Найдено 100+ «U»

UBICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n присутність; місцеперебування.

UBIQUITOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj повсюдний; всюдисущий; the ~ French tourists всюдисущі французькі туристи.

UBOAT

Англо-український словник Балла М.І.

n німецький підводний човен.

UBOLT

Англо-український словник Балла М.І.

n тех. підковоподібний болт.

UDOMOGRAPH

Англо-український словник Балла М.І.

n метеор, самописний дощомір.

UGANDAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n угандець;, угандка; the ~s збірн. угандці; 2. adj угандський.

UGH

Англо-український словник Балла М.І.

int тьху!; ай!, ой!, ох!; ~, it's cold! ну й холоднеча ж!

UGLIFICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) спотворення; ~ of spoken language калічення розмовної мови; 2) потворність.

UGLINESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) потворність, бридкість; погана зовнішність; 2) огидність; мерзенність; гидота.

UGLY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) розм. некрасива людина; потвора; 2) козирок дамського капелюшка; 3) розм. крислатий капелюх (від сон ця); 2. adj 1) потворний; огидний; 2) неприємний, бр

UGSOME

Англо-український словник Балла М.І.

adj розм. страшний, жахливий; огидний; гидкий, бридкий.

UIGUR

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) уйгур; уйгурка; the ~s збірн. уйгури; 2) уйгурська мова; 2. adj уйгурський.

UKRAINIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) українець; українка; the ~s збірн. українці; 2) українська мова; 2. adj український.

ULCER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мед. виразка; 2) джерело зла (морального розкладу).

ULCERATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) мед. вкриватися виразками; 2) перем, губити, занапащати; псувати.

ULCERED

Англо-український словник Балла М.І.

adj укритий виразками; виразковий.

ULCEROUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj мед. виразковий, укритий виразками; ~ person хворий на виразку; ♦ ~ hatred перен. ненависть, що крає серце.

ULEMAS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl улеми (мусульманські учені-богослови).

ULIGINOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) болотистий; 2) мулистий, мулкий; 3) болотяний; що росте на болоті.

ULLAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) незаповнений об'єм (бочки, резервуара тощо); 2) фактична кількість рідини (у неповній бочці тощо); 3) убуток, недостача, брак (рідини); 4) розм. осад на дні

ULNA

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl ulnae) анат. ліктьова кістка.

ULNAR

Англо-український словник Балла М.І.

1. n ліктьовий нерв; 2. adj ліктьовий.

ULSTER

Англо-український словник Балла М.І.

n ульстер, довге просторе пальто з поясом.

ULTERIOR

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) прихований; непомітний, невиразний; неясний, невидимий; ~ motives приховані мотиви; 2) потойбічний; on the ~ side of the street на тому боці вулиці; 3) по

ULTERIORLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv потім, після; згодом; надалі.

ULTIMA

Англо-український словник Балла М.І.

1. n кінець слова; 2. adj останній, остаточний; ~ ratio останній довід, вирішальний аргумент.

ULTIMATE I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) остаточний результат; межа; 2) основний принцип; 2. adj 1) останній, остаточний; ~ result остаточний результат; 2) крайній, кінцевий; ~ purpose кінцева м

ULTIMATE II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) завершувати; 2) (in) завершуватися (чимсь); мати результатом (щось).

ULTIMATELY

Англо-український словник Балла М.І.

adv зрештою, кінець кінцем, у кінцевому підсумку.

ULTIMATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) прихід до остаточного результату; 2) результат, підсумок, наслідки (чогось).

ULTIMATUM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ультиматум; 2) кінцева (остаточна) мета.

ULTIMO

Англо-український словник Балла М.І.

adv лат. минулого місяця; the 20th ~ (ult.) 20-го числа минулого місяця.

ULTIMOGENITURE

Англо-український словник Балла М.І.

n юр. право молодшого сина на успадкування.

ULTRA

Англо-український словник Балла М.І.

1. n людина крайніх поглядів; ультра; 2. adj крайній; який дотримується крайніх поглядів; ♦ ~ vires юр. поза компетенцією.

ULTRACREPIDARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

n зарозумілий некомпетентний критик.

ULTRAFIDIAN

Англо-український словник Балла М.І.

adj надто довірливий; який сліпо вірить.

ULTRAMARINE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n ультрамарин (фарба); 2. adj 1) ультрамариновий; 2) ясно-синій, кольору ультрамарину; 3) заморський; ~ trade торгівля з заморськими країнами.

ULTRAMICROSCOPIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj ультрамікроскопічний; ~ virus біол. фільтрівний вірус.

ULTRAMODERN

Англо-український словник Балла М.І.

adj (тж ultramodern) ультрасучасний, ультра-модерний.

ULTRAMONTANE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) заальпійський мешканець; 2) (U.) ультрамонтан, прихильник абсолютного авторитету папи римського; 2. adj 1) який живе за Альпами (про італійців); 2) (U.)

ULTRARADAR

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. радіолокаційна станція наддалекого виявлення.

ULTRARED

Англо-український словник Балла М.І.

adj інфрачервоний (про проміння).

ULTRASHORT

Англо-український словник Балла М.І.

adj ультракороткий; ~ waves рад. ультракороткі хвилі.

ULTRASONIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj надзвуковий, ультразвуковий; ~ speed надзвукова швидкість.

ULTRAVIOLET

Англо-український словник Балла М.І.

adj ультрафіолетовий (про проміння); ~ lamp ультрафіолетова (кварцова) лампа.

ULTRONEOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj добровільний; ~ witness добровільний свідок.

ULYSSES

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я 1) Юлісіс; 2) міф. Уліс.

UMBELLIFEROUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj бот. 1) що належить до зонтичних; ~ plant зонтична рослина; 2) що утворює зонтик.

UMBER

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) умбра (фарба); burnt ~ палена умбра; 2) розм. тінь; 2. adj темно-брунатний; 3. v фарбувати умброю.

UMBETHINK

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p.p. umbethought) розм. згадати; подумати.

UMBILICAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) анат. пупковий; ~ cord пуповина; 2) центральний; що знаходиться в центрі; the ~ pillar центральна колона; 3) родинний по материнській лінії.

UMBILICATE

Англо-український словник Балла М.І.

adj анат. пуповидний; що має центральне заглиблення.

UMBILICUS

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl umbilici) анат. 1) пуп, пупок; 2) невелике заглиблення, невелика ямка; 3) рубчик.

UMBLES

Англо-український словник Балла М.І.

n pl заст. нутрощі (особл. оленя).

UMBO

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) опуклість (у щиті); 2) бот., зоол. опуклість, горбовина.

UMBRA

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl umbrae) 1) тінь (дух) померлого; 2) непроханий гість, який супроводить запрошеного гостя; 3) астр. повна тінь.

UMBRAGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) образа, кривда; to give ~ to smb. образити когось; to take ~ at smb. образитися на когось; 2) поет. тінь; покров; 2. v 1) покривати тінню; давати тінь; 2

UMBRAGEOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) тінявий, тінистий; затінений; 2) образливий, уразливий; підозріливий.

U

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от unit; = u1) единица измерения2) узел; блок; устройство; элемент; звеноАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

U

Англо-русский словарь по биотехнологиям

урацил (сокр. У)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

U

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

принятый в высшем обществе, "культурный" (обозначение характеризует словоупотребление и отчасти детали поведения; предполагается, что для речи U характерно употр

U

Англо-русский сленговый словарь

transcription, транскрипция: [ uju: ] прописная облегченная форма от "you". Думаю, что примеров можно привести так же много, как и на "you".

U

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Урацил, U — пиримидиновое основание, присутствующее во всех живых клетках в составе РНК, комплементарное аденину A (в ДНК — это тимин, T).Англо-русский толковый

U

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать первая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

U

Новый большой англо-русский словарь

[ju:] n (pl Us, u's [ju:z])1. 21-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразныйU-bolt - тех. U-о

U

Англо-русский словарь по компьютерам

усл. - микро-, 10 в минус 6-й степени II сокр. от unit - 1) единица измерения 2) устройство; узел; блок; прибор 3) звено; элемент

U

Польско-русский словарь

предлог. c Р. 1. от; у; иногда не переводится; guziki u koszuli пуговицы от рубашки; palce u nóg, u rąk пальцы йог, рук; koło u wozu колесо телега;2. возле, у, о

U

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Unknown неопределенное состояние

U

Латинско-русский словарь

u (первоначально V, v)двадцать первая буква латинского алфавита; в сокр.U. — urbs, т. е. RomaA. U. C. — ante urbem condĭtam или ab urbe conditāU. C. — urbis cond

U

Португальско-русский словарь

m = Uу (двадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

U

Англо-русский машиностроительный словарь

U-образный, подковообразный (напр. о вале)

U

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[jʊ:]для показа лицам любого возрастаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U

Новый большой англо-русский словарь

U I [ju:] n (pl Us, u‘s [ju:z]) 1. 21-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразный U-bolt -

U

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (you) Вы аббревиатура, принятая в электронной почте (например, Could U please) 2) (Unknown) неопределенное состояние 3) единица измерения высоты устройств, мо

U

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвадцать первая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

U

Португальско-русский словарь

m = uPortuguese-russian dictionary.2013.

U

Немецко-русский автосервисный словарь

шины легковых автомобилей для движения со скоростью до 200 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

U

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать восьмая буква азербайджанского алфавита.

U

Новый большой англо-русский словарь

u [ju:] n (pl Us, u‘s [ju:z]) 1. 21-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразный U-bolt - т

U

Словарь компьютерных терминов

U — Сокращение от YOU, принятое при общении в Интернет.

U

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от SpannungнапряжениеII сокр. от Umdrehung(en)оборот(ов)III сокр. от UmfangпериметрIV сокр. от UmformerпреобразовательV сокр. от UmschalterпереключательV

U

Англо-русский дополнительный словарь

Union n. союз University n. университет upper n. верхний

U

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I микро-, 10 в минус 6-й степени II unit 1) единица измерения 2) устройство; узел; блок; прибор 3) звено; элемент

U

Англо-русский автомобильный словарь

вверхEnglish-russian automobile dictionary.2013.

U

Новый большой англо-русский словарь

I[ju:] n (pl Us, u's [ju:z])1. 21-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) U-образный, подковообразныйU-bolt - тех. U-

U

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать первая буква немецкого алфавитаII = unit англ.(единица удельной атомной массы)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от unité; = U.Dictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двадцать первая буква немецкого алфавитаII = Ultra-ультра- (в сложных словах)III = UntergrundbahnМ = метро, метрополитен (знак на звании станции и т. п.)

U

Суахили-русский словарь

1) ты есть;u mwalimu — ты учи́тель?u mzima? — ты здоро́в?2) он (она, оно) есть;mzigo u mzito — груз тяжёл;usiku u mweusi — ночь темна́1) и;arba u ishirini — два́

U

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 21-я буква английского алфавита; 2. литера "U"; 3. U-образная форма; 4. ты, вы (сокр. вар.); 5. высший класс, относящийся к высшему классу; 6. форма вежливого

U

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от unitединица; единица измеренияEnglish-russian biological dictionary.2013.

U

Норвежско-русский словарь

pref1) придаёт прилагательному или наречию значение, обратное его основному, не-, без-: uventet — неожиданныйuvirksom — бездеятельныйuvel — нехорошо2) образует с

U

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

1. у, в ~ mnie у (в) мене byłem ~ lekarza я був у лікаря 2. при, коло, побіч, біля (поблизу чого) ~ źródeł коло (біля) джерел ~ drzwi біля дверей miecz ~ b

U

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[juː]дядяАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U

Англо-русский экономический словарь

университет.university.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

U

Англо-русский словарь общей лексики

I [іѓ] мн. - Us, U's [іѓЄ] 1) (двадцать первая буква англ. алфавита: U - прописная, u - строчная) - U-boat - U-turn 2) (как часть акронима в коротких текстовых с

U

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = UБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

U

Турецко-русский словарь

= -ısor-mak — спрашиватьsoru — вопросTürkçe-rusça sözlük.2013.

U

Итальяно-русский автомобильный словарь

(umidità) влажностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

U

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = u21-я буква французского алфавитаen U — U-образный, подковообразныйБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

U

Политехнический французско-русский словарь

I mшвеллерII сокр. от différence de potentielразность потенциаловIII сокр. от uraniumуранDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U

Англо-русский словарь по машиностроению

= UАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

U

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'cub'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

U

Англо-русский экономический словарь

единица.unit.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

U

Большой испанско-русский словарь

f24-я буква испанского алфавита у

U

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = u у (буква) U come Udine — "у", как в слове Удине (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от unione союз 2) сокр. от

U

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

U-boltтехн. П-образный, U-образный, стремянка, подковообразныйАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мост

U

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) У, у;hangsúlyos \u — ударное у+2(ismételve:u-u, u-u-u;kutya ugatásának utánzása} гав! гав!Magyar-orosz szótár.2013.

U

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of heat transfer - коэффициент теплопередачи;2. intrinsic energy - внутренняя энергия;3. overall heat-transfer coefficient - общий коэффициент теп

U

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

- u (unit) 1) единица измерения 2) узел; устройство; блок 3) элемент

U

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Уран (U)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

U'

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

avv уст. см. dove u'che — см. dovunque Итальяно-русский словарь.2003.

U.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

союзуниверситетверхнийАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

U.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от unidad; = Udad.единицаII воен.; сокр. от Unidad; = Udad.часть

U.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [umpire] третейский судья, арбитр, суперарбитр2) [uniform] единообразный3) [union] союз4) [universal] всеобщий, всемирный; универсальный5) [Utah Reports]

U.

Англо-русский словарь Мюллера

U. I Union noun союз II University noun университет III upper noun верхнийАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

U.

Венгерско-русский словарь

röv. ул.;ld. még utcaMagyar-orosz szótár.2013.

U.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = undиII = untenвнизу, снизуБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от unité; = uединицаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

U.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Unfallнесчастный случайII = Urschriftподлинник, оригиналБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

U/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[upper] — верхнийАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

U1

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип II-A). Заложена 11.2.1935 на верфи «Дойче Верке АГ» (Киль). Спущена на воду 29.6.1935. До 1.3.1940 использовалась в качестве учебной подлодки. Совершила 2 б

U10

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип II-В). Заложена 22.4.1935 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 9.9.1935. Входила в состав учебной (с 11.9.1935), 1-й (с 27.9.1935), 3-й (с 4.10.

U100

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 22.5. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 30.5.1940. Входила в 7-ю флотилию. Совершила 6 боевых походов, в ходе которых п

U1000

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 18.12.1942 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 4.11.1943. Входила в состав 31-й (с 4.11.1943) и 8-й (с 1.8.1944) флотили

U1001

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 31.12.1942 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 18.11.1943. Входила в состав 31-й (с 18.11.1943), 8-й (с 1.8.1944) и 5-й

U1002

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 4.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 30.11.1943. Входила в состав 31-й (с 30.11.1943) и 11-й (с 1.3.1945) флотил

U1003

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 18.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 9.12.1943. Входила в состав 5-й (с 9.12.1943) и 11-й (с 1.9.1944) флотилий

U1004

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 15.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 16.12.1943. Входила в состав 31-й (с 16.12.1943), 7-й (с 1.8.1944) и 11-й

U1005

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 29.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 30.12.1943. Входила в состав 31-й (с 30.12.1943) и 11-й (с 1.2.1945) флоти

U1006

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 30.1.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 11.1.1944. Входила в состав 31-й (с 11.1.1944) и 11-й (с 1.9.1944) флотили

U1007

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 15.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 18.1.1944. Входила в состав 31-й (с 18.1.1944), 1-й (с 1.6.1944), 24-й (с

U1008

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 12.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 1.2.1944. Входила в состав 31-й (с 1.2.1944), 24-й (с 1.11.1944), 18-й (с

U1009

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 24.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 1.2.1944. Входила в состав 31-й (с 10.2.1944) и 11-й (с 1.11.1944) флотили

U101

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 31.3. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 11.3.1940. Входила в состав 7-й (с 11.3.1940), 26-й (1.3.1942) и 21-й (с 1.4.19

U1010

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 23.2.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 22.2.1944. Входила в состав 31-й (с 22.2.1944) и 11-й (с 1.4.1945) флотили

U1013

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 26.3.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 2.3.1944. Входила в состав 31-й (со 2.3.1944) флотилии. В боевых походах н

U1014

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 25.3.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 14.3.1944. Входила в состав 31-й (с 14.3.1944) и 11-й (с 1.1.1945) флотили

U1015

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 5.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 23.3.1944. Входила в состав 31-й (с 23.3.1944) флотилии. В боевых походах н

U1016

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 2.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 13.4.1944. Входила в состав 31-й (с 4.4.1944) флотилии. В боевых походах не

U1017

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 19.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 13.4.1944. Входила в состав 31-й (с 13.4.1944) и 11-й (с 1.11.1944) флотил

U1018

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 16.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 24.4.1944. Входила в состав 31-й (с 24.4.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотил

U1019

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 28.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 4.5.1944. Входила в состав 31-й (с 4.5.1944) и 11-й (с 1.12. 1944) флотили

U102

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII-В). Заложена 22.5. 1939 на верфи «Германиаверфт» (Киль). Спущена на воду 27.4.1940. Входила в 7-ю флотилию. Совершила 1 боевой поход, в ходе которого по

U1020

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 30.4.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 17.5.1944. Входила в состав 31-й (с 17.5.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотил

U1021

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 6.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 25.5.1944. Входила в состав 31-й (с 25.5.1944) и 11-й (с 1.12.1944) флотили

U1022

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 6.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 7.6.1944. Входила в состав 31-й (с 7.6.1944) и 11-й (с 1.2.1945) флотилий.

U1023

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 20.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 15.6.1944. Входила в состав 31-й (с 15.6.1944) и 11-й (с 1.3.1945) флотили

U1024

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 20.5.1943 на верфи «Блом унд Фосс» (Гамбург). Спущена на воду 28.6.1944. Входила в состав 31-й (с 28.6.1944) и 11-й (с 1.2.1945) флотили

U1025

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип VII–C/41). Заложена 3.6.1943 на верфи «Фленсбургер Шиффсбау-Гез» (Фленсбург). Спущена на воду 12.4.1945. Входила в состав 4-й (с 12.4. 1945) флотилии. В бое

U103

Военно-морской флот Третьего рейха

(Тип IX-B). Заложена 6.9.1939 на верфи «АГ Везер» (Киль). Спущена на воду 5.7.1940. Входила в состав 2-й (с 5.7.1940) и 24-й (с 1.1.1944) флотилий. Совершила 11

Время запроса ( 0.866097321 сек)
T: 0.869561059 M: 1 D: 0