Найдено 50+ «T»

TWISTING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) крутіння; сукання; скручування; сплітання; переплітання; 2) звивання; згин; 3) викручування (білизни, рук); стискання, примушування; 4) перекручування; спот

TWITTLETWATTLE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) чутки, плітки, балачки; 2) пліткар; пліткарка.

TWO

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) число два; ~ and ~ make four два плюс два — чотири; 2) двійка; цифра два; 3) номер два (другий); Room ~ кімната (номер) два; 4) двоє, пара; ~ and ~, by ~

TWOBOTTLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj здатний випити дві пляшки вина за один раз.

TWOBYFOUR

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. 1) дрібний; 2) дріб'язковий; вузький; обмежений.

TWODECKER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) двопалубне судно; 2) двоповерховий автобус (тролейбус).

TWOEDGED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) гострий з обох боків {(про меч, ніж тощо)}; 2) двозначний (компліммент тощо).

TWOENGINED

Англо-український словник Балла М.І.

adj військ. двомоторний, з двома двигунами.

TWOEYED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) двоокий; 2) призначений (пристосований) для двох очей.

TWOFACED

Англо-український словник Балла М.І.

adj дволичний, двоєдушний, лукавий, нещирий.

TWOFIELD

Англо-український словник Балла М.І.

adj двопільний (про сівозміну).

TWOFISTED

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. сильний, енергійний, рішучий.

TWOHANDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) дворукий; що має дві руки (ручки); ~ saw дворучна пилка; 2) для двох (про гру); 3) для обох рук; 4) який вільно володіє двома руками; спритний; 5) величез

TWOHEADED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) двоголовий; 2) який має двох начальників.

TWOLEAVED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) двостулковий (про двері тощо); 2) бот. дволистий; двопелюстковий.

TWOMAN

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що складається з двох осіб; a ~ comedy комедія з двома дійовими особами; a ~ committee комісія з двох членів; 2) зроблений двома особами; а ~ exhibition в

TWOMINUTE

Англо-український словник Балла М.І.

adj двохвилинний; ~ silence двохвилинне мовчання (в пам ять про полеглих на війні).

TWOMONTHLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj що відбувається раз за два місяці.

TWOPAIR

Англо-український словник Балла М.І.

adj розташований на третьому поверсі.

TWOPART

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що складається з двох частин; ~ film двосерійний кінофільм; 2) муз. для двох голосів.

TWOPENNYHALFPENNY

Англо-український словник Балла М.І.

adj копійчаний, поганий; мізерний; ~ squabble сварка через дрібниці.

TWOPIECE

Англо-український словник Балла М.І.

adj що складається з двох частин (шматків).

TWOSEATER

Англо-український словник Балла М.І.

n двомісний автомобіль (літак).

TWOSTAR

Англо-український словник Балла М.І.

adj двозірковий; ~ general амер. військ. розм. генерал-майор.

TWOSTEP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) тустеп (танець); 2) двокрбковий хід на лижах.

TWOTIME

Англо-український словник Балла М.І.

v амер. розм. зраджувати (чоловіка, дружину); бути зрадливим: обдурювати.

TWOTONGUED

Англо-український словник Балла М.І.

adj двоєдушний, дволичний; нещирий.

TWOWAY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) двосторонній, двобічний; ~ communication військ. двосторонній зв'язок; ~ deal двостороння угода (домовленість); ~ radio приймально-передавальна радіоустан

TYPE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) тип, типовий зразок; типовий представник (чогось); true to ~ типовий, характерний; 2) різновид; 3) рід; клас; група; blood ~ група крові; 4) символ; 5) м

TYPEBAR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лінотипний рядок; 2) клавіша з літерою (символом) (на друкарській машинці).

TYPECASTING

Англо-український словник Балла М.І.

n кін. використання актора в однотипних ролях.

TYPESCRIPT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n текст, надрукований на машинці; 2. adj машинописний.

TYPESETTING

Англо-український словник Балла М.І.

n друк. складання; друкарський набір; ~ machine лінотип.

TRADITIONAL DOOM

Энциклопедия музыкальных жанров

Traditional doom Медленный, основанный на риффах "гнетущий" метал, появившийся под влиянием как Black Sabbath, так и NWOBHM (новой волны британского хэви-метала)

ABANDON THE POLICY

Англо-русский дипломатический словарь

отказаться от (проводимой) политики

ABM TREATY

Англо-русский дипломатический словарь

• договор по ПРО • договор по противоракетной обороне

ACCEPT THE CHAIRMAN'S RULING

Англо-русский дипломатический словарь

согласиться с решением председателя

ACCEPT THE LETTER AS PROOF OF THE INVITATION

Англо-русский дипломатический словарь

принять письмо как подтверждение приглашения

ACCEPT THE OBLIGATIONS OF THE CHARTER

Англо-русский дипломатический словарь

принимать на себя обязательства, предусмотренные уставом

ACHIEVE A COMPREHENSIVE TEST BAN

Англо-русский дипломатический словарь

достичь всеобъемлющего запрещения испытаний ядерного оружия

ACQUIRE SERVITUDES FOR THE PURPOSE OF INTERCOURSE

Англо-русский дипломатический словарь

устанавливать сервитуты в целях взаимного общения

ACQUISITION OF THE PREMISES NECESSARY FOR THE MISSION

Англо-русский дипломатический словарь

приобретение помещений, необходимых для представительства

ACT CONTRARY TO INSTRUCTIONS

Англо-русский дипломатический словарь

• действовать вопреки инструкциям • действовать вопреки указаниям

ACT IN THE SPIRIT OF GIVE AND TAKE

Англо-русский дипломатический словарь

действовать в духе готовности к взаимным уступкам

ACT OF STATE ACCORDING TO INTERNATIONAL LAW

Англо-русский дипломатический словарь

деяние государства согласно международному праву

ACT UP TO PRINCIPLES

Англо-русский дипломатический словарь

действовать в соответствии со своими принципами

ACTION PLAN FOR THE COMMON CULTURAL HERITAGE OF THE REGION

Англо-русский дипломатический словарь

План действий по сохранению общего культурного наследия региона

ACTION PROGRAMME OF THE CONFERENCE ON REFUGEES IN THE CIS

Англо-русский дипломатический словарь

Программа действий Конференции по беженцам в СНГ

ACTION PROGRAMMES OF THE BALTIC SEA STATES COOPERATION

Англо-русский дипломатический словарь

Программы действий по обеспечению сотрудничества государств Балтийского моря

ACTION TAKEN PURSUANT TO ARTICLE...

Англо-русский дипломатический словарь

действие, предпринятое в соответствии со статьей...

ACTS CONTRARY TO THE MOST ELEMENTARY DICTATES OF HUMANITY

Англо-русский дипломатический словарь

акты, противоречащие самым элементарным требованиям гуманности

AD HOC COMMITTEE AGAINST THE TAKING OF HOSTAGES

Англо-русский дипломатический словарь

Специальный комитет по борьбе с захватом заложников

AD HOC COMMITTEE ON INTERNATIONAL TERRORISM

Англо-русский дипломатический словарь

Специальный комитет по международному терроризму

PROGRESSIVE TRANCE

Энциклопедия музыкальных жанров

Progressive trance Прогрессивный транс — популярный жанр современной транс музыки, включающий в себя элементы house, techno, и ambient.

ПОКРЫТЫЙ TECTUS; VELATUS; OBSITUS;

Латинский словарь

Покрытый - tectus; velatus; obsitus;• покрытый виноградниками - vitifer;• покрытый кровью - sanguinolentus; cruentus;• покрытый листвой - frondifer;• покрытый мр

ПРОТИРАТЬ TERERE; DETERERE;

Латинский словарь

Протирать - terere; deterere;- ductus; brachium fluminis;

ТОРА THORA AE F;

Латинский словарь

Тора - Thora ae f;- mercatus, -us m; mercatura; venditio; auctio;

Время запроса ( 0.150763827 сек)
T: 0.17768728 M: 1 D: 0