Найдено 50+ «V»

V

Англо-український словник Балла М.І.

як компонент складних слів: 1) зв'язаний з перемогою (у другій світовій війні); V-Day день перемоги; V-sign знак перемоги (вітальний жест двома піднятими пальцям

V, V

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) 22-га літера англійського алфавіту, 2) амер. розм. п'ятидоларова асигнація.

VAC

Англо-український словник Балла М.І.

розм. 1. n 1) (скор. від vacation) канікули; 2) (скор. від vacuum cleaner) пилосос; 2. v чистити пилососом.

VACANCY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) порожнеча, пустота; 2) незайняте (вільне) місце; а ~ in a warehouse вільне місце на складі; 3) прогалина, пропуск; 4) с.г. огріх; 5) вакансія, вільне місце

VACANTLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv байдуже, неуважно; безглуздо.

VACATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) звільняти (квартиру тощо); залишати, покидати; to ~ an apartment виїхати з квартири; to ~ premises звільнити приміщення; 2) іти у відставку, звільняти (поса

VACATION

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) залишення, звільнення; ~ of a position відставка; 2) відпочинок, свобода; ~ from labour відпочинок від праці; 3) канікули; відпустка; перерва (між сесіям

VACATIONIST

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. відпочиваючий, відпускник.

VACCARY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) корівник; 2) пасовище; 3) молочна ферма.

VACCINAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj мед. 1) вакцинний; 2) що стосується вакцинації, вакцинальний; ~ fever вакцинальна пропасниця.

VACCINATE

Англо-український словник Балла М.І.

v мед. 1) щепити віспу; 2) робити щеплення; застосовувати вакцину, вакцинувати.

VACCINATION

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. 1) щеплення віспи; 2) вакцинація; ~ rash вакцинальний висип.

VACCINATOR

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. 1) особа, що робить щеплення; 2) інструмент для щеплення; 3) прихильник профілактичних щеплень.

VACCINE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n фарм. вакцина; 2. adj 1) вет. що стосується коров'ячої віспи; ~ disease коров'яча віспа; 2) що стосується щеплення віспи; ~ point віспяне перо; 3) вакцинний

VACCINIST

Англо-український словник Балла М.І.

n прихильник віспощеплення; прихильник профілактичних щеплень.

VACILLATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) вагатися; виявляти нерішучість; 2) коливатися, хитатися; дрижати (про стіни тощо); to ~ on one's feet нетвердо триматися на ногах, похитуватися.

VACILLATINGLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv невпевнено, нетвердо; з ваганням.

VACILLATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) хитання; непостійність; нестійкість; нерішучість; вагання; 2) коливання, тремтіння, дрижання (стін тощо); похитування.

VACILLATORY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) нерішучий, що вагається; 2) непевний, невпевнений (про відповідь тощо).

VALENT

Англо-український словник Балла М.І.

у складних словах -валентний: bivalent, divalent двовалентний (бівалентний); monovalent одновалентний.

VDAY

Англо-український словник Балла М.І.

n (V — скор. від victory) день перемоги (у другій світовій війні).

VE DAY

Англо-український словник Балла М.І.

n (V-E — скор. від Victory in Europe) день перемоги у Європі (8 травня 1945 p.— день капітуляції Німеччини).

VGIRL

Англо-український словник Балла М.І.

n (скор. від victory girl) солдатська утішниця.

VISAGED

Англо-український словник Балла М.І.

adj у складних словах указує на характер лиця або вигляду: dark-visaged смаглолиций; long-visaged довгообразий.

VJ DAY

Англо-український словник Балла М.І.

n (V-J скор. від Victory in Japan) День перемоги над Японією.

VMAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n кореспонденція на м ікро плівці.

VNECK

Англо-український словник Балла М.І.

n виріз мисиком (на сукні); декольте у вигляді літери V.

VOICED

Англо-український словник Балла М.І.

у складних словах: sweet-voiced з мелодійним (приємним) голосом; bond-voiced гучноголосий.

VSIGN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) символ перемоги (V — скор. від victory); 2) груб. дуля.

VSPOT

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. п'ятидоларовий банкнот.

VTYPE

Англо-український словник Балла М.І.

клиноподібний; трикутний; у формі мису (літери V).

CAPE VERDE, ISLANDS

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. острови Зеленого Мису.

GREAT VICTORIA DESERT

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Велика пустеля Вікторія.

MEZZA VOCE

Англо-український словник Балла М.І.

adv муз. напівголосно, меца-воче.

NOLENS VOLENS

Англо-український словник Балла М.І.

adv лат. волею-неволею; хоч-не-хоч.

PRIMA VISTA

Англо-український словник Балла М.І.

італ. муз. з листа; to play (to sing) ~ грати (співати) з листа.

QUI VIVE

Англо-український словник Балла М.І.

фр. хто йде? (окрик вартового); on the ~ насторожі, напоготові.

RIP VAN WINKLE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) літ. Рип Ван Вінкль (літературний герой); 2) перен. людина, яка відірвалася від дійсності.

SAINT VINCENT

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. острів Сент-Вінсент.

AIR ESCAPE VALVE

Англо-русский металлургический словарь

клапан для выпуска воздухаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANIONIC VACANCY

Англо-русский металлургический словарь

анионный незанятый узелАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ANNEALING OUT OF VACANCIES

Англо-русский металлургический словарь

вакансионный отжигАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

AUXILIARY STARTING VALVE

Англо-русский металлургический словарь

вспомогательный пусковой клапанАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BASIC BESSEMER VESSEL

Англо-русский металлургический словарь

томасовский конвертерАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BELLTYPE FURNACE WITH UTYPE VERTICAL RADIANT TUBES

Англо-русский металлургический словарь

колпаковая печь с вертикальными радиационными трубами U-типаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BENDING VIBRATIONS

Англо-русский металлургический словарь

колебания изгибаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLAST VOLUME CONTROL

Англо-русский металлургический словарь

контроль количества дутьяАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLAST VOLUME REGULATOR

Англо-русский металлургический словарь

регулятор количества дутьяАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLEED VALVE

Англо-русский металлургический словарь

свеча на газоотводеАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLEEDER VALVE

Англо-русский металлургический словарь

• выхлопной клапан • свеча на газоотводе Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BLOWDOWN VALVE

Англо-русский металлургический словарь

продувочный вентильАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOSH GAS VOLUME

Англо-русский металлургический словарь

объем заплечиковых газовАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BOTTOM VESSEL

Англо-русский металлургический словарь

глуходонный конвертерАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BROADENING OF REFLECTION BY VERTICAL DIVERGENCE

Англо-русский металлургический словарь

расширение рефлекса, обусловленное вертикальной расходимостьюАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BULK VOLUME

Англо-русский металлургический словарь

удельный объем пористого материалаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BURNER DOOR VALVE

Англо-русский металлургический словарь

отделительный клапан горелкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

BYPASS VENT

Англо-русский металлургический словарь

отводАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CALORIC VALUE

Англо-русский металлургический словарь

теплота сгоранияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CATIONIC VACANCY

Англо-русский металлургический словарь

катионный незанятый узелАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CELL VOLUME

Англо-русский металлургический словарь

объем элементарной ячейкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHARPY VNOTCH BAR

Англо-русский металлургический словарь

образец Шарли с V-образным надрезомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHARPY VNOTCH IMPACT ENERGY

Англо-русский металлургический словарь

• ударная вязкость по Шарли• ударная вязкость по Шарпи• энергия разрушения образца Шарли с V-образным надрезомАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки

CHEMICAL VAPOR DEPOSITION

Англо-русский металлургический словарь

CVDХимическое покрытие паром.Процесс нанесения покрытия подобно газовой карбюризации и нитроцементации путем подачи газообразного реагента в камеру обработки, гд

CHLORIDE VOLATILIZATION

Англо-русский металлургический словарь

возгонка хлоридовАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CHOKE VALVE

Англо-русский металлургический словарь

воздушный клапанАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CUPANDBALL VISCOMETER

Англо-русский металлургический словарь

вискозиметр с отлипанием шарика от чашкиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

CYLINDER VALVE

Англо-русский металлургический словарь

вентиль газового баллонаАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DIMENSIONAL VARIABLE

Англо-русский металлургический словарь

переменная ненулевой размерностиАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DISPLACEMENT VACANCY

Англо-русский металлургический словарь

вакансия смещенияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DOWNWARD VELOCITY

Англо-русский металлургический словарь

скорость перемещения внизАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DOWNWARD VERTICAL WELD

Англо-русский металлургический словарь

вертикальный шов, накладываемый сверху внизАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

DRY VANNING

Англо-русский металлургический словарь

сухое обогащение мелкой рудыАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

FILLING VESSEL

Англо-русский металлургический словарь

наполнительАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

FREEFALLING VELOCITY

Англо-русский металлургический словарь

скорость свободного паденияАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

GOVERNOR VALVE POSITION

Англо-русский металлургический словарь

положение регулирующих клапановАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

HOTBLAST SLIDE VALVE

Англо-русский металлургический словарь

шибер горячего дутьяАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

INFRARED VIDICON TELEVISION SYSTEM

Англо-русский металлургический словарь

телевизионная установка для визуализации изображений в инфракрасных лучахАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

INTERMEDIATE POURING VESSEL

Англо-русский металлургический словарь

• промежуточное разливочное устройство • промежуточное различное устройство Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

JUST VISIBLE RED HEAT

Англо-русский металлургический словарь

• нагрев до начала свечения • начало свечения • температура начала свечения Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

KALDO VESSEL

Англо-русский металлургический словарь

конвертер Кал-ДоАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

KINEMATICALLY ADMISSIBLE VELOCITY FIELD

Англо-русский металлургический словарь

кинетически возможное поле скоростейАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

LINE BROADENING DUE TO VARIATIONS IN COMPOSITION

Англо-русский металлургический словарь

• расширение линии, вызванное неоднородностью состава • уширение линии, вызванное неоднородностью состава Англо-русский словарь терминов металлургии и сварки.201

MAIN THROTTLE VALVE

Англо-русский металлургический словарь

главный дроссельный клапанАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

METERING VALVE

Англо-русский металлургический словарь

клапан-дозаторАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

ДИАГНОСТИКА РАДИОНУКЛИДНАЯ IN VIVO

Официальная терминология

"...4. Диагностика радионуклидная in vivo - установление наличия, характера и распространенности патологического процесса в организме пациента на основе визуализ

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ IN VITRO

Официальная терминология

"...Изделия, применяемые для исследований in vitro проб из человеческого организма с целью определения физиологических или патологических состояний..." Источник:

ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОДА VIN ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Официальная терминология

"...Описательная часть кода VIN - Vehicle Descriptor Section, VDS: второй раздел кода VIN. Содержит информацию, описывающую основные признаки ТС. В этом разделе

ПРОЦЕССОР VLIW

Финансовый словарь

Процессор VLIW Процессор VLIW - процессор, работающий с системой команд сверхбольшой разрядности. Команда сверхбольшой разрядности состоит из группы команд, ко

УКАЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОДА VIN ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Официальная терминология

"...Указательная часть кода VIN - Vehicle Indicator Section, VIS: третий раздел кода VIN. Состоит из комбинации знаков, присваиваемых изготовителем для того, что

Время запроса ( 0.365594588 сек)
T: 0.370543295 M: 1 D: 0