перевезення у вагонах (в автофургонах); 2) плата за перевезення; 3) состав (поїзда), вагони.

WAGGONER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) возій; 2) візник; кучер; 3) (W.) астр. Візничий (сузір'я).

WAGGONETTE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) невеликий фургон; 2) лінійка (екіпаж з двома поздовжніми сидіннями).

WAGGONHEAD

Англо-український словник Балла М.І.

n архт. циліндричне склепіння.

WAGGONROAD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гужова дорога; 2) гірн. відкаточна виробка.

WAGGONWRIGHT

Англо-український словник Балла М.І.

n каретник; майстер, що виготовляє карети.

WAGNERIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n прихильник (послідовник) Вагнера, вагнеріанець; 2. adj вагнерівський.

WAGON

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. 1) фургон; віз, візок; тачка (див. mote waggon 1.); 2) (the ~) поліцейська карета (автомашина) (тж police ~, patrol ~); 3) розм. корабель; ♦ ~ boy їздови

WAGONLIT

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl wagons-lits) фр. спальний вагон.

WAGTAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) орн. трясогузка, плиска; 2) знев. повія, шльон-дра.

WAHOO

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. Гаваї, Гавайські острови.

WAIF

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) бездомна людина; бродяга; безпритульна дитина; 2) нічия річ (викинута морем тощо); безгосподарне майно; 3) приблудна тварина; 4) випадкова знахідка; 5) к

WAIL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) зойк; лемент; виття; 2) завивання; ~ of the wind завивання вітру; 3) голосний плач, голосіння, ридання; стогін; 2. v 1) волати; лементувати; вити; стогна

WAILER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) той, що лементує (волає, вйє, стогне); 2) плакальниця (за небіжчиком); 3) гірн. породовідбірник.

WAILFUL

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. сумний, смутний; журливий; тоскний, тужливий; жалібний.

WAILING

Англо-український словник Балла М.І.

adj плачучий, тужливий; ~ voice стогін; ♦ W. Winnie розм. сигнал повітряної тривоги; сирена; W. Wall Стіна плачу (в Єрусалимі).

WAILSOME

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) жалібний; тужний, тужливий; 2) плачевний; сумний; журливий.

WAIN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) поет. віз; колісниця; 2) діал. віз, хура; 3) астр. (the W.) Великий Віз, Велика Ведмедиця (тж Charles's W.); the Lesser W. Малий Віз, Мала Ведмедиця.

WAINSCOT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) стінна панель; 2) панельна обшивка; 3) дубовий брус; 2. v обшивати панелями (стіни).

WAINSCOTING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) обшивка стін панелями; 2) матеріал для обшивки стін, ванчес (дубовий брус).

WAINWRIGHT

Англо-український словник Балла М.І.

n стельмах, возороб; каретник.

WAIST

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) талія; стан; 2) ліф; корсаж; 3) амер. кофточка, блузка; 4) амер. дитяча (спідня) сорочечка, льоля; 5) перехват, вузька частина (скрипки тощо); 6) тех. звуже

WAISTBAND

Англо-український словник Балла М.І.

n пояс; корсаж; пасок (штанів тощо).

WAISTBELT

Англо-український словник Балла М.І.

n пояс; пасок; поясний ремінь.

WAISTBOAT

Англо-український словник Балла М.І.

n мор. шлюпка, що ховається на шкафут.

WAISTCLOTH

Англо-український словник Балла М.І.

n набедреник, набедрена пов'язка.

WAISTCOAT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) жилет; sleeved ~ робоча куртка; в'язаний жилет з рукавами; 2) жилетка, вставка (в сукні); 3) ліф; корсаж; 4) іст. камзол.

W

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = w23-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

W

Венгерско-русский словарь

+1{betű} В+2 r**v 1. {nyugat} запад;2. {watt} ваттMagyar-orosz szótár.2013.

W

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = WБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

W

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать третья буква норвежского алфавита, встречается только в словах иностранного происхожденияНорвежско-русский словарь.2013.

W

Англо-русский словарь страховых терминов

• Displacement weight• Winter freeboard markEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

W

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

n =, = двадцать третья буква немецкого алфавитаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

W

Итальяно-русский автомобильный словарь

(Watt) ватт, ВтDizionario italiano-russo Automobile.2013.

W

Англо-русский экономический словарь

вес.weight.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

W

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от nach Sonderverfahren erblasener Stahlконвертерная специальная сталь (маркировка)II сокр. от Wärmemengeколичество теплоты; количество тепла, расход теп

W

Англо-русский словарь по машиностроению

= WАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

W

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. сущ. разг. туалет2. авто flood vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2

W

Польско-русский словарь

(we) предлог. 1. с В в; иногда не переводится; skręcić w lewo повернуть влево; przejść w bród перейти вброд; pokroić w plasterki нарезать ломтиками; wysadzić w p

W

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от waste1) пустыня; пустошь || пустынный 2) отходы, отбросы II сокр. от waterводаIII сокр. от weatherпогода || погодный, метеорологическийIV сокр. от wei

W

Большой испанско-русский словарь

fбуква, употребляемая в некоторых словах иностранного происхождения уве добле

W

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [wall] — стенка трубы2. [watt] — ватт3. [West] — запад* * *• with• ватт• запад• стенка трубыАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W

Португальско-русский словарь

1) скр от watt internacional ватт (международно принятый)2) скр от Wolfram хим вольфрамPortuguese-russian dictionary.2013.

W

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Вольфрам (W)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

W

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от énergieэнергияII сокр. от travailработаIII сокр. от wattватт, ВтIV сокр. от wolframвольфрамDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

W

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Wechselstrom) переменный токII(Weite) ширинаDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

W

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать третья буква немецкого алфавитаII = Watt физ.вт = ваттIII = Werstв. = верста (старая мера длины в России)IV = West(en)З = запад, вестБольшой нем

W

Англо-русский словарь редакция bed

n. ватт (единица измерения мощности)

W

Англо-русский металлургический словарь

weldАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

W

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

в, у w poniedziałek в понеділок we wtorek у вівторок w Kijowie у Києві w Warszawie у Варшаві we Lwowie у Львові grać w tenisa грати в теніс w ciągu dnia п

W

Португальско-русский словарь

скр от watt, uóte эл ваттPortuguese-russian dictionary.2013.

W

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdʌb(ə)lju:] n (pl Ws, w's [ʹdʌb(ə)lju:z])23-я буква английского алфавитаНовый большой англо-русский словарь.2001.

W

Религиозные термины

     23-я буква. Не имеет эквивалента в еврейском языке. В Западном Оккультизме некоторые считают ее символом небесной воды, тогда как M символизирует земную вод

W

Англо-русский словарь Мюллера

W, w [ˊdʌblju:] n (pl Ws, W's [ˊdʌblju:z]) 23-я буква англ. алфавита Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

W

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от width ширина 2) сокр. от workpiece обрабатываемая деталь; заготовка

W

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от width ширина 2) сокр. от workpiece обрабатываемая деталь; заготовка

W

Морской словарь

W NW " WNW " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

W

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать третья буква норвежского алфавита, встречается только в словах иностранного происхожденияНорвежско-русский словарь.2013.

W

Экология человека. Понятийно-терминологический словарь

См. Число Вольфа.Экология человека. Понятийно-терминологический словарь. — Ростов-на-Дону.Б.Б. Прохоров.2005.

W

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdʌb(ə)lju:] n (pl Ws, w's [ʹdʌb(ə)lju:z])23-я буква английского алфавитаНовый большой англо-русский словарь.2001.

W

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от weld; = wсварной шовАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

W

Англо-русский словарь Мюллера

W, w [ˊdʌblju:] n (pl Ws, W's [ˊdʌblju:z])23-я буква англ. алфавитаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

W

Немецко-русский геологический словарь

[Westen ]западDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

W

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electric energy - электрическая энергия;2. energy - энергия; мощность;3. flux density - плотность потока;4. free moisture content - содержание свободной влаги

W

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [water] — вода 2. [week] — неделя 3. [weight] — вес * * *• with • ватт • запад • стенка трубы Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W

Новый большой англо-русский словарь

W [ʹdʌb(ə)lju:] n (pl Ws, w‘s [ʹdʌb(ə)lju:z]) 23-я буква английского алфавита

W

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от triptophaneтриптофан* * *triptophaneEnglish-russian biological dictionary.2013.

W

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`dʌbljʊ(:)]ваттзападАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

W

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от watt ватт II сокр. от West запад

W

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = WII 1) англ. сокр. от West вест, запад 2) сокр. от watt ватт 3) сокр. от viva да здравствует! 4) сокр. от M (т. е. перевернутая W) morte, abbasso д

W%

Англо-русский словарь технических аббревиатур

weight percent - весовой процентАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

W.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от week неделя II сокр. от wife жена III сокр. от with с IV сокр. от warden 1) смотритель 2) директор (школы); ректор (колледжа) 3) декан V сокр. от weig

W.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

неделяженассмотрительдиректор; ректордеканвесширинаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

W.

Португальско-русский словарь

геогр скр от OesteзападPortuguese-russian dictionary.2013.

W.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

Уэльсваллийский, уэльскийсредаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

W.

Энциклопедия культурологии

W. Wien Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

W.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от WilliamВильгельм, Уильям (имя английских королей)Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

W.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от Wales Уэльс II сокр. от Welsh валлийский, уэльский III сокр. от Wednesday среда

W.

Англо-русский словарь Мюллера

w. I week noun неделя II wife noun жена III with noun с IV тж. W. - wardennoun 1) смотритель 2) директор (школы); ректор (колледжа) 3) декан V тж. W. -weight n

W.130

Англо-русский словарь страховых терминов

Worldscale 130English-Russian insurance dictionary.2014.

W/

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. with — сАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

W/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[with] — с Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W/

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. with — сАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

W/

Англо-русский вспомогательный словарь

(сокр.) 1. с; 2. запад; западный; 3. ватт; 4. белый; 5. работа; 6. писать

W/0

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [without] — без2. [west offset] — соседний к западуАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W/2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[west half] — западная половина* * *западная половинаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

W2 FORM

Англо-русский экономический словарь

гос. фин., амер. форма "W-2" (содержит информацию о зарплате работника, удержанных подоходном налоге и взносах в социальные фонды; составляется работодателем и п

W2L

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от wired-OR, wired-AND logic логические схемы типа монтажное ИЛИ - монтажное И

W2L

Англо-русский словарь компьютерных терминов

wired-OR, wired-AND logic логические схемы типа монтажное ИЛИ - монтажное И

W2WAVES

Англо-русский геологический словарь

поверхностные сейсмические волны, обогнувшие поверхность земного шараEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

W2РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Математическая энциклопедия

- см. "Омега-квадрат" распределение. Математическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.И. М. Виноградов.1977—1985.

W3

Англо-русский словарь технических аббревиатур

World Wide Web - всемирная сеть ИнтернетаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

W3

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от World Wide Web всемирная паутина

W3

Англо-русский словарь по компьютерам

world wide web - интернет, всемирная паутина

W3C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- WWWC (World Wide Web Consortium) Консорциум World-Wide Web во главе W3C, образованной в 1994 г, стоит её основатель Тим Бернерс-Ли (Tim Berners Lee). В консорц

W3C

Словарь SEO терминов

- расшифровывается как World Wide Web Consortium, что в переводе с английского означает Консорциум мировой паутины. Это организация, которая разрабатывает и вне

W3WAVES

Англо-русский геологический словарь

поверхностные сейсмические волны, обогнувшие поверхность земного шара полтора разаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

W4 FORM

Англо-русский экономический словарь

гос. фин., амер. форма "W-4" (подготавливается работником для работодателя и перечисляет все обстоятельства налогового статуса человека, влияющие на возможные ль

W4W

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Word for Windows) текстовый процессор корпорации Microsoft. Иногда используется аббревиатура WFW

W85

Энциклопедия стрелкового оружия

        Крупнокалиберный пулемет W85 (КНР) Крупнокалиберный пулемет W85 Солдаты НОАК с крупнокалиберным пулеметом W85 Калибр: 12.7х108 ммВес: 18.5 (тело пулемета

W8ING

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сленг= waitingАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

W9

Англо-русский экономический словарь

"дубль-в 9": форма Службы внутренних доходов США, которая должна заполняться клиентами финансовых учреждений; содержит номер социального страхования или индивиду

W9 FORM

Англо-русский экономический словарь

гос. фин., амер. форма "W-9" (заполняется клиентами финансовых учреждений и содержит номер социального страхования или индивидуальный налоговый номер клиента и д

WA

Суахили-русский словарь

1) быть, существова́ть2) быть, находи́ться;alikuwa nyumbani — он был до́ма;wa nyuma — быть позади́3) быть, явля́ться (чем-л., кем-л.),walikuwa wanafunzi — они́ б

WA

Англо-русский терминологический словарь МИД России

см. Wassenaar AgreementТерминологический словарь МИД России.EdwART.2011.

WA

Англо-русский экономический словарь

док.1) общ., амер. сокр. от Washington2) межд. эк. сокр. от Wassenaar Arrangement* * *включая аварию.with average.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-ру

WA

Англо-русский словарь страховых терминов

сокр. от with averageEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

WA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

ВашингтонАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

WA

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Wohnungsamtжилищное управление, жилищный отделII = Wirtschaftsabkommenэкономическое соглашениеБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

WA

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от WärmeaustauscherтеплообменникII сокр. от Wasseraufnahmevermögenводопоглощающая способностьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

WA

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от wire-armoredв металлической оплётке (о проводе)Англо-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

WA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. wave analyzer - волновой анализатор; анализатор спектра;2. wide-angle - широкоугольный;3. wire-armored - в металлической оплётке;4. work area - рабочая област

WA

Немецко-русский автосервисный словарь

(Wärmeaustauscher) теплообменникDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Время запроса ( 1.457479097 сек)
T: 1.463243764 M: 1 D: 0