Найдено 100+ «V»

V

Англо-український словник Балла М.І.

як компонент складних слів: 1) зв'язаний з перемогою (у другій світовій війні); V-Day день перемоги; V-sign знак перемоги (вітальний жест двома піднятими пальцям

VAC

Англо-український словник Балла М.І.

розм. 1. n 1) (скор. від vacation) канікули; 2) (скор. від vacuum cleaner) пилосос; 2. v чистити пилососом.

VACANCY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) порожнеча, пустота; 2) незайняте (вільне) місце; а ~ in a warehouse вільне місце на складі; 3) прогалина, пропуск; 4) с.г. огріх; 5) вакансія, вільне місце

VACANT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) пустий; 2) незайнятий, вільний; ~ seat вільне місце; ~ apartment квартира, що здається внайми; have you a room ~? чи є у вас вільні номери? (в готелі тощо

VACANTLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv байдуже, неуважно; безглуздо.

VACATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) звільняти (квартиру тощо); залишати, покидати; to ~ an apartment виїхати з квартири; to ~ premises звільнити приміщення; 2) іти у відставку, звільняти (поса

VACATION

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) залишення, звільнення; ~ of a position відставка; 2) відпочинок, свобода; ~ from labour відпочинок від праці; 3) канікули; відпустка; перерва (між сесіям

VACATIONIST

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. відпочиваючий, відпускник.

VACCARY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) корівник; 2) пасовище; 3) молочна ферма.

VACCINAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj мед. 1) вакцинний; 2) що стосується вакцинації, вакцинальний; ~ fever вакцинальна пропасниця.

VACCINATE

Англо-український словник Балла М.І.

v мед. 1) щепити віспу; 2) робити щеплення; застосовувати вакцину, вакцинувати.

VACCINATION

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. 1) щеплення віспи; 2) вакцинація; ~ rash вакцинальний висип.

VACCINATOR

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. 1) особа, що робить щеплення; 2) інструмент для щеплення; 3) прихильник профілактичних щеплень.

VACCINE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n фарм. вакцина; 2. adj 1) вет. що стосується коров'ячої віспи; ~ disease коров'яча віспа; 2) що стосується щеплення віспи; ~ point віспяне перо; 3) вакцинний

VACCINIST

Англо-український словник Балла М.І.

n прихильник віспощеплення; прихильник профілактичних щеплень.

VACILLANT

Англо-український словник Балла М.І.

adj хиткий; що вагається; нерішучий.

VACILLATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) вагатися; виявляти нерішучість; 2) коливатися, хитатися; дрижати (про стіни тощо); to ~ on one's feet нетвердо триматися на ногах, похитуватися.

VACILLATING

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нерішучий, хиткий; що вагається; ~ pulse нерівний пульс; 2) що хитається, хитливий; що нетвердо стоїть (на ногах); ~ steps нетверда хода; 3) тремтячий, ми

VACILLATINGLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv невпевнено, нетвердо; з ваганням.

VACILLATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) хитання; непостійність; нестійкість; нерішучість; вагання; 2) коливання, тремтіння, дрижання (стін тощо); похитування.

VACILLATORY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нерішучий, що вагається; 2) непевний, невпевнений (про відповідь тощо).

VACUITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пустота, порожнеча; 2) відсутність думки, беззмістовність; ~ of mind відсутність розуму; 3) марнослів'я; 4) пусте місце; прогалина; 5) незайнятість; неробст

VACUOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) пустий, беззмістовний; ~ remark безглузде зауваження; ~ laugh дурний сміх; 2) бездіяльний, гультяйський; ~ life гультяйське життя; 3) порожній, незаповнен

VACUOUSLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv безглуздо; по-дурному; беззмістовно.

VACUUM

Англо-український словник Балла М.І.

1. n (pl vacua, vacuums) 1) фіз. вакуум; розріджений простір; безповітряний простір; Torricellian ~ торічелієва пустота; 2) прогалина; пустота; 3) розм. пилосос;

VACUUMBRAKE

Англо-український словник Балла М.І.

n вакуумне (повітряне) гальмо.

VACUUMVALVE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вакуумний вентиль; 2) електронна лампа.

VADEMECUM

Англо-український словник Балла М.І.

n лат. 1) кишеньковий довідник; путівник; 2) те, що завжди при собі.

VADOSE

Англо-український словник Балла М.І.

adj геол. вадозний; ~ water верхня ґрунтова вода; ~ zone зона верхніх ґрунтових вод.

VAG

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) (скор. від vagrant) амер. розм. бродяга; бурлака; 2) (скор. від vagabond) амер. розм. бродяга, пройдисвіт.

VAGABOND

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) бродяга; блукач, бурлака; 2) пройдисвіт; 3) розм. дармощ, нероба; гультяй; 2. adj 1) бродячий, мандрівний; ~ Gipsies кочові цигани; 2) перен. блукаючий;

VAGABONDAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бродяжництво; кочове (мандрівне) життя; 2) збірн. бродяги, бурлаки.

VAGABONDRY

Англо-український словник Балла М.І.

n бродяжництво; кочове (мандрівне) життя.

VAGAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj анат. що стосується блукаючого нерва.

VAGARIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) мінливий; химерний; вередливий, примхливий; 2) блукаючий; мандрівний.

VAGARY

Англо-український словник Балла М.І.

n примха, химера, чудацтво; vagaries of fashion примхи (химери) моди.

VAGINA

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl vaginae, vaginas) анат., бот. піхва.

VAGRANCY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) блукання, бурлакування; кочове життя; 2) юр. бродяжництво; taken up for ~ арештований за бродяжництво; 3) блукання; нестійкість; мінливість; химерність; 4)

VAGRANT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) бродяга, волоцюга, гультяй; особа без певних занять (про повію тощо); 2) блукач, мандрівник; 2. adj 1) бродячий, мандрівний; ~ musicians мандрівні музика

VAGROM

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. бродячий, мандрівний, мандруючий.

VAGUE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) невизначений, неясний; невиразний; ~ answer невиразна відповідь; ~ hope непевна надія; ~ idea неясна думка; ~ resemblance далека (віддалена) схожість; ~ r

VAGUS

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl vagi) анат. блукаючий нерв.

VAIL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) захід; 2) звич. pl чайові; 2. v поет. 1) схиляти (прапори тощо); 2) опускати (очі); 3) нахиляти, понурювати, похнюплювати (голову); 4) підгортати (хвіст)

VAIN

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) марний, даремний; ~ efforts марні зусилля; ~ discussion безплідна суперечка; it is ~ for you to try ви даремно стараєтеся; 2) пустий; поверховий; показний

VAINGLORIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) пихатий, самозакоханий; 2) хвалькуватий, хвастовитий.

VAINGLORY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пиха, самозакоханість; 2) хвалькуватість, хвастовитість; похвальба; хвастощі; 3) марність, марнота.

VAINLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) даремно, марно, дарма; 2) пихато, самовдоволено.

VAIR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ласиця, ласка; 2) горностай; 3) біляче хутро.

VAKEEL

Англо-український словник Балла М.І.

n інд. 1) представник, агент; 2) дипломатичний представник; посол; 3) адвокат, представник сторони (в суді).

VAL

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ж. ім'я Вал, Вел (зменш. від Valentine, Valeria); 2) ч. ім'я Вал, Вел (зменш. від Valentine).

VALANCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) облямівка (ліжка); 2) балдахін; 3) занавіска; оборка; 4) обшивка, кайма, бордюр.

VALANCED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) з обшивкою (оборкою, облямівкою); 2) бородатий.

VALDAI HILLS

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Валдайська височина.

VALE I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) поет. діл, долина; the ~ of tears (woe, misery) юдоль (долина) сліз (горя, журби); the ~ of years похилий вік, старість; 2) кювет, рівчак.

VALE II

Англо-український словник Балла М.І.

1. n прощання; to say one's ~s прощатися; 2. int прощайте)!, прощавай(те)!

VALEDICTION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) прощання; 2) прощальне слово.

VALEDICTORIAN

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. випускник, що виголошує прощальну промову (в університеті, школі).

VALEDICTORY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) прощальна промова, прощальне слово; 2) промова на випуску (учнів, студентів); 2. adj прощальний.

VALENCIENNES

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. валансьєнське мереживо.

VALENT

Англо-український словник Балла М.І.

у складних словах -валентний: bivalent, divalent двовалентний (бівалентний); monovalent одновалентний.

VALENTINE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) коханий, кохана; любий, люба (обираються 14 лютого, у день св. Валентина); 2) жарт, любовне послання; 3) лист (листівка), що посилається в день св. Валентин

VALENTINE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ж. ім'я Валентайн, Валентина; 2). ч. ім'я Валентайн, Валентин.

VALERIAN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бот. валеріана; 2) фарм. валеріанові краплі.

VALERIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj валеріановий; ~ acid хім. валеріанова кислота.

VALET

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) слуга, камердинер; 2) працівник готелю, який прасує, чистить одяг тощо; 2. v 1) служити камердинером; 2) обслуговувати постояльців прасуванням, чищенням

V

Латинско-русский словарь

vдвадцать вторая буква латинского алфавита (в древности ею обозначались звуки v и u); в сокращенияхV — vir, vivus, vivens, vixit, vale илиvaleo, verba, voto (vot

V

Венгерско-русский словарь

fiz., röv. ld. volt 3. Magyar-orosz szótár.2013.

V

Итальяно-русский автомобильный словарь

(volt) вольт, ВDizionario italiano-russo Automobile.2013.

V

Новый большой англо-русский словарь

V [vi:] n (pl Vs, v‘s [vi:z]) 1. 22-я буква английского алфавита 2. амер. разг. пятидолларовая бумажка 3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов)

V

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Vatican City2. авто vehicle contains reissued VIN (title brand)3. мед. сокр. (vaccination) вакцинация4. техн. V-blockАнгло-русский универсальный

V

Англо-русский металлургический словарь

• total shear stress• V-образная подготовка кромокАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

V

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

V.См. вариабельная часть [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г

V

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать вторая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

V

Англо-русский словарь Мюллера

V, v [vi:] n (pl Vs, V's [vi:z]) 1) 22-я буква англ. алфавита 2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы V 3) ри́мская ци́фра 5; 4) амер. разг. пятидо́лларовая бума́жка

V

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) треугольная направляющая, V-образная направляющая 2) призма; колодка с треугольным вырезом, колодка с V-образным вырезом || V-образный; треугольного профиля 3

V

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = v22-я буква французского алфавитаen V — имеющий форму буквы V; V-образный, клиновидныйdécolleté en V — декольте в виде буквы V, вырез "мысиком"moteur en V —

V

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. airspeed vector - вектор воздушной скорости;2. atomic volume - атомный объём;3. average velocity - средняя скорость;4. electric potential - электрический поте

V

Англо-русский словарь Мюллера

V, v [vi:] n (pl Vs, V's [vi:z])1) 22-я буква англ. алфавита2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы V3) ри́мская ци́фра 5;4) амер. разг. пятидо́лларовая бума́жкаАнгло-

V

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от value1) ценность 2) значение; число; величина II сокр. от valveклапанIII сокр. от variation1) вариация, изменчивость 2) изменение IV сокр. от vein1) в

V

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[viːˏ]V-образный; клиновидный; уголковыйсвязанный с победойАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V

Англо-русский словарь общей лексики

прист. 1) имеющий форму буквы V; тех. V-образный; клиновидный; уголковый V-like — похожий на букву V V-engine — V-образный двигатель V-shaped — в форме буквы V 2

V

Новый большой англо-русский словарь

[vi:] n (pl Vs, v́'s [vi:z])1. 22-я буква английского алфавита2. амер. разг. пятидолларовая бумажка3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов)1) имею

V

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от vitesse linéaireлинейная скоростьDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

V

Англо-русский словарь Мюллера

V- [vi:-]в сложных словах1) означает свя́занный с побе́дой (во второй мировой войне);V-Day День Побе́ды2) име́ющий фо́рму бу́квы V3) тех. V-обра́зный; клинови́дн

V

Англо-русский технический словарь

уголковыйАнгло-русский технический словарь.

V

Латинско-русский словарь

P. Vergilius Maro70-19 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

V

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [variable] — переменная величина2. [velocity] — скорость3. [volt] — вольт4. см. vol.5. [volume] — объем* * *• переменная величина• скоростьАнгло-русский слова

V

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl He was burning some V when his dad came in — Он курил сигарету с марихуаной, когда вошел его отец Gimme a puff of that V, will ya? — Дай курнуть глаго

V

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от valineвалин* * *• vein• vertex• virgin• visual acuityEnglish-russian biological dictionary.2013.

V

Англо-русский экономический словарь

фин., амер., разг. пятидолларовая бумажка* (банкнота достоинством в 5 долларов)See:dollar* * *против.versus.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский

V

Сборный англо-русский словарь

противСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

V

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

вольт[c steelblue], -та

V

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

verbo — глагол Итальяно-русский словарь.2003.

V

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ vi: ]V n AmE sl He was burning some V when his dad came in Он курил сигарету с марихуаной, когда вошел его отец Gimme a puff of th

V

Чешско-русский словарь

• В• вольт• вост.• восток• восточный

V

Англо-русский словарь общей лексики

сущ.; мн. - Vs, V's [ђЂЄ] 1) двадцать вторая буква англ. алфавита 2) что-л., имеющее форму буквы V, V-образный The first geese of the season will wing their way

V

Азербайджанcко-русский словарь

Тридцатая буква азербайджанского алфавита.

V

Религиозные термины

     Двадцать вторая буква латинского алфавита. Ее числовое значение - 5; отсюда римское V (с чертой) означает 5 000. Западные каббалисты связали ее с божественн

V

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Вариабельный участок, изменчивый у. — N-терминальный участок цепи (легкой или тяжелой) иммуноглобулина, который определяет специфический характер связывания его

V

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать вторая буква немецкого алфавитаII = Volt эл.в = вольтIII = Volumen физ.объёмIV = Verordnungсм. VOБольшой немецко-русский и русско-немецкий слова

V

Англо-русский машиностроительный словарь

1) треугольная направляющая, V-образная направляющая 2) призма; колодка с треугольным вырезом, колодка с V-образным вырезом || V-образный; треугольного профиля

V

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[vi:-]вольтобъемтомгромкостьскоростьпобедаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от mouvement verticalвертикальное движение, вертикальный ходII сокр. от potentiel électrostatiqueэлектростатический потенциалIII сокр. от valveвыпрямител

V

Энциклопедический словарь

V (в музыке) — сокращение слов: voce, violino, volti, например v. s. означает volti subito.

V

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

вариабельная часть [молекулы]N-концевая часть полипептидной (легкой или тяжелой) цепи иммуноглобулина immunoglobulin, определяющая специфический характер его вза

V

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[viː]что-либо, имеющее форму буквы V, V-образныйримская цифра 5пятидолларовая бумажкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V

Новый большой англо-русский словарь

[vi:] n (pl Vs, v́'s [vi:z])1. 22-я буква английского алфавита2. амер. разг. пятидолларовая бумажка3. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов)1) имею

V

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Volumenудельный объёмDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

V

Англо-русский дополнительный словарь

amer. coll. пятидолларовая бумажка что-л., имеющее форму буквы V

V

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать вторая буква немецкого алфавитаII = Geschwindigkeit тех.скоростьIII = variables Kapital эк.переменный капиталБольшой немецко-русский и русско-не

V

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = VБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

V

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью свыше 210 км/чII(Vorschrift) инструкция; предписаниеIII(Verdichneröl) компресорное маслоIV(Viertaktmotorenöl

V

Португальско-русский словарь

I скр от volt internacionalвольт (международно принятый)II m = vPortuguese-russian dictionary.2013.

V

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[very] — очень * * *• переменная величина • скорость Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

V

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

vermilion, v — рецессивная сцепленная с полом мутация гена, контролирующего цвет глаз, у Drosophila melanogaster. Это первая мутация у Drosophila, установленная

V

Португальско-русский словарь

I m = Vвэ (двадцать первая буква португальского алфавита)II скр от volt элвольтPortuguese-russian dictionary.2013.

V

Англо-русский словарь редакция bed

n. двадцать вторая буква латинского алфавита; пятидолларовая бумажка; что-либо в форме буквы v

V

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Ванадий (V)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

V

Большой испанско-русский словарь

f25-я буква испанского алфавита уве

V

Венгерско-русский словарь

{hang v. betű) 1. в., В.;2. V alakú V-образныйMagyar-orosz szótár.2013.

V

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от volt вольт II сокр. от volume 1) объем 2) том 3) громкость III сокр. от velocity скорость IV сокр. от Victory победа

V

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от GeschwindigkeitскоростьII сокр. от VakuumвакуумIII сокр. от VanadiumванадийIV суд.; сокр. от Verdrängung, VerdrängungsvolumenводоизмещениеV сокр. от V

V

Англо-русский автомобильный словарь

• воронкообразный• треугольного сеченияEnglish-russian automobile dictionary.2013.

V

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать вторая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

V /

Португальско-русский словарь

I скр от vossoвашII скр от vossaвашаPortuguese-russian dictionary.2013.

V%

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Volumenprozentпроцент по объёмуDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

V+

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

vermilion plus substance, v+ — формилкинуренин. Название обусловлено тем, что у Drosophila melanogaster это соединение контролируется плюс-аллелями vermilion, v+

V.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от von, van1) фон (в немецких именах собственных) M. v. Schwind (Moritz von Schwind) — Мориц фон Швинд2) ван (в голландских именах собственных) Rembrandt

V.

Португальско-русский словарь

1) скр от vapor пароход2) скр от veja смотри3) скр от verso стих4) скр от você Вы (вежливая форма обращения) Portuguese-russian dictionary.2013.

V.

Португальско-русский словарь

I1) adj pron скр от Vosso, Vossa Ваш, Ваша (употр в письмах и т. п.)2) скр от Virgem дева3) скр от visto просмотренный; просмотрено; одобреноII скр от Vila1) мес

V.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Verfassungсм. Verf.II = Verordnungсм. VOIII = Versстих, стихотворение; стихотворная строкаIV = VertragдоговорV = Verwaltungсм. Verw.Большой немецко-русский и

V.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

vedi - смотри Итальяно-русский словарь.2003.

V.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [Victoria] Виктория (королева)2) [vidi] лат. "смотрел" (отметка об ознакомлении и согласии)3) [volume] томАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2

V.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(в музыке) — сокращение слов: voce, violino, volti, например v. s. означает volti subito.Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокга

V.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

стих; стихотворная строкасм., смотрипротивАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

V.

Немецко-русский автосервисный словарь

(vorn) впередиDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

V.

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от viscosity) вязкость2. (сокр. от specific volume) удельный объёмEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

V.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от verse стих; стихотворная строка II сокр. от vide; лат. см., смотри III сокр. от versus; лат. против Syn: vs.

V.

Англо-русский словарь Мюллера

v. I verse noun стих; стихотворная строка II vide noun lat. смотри, см.Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

V.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [versus] лат. против2) [vidi] лат. "смотрел" (отметка об ознакомлении и согласии) Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

V.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = verte лат.см. н/о = смотри на оборотеII = via лат.через (при обозначении маршрута)III = vide лат.см. = смотриIV = vidi лат.(про)смотрел (и одобрил)V = von, v

V.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от valeur1) стоимость; цена2) величина3) значениеII сокр. от virementперечислениеIII сокр. от voieштрекDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

V.

Венгерско-русский словарь

röv. или, ld. még vagy I Magyar-orosz szótár.2013.

V.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от véa(se)смотри, см.II сокр. от viceвице-; бывшийIII топ.; сокр. от volcán; = Vol.вулкан

V.17

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.17 стандарт для факсимильной связи со скоростью обмена 14,4 кбит/с и возможностью понижения скорости до 12 кбит/с

V.21

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.21 стандарт ITU-T на [полно]дуплексную передачу данных с помощью модема по коммутируемым телефонным линиям со скоростью 300 бит/с. Действует в Европе

V.22

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.22 стандарт ITU-T на передачу данных по телефонным линиям со скоростью 1200 бит/с. Действует в Европе и Японии. В США более широко используется станда

V.22BIS

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.22bis расширение стандарта V.22 для передачи данных по телефонным линиям со скоростью 2400 бод. Если телефонные линии плохого качества, то модем снижа

V.24

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.24 стандарт, аналогичный американскому (последовательному протоколу) EIA RS-232C . Определяет канал обмена между оборудованием DTE и DCE. Стандарт V.2

V.29

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.29 стандарт на передачу данных по телефонным линиям со скоростями 4800 и 9600 бод. Работа только в полудуплексном режиме

V.32

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.32 стандарт на передачу данных по телефонным линиям со скоростью 4800 или 9600 бод. Модем автоматически анализирует качество звука и, если телефонные

V.32 TERBO

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.32 terbo стандарт передачи данных на 19,2 кбит/с. Является расширением стандарта V.32bis

V.32BIS

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол V.32bis появившийся после V.32 стандарт на передачу данных со скоростью 14,4 кбит/с, дуплексный режим. Оба модема "договариваются" о скорости передачи в

V1SAM

Англо-русский словарь технических аббревиатур

virtual indexed sequential access method - виртуальный индексно-последовательный метод доступаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

V1VERBESSERER

Немецко-русский автомобильный словарь

mвязкостная присадкаDeutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

V2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

сейсмическая скорость под зоной малых скоростей (определяемая по первым вступлениям преломлённых волн)Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

V\(.\)

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от vedi, vedasi смотри 2) сокр. от verbo глагол 3) сокр. от verso (поэтическая) строка, стих 4) сокр. от voce, vocabolo слово; вокабула, словарная ст

Время запроса ( 2.224827302 сек)
T: 2.23114923 M: 1 D: 0