Найдено 100+ «S»

SAARLAND

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Саамська область.

SABAISM

Англо-український словник Балла М.І.

n pen. сабеїзм (культ небесних світил).

SABBATARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

n рел. 1) єврей, що дотримується суботи; 2) християнин, що дотримується неділі; 3) суботник; 4) адвентист сьомого дня.

SABBATH

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) рел. священний день відпочинку (субота — у євреїв, неділя — у християн, п'ятниця — у магометан); to keep the ~ дотримуватися суботи (неділі); 2) (s.) книжн.

SABBATHDAY

Англо-український словник Балла М.І.

n див. Sabbath; ♦ ~'s journey коротка подорож; поїздка на невелику відстань.

SABBATICAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) (S.) суботній (у євреїв); недільний (у християн); 2) книжн. що дає відпочинок (спочинок); ~ calm урочиста тиша; ♦ ~ year бібл. кожний сьомий рік; амер. рі

SABLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) зоол. соболь; 2) соболеве хутро; 3) поет. чорний колір; 4) pl жалоба, траур; траурний одяг; 5) пітьма; морок; 2. adj 1) соболиний; 2) чорний, жалобний, т

SABOT

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. 1) дерев'яний черевик; 2) військ. підкаліберний снаряд.

SABOTAGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) саботаж; 2) диверсія; підривна діяльність; to perform an act of ~ здійснювати диверсію; 2. v 1) саботувати; 2) організовувати диверсію; проводити підривн

SABOTEUR

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. 1) саботажник; 2) диверсант.

SABRA

Англо-український словник Балла М.І.

n уродженець Ізраїлю, сабра.

SABRE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) шабля; 2) (the ~) перен. військова сила; військова влада; to rattle the ~ брязкати зброєю; 3) кавалерист; 4) pl кавалерійська частина; 5) фехтування на ш

SABRERATTLER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мілітарист; 2) палій війни.

SABRERATTLING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пропаганда війни; розпалювання воєнної істерії; 2) брязкання зброєю; погроза застосування воєнної сили.

SABULOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) піщаний; 2) мед. що містить (у собі) пісок, піщаний.

SAC

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) біол. мішечок; сумка; 2) мед. кіста; 3) сак (пальто); 4) іст. юрисдикція феодала.

SACCATE

Англо-український словник Балла М.І.

adj біол. 1) мішкоподібний; 2) інкапсульований.

SACCHARATE

Англо-український словник Балла М.І.

n хім. 1) сіль цукрової кислоти; 2) сахарат.

SACCHARIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj цукровий; ~ acid хім. цукрова кислота.

SACCHARIFEROUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj цукристий; що містить (у собі) цукор; ~ plants цукроноси.

SACCHARIFY

Англо-український словник Балла М.І.

v хім. перетворювати на цукор; оцукрювати.

SACCHARINE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) цукровий, цукристий; 2) перен. нудотний.

SACCHAROSE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) хім. сахароза; 2) тростинний цукор.

SACELLUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl sacella) лат. 1) монументальна каплиця всередині церкви; 2) сільська капличка; 3) невеликий храм (у стародавньому Римі).

SACERDOTAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj книжн. 1) священницький; жрецький; 2) що визнає божественність влади духівництва (духовенства).

SACERDOTALISM

Англо-український словник Балла М.І.

n книжн. система державного управління, що надає особливого значення ролі духівництва (духовенства).

SACHEM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вождь (індіанських племен), 2) розм. верховода; політичний бос.

SACHET

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) саше, сухі парфуми; 2) суха ароматична речовина.

SACK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) мішок, лантух; 2) мішок (міра ваги); а ~ of potatoes мішок картоплі; 3) міх, бурдюк (для вина); 4) сак (пальто); 5) іст. широка сукня; 6) мантія; накидка

SACKAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n пограбування (захопленого міста).

SACKCLOTH

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мішковина; ряднина; полотнина; 2) бібл. волосяниця.

SACKER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) насипальник мішків; 2) рідк. грабіжник.

SACKFUL

Англо-український словник Балла М.І.

n повний мішок (лантух) (чогось); ~s of money купа грошей, величезне багатство.

SACKING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мішковина; ряднина; 2) насипання у мішки.

SACQUE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) сак (пальто); 2) іст. широка сукня.

SACRAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) анат. крижовий; ~ bone крижі; 2) рел. обрядовий, ритуальний.

SACRAMENT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) церк. таїнство; 2) (the S.) причастя; сакрамент; святі дари; євхаристія; the Blessed (the Holy) S. святе причастя; to take the S. причащатися; to receive th

SACRAMENTAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) церк. що належить до таїнства; обрядовий; ~ rites священні ритуали; 2) книжн. священний, сакраментальний; ~ oath священна клятва; 3) книжн. заповітний; 4)

SACRAMENTO

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Сакраменто (місто і ріка).

SACRARRAM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl sacraria) 1) іст. святилище; 2) церк. боковий вівтар.

SACRED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) святий; священний; дорогий; ~ duty святий (священний) обов'язок; ~ memory священна пам'ять; to hold smth ~ шанувати щось як святиню; there is nothing ~ fo

SACREDLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) свято, непорушно; 2) побожно, шанобливо.

SACRIFICE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) жертва; noble ~ благородна жертва; to give one's life as a ~ for one's country пожертвувати своїм життям заради батьківщини; 2) жертвування; пожертвуванн

SACRIFICER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) той, що приносить у жертву; 2) жрець; жриця.

SACRIFICIAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) жертовний; 2) ком. збитковий (про ціну).

SACRILEGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) святотатство, блюзнірство; богохульство; to commit ~ чинити святотатство; 2) пограбування церкви.

SACRILEGIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj святотатський, блюзнірський.

SACRING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) церк. освячення дарів; 2) посвячення; (в єпископи); 3) миропомазання; 4) коронування.

SACRINGBELL

Англо-український словник Балла М.І.

n церк. дзвін, що сповіщає про піднесення святих дарів.

SACROSANCT

Англо-український словник Балла М.І.

adj книжн. священний і недоторканний; ~ place священне місце.

SAD

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) сумний, смутний; журливий; ~ event прикра подія; ~ look сумний погляд; ~ day похмурий день; how ~ that you failed in your exam шкода, що ви не витримал

SADDEN

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) засмучувати, журити; 2) сумувати, журитися; 3) робити темнішим (тьмянішим); фарбувати у темний колір; 4) блякнути; beauty ~ed with care краса, поблякла від

SADDLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) сідло; flat (hunting) ~ спортивне (англійське) сідло; to be in the ~ їхати верхи; 2) черезсідельник; 3) сіделко; 4) сідловина (гори); 5) геол. антиклінал

SADDLEBACKED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) сідлоподібний; 2) вигнутий; опуклий.

SADDLEBAG

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) сідловий в'юк; сакви; 2) килимова тканина.

SADDLEFAST

Англо-український словник Балла М.І.

adj що добре тримається у сідлі.

SADDLER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лимар, шорник, сідляр; 2) амер. розм. верховий кінь.

SADDLERY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лимарство; лимарна справа; 2) лимарня, лимарна майстерня.

SADDLESPRING

Англо-український словник Балла М.І.

n сідельний амортизатор (велосипеда тощо).

SADDLETREE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лучок сідла; 2) каркас сидіння (велосипеда тощо); 3) бот. тюльпанне дерево.

SADIE

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я Сейді (зменш. від Sara(h), Mercedes).

SADITORIAL

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. песимістична передова стаття.

SADLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) сумно, смутно; 2) жахливо, страшенно; 3) серйозно, статечно; розсудливо; 4) погано; he feels ~ він погано себе почуває; he looks ~ у нього поганий вигляд.

SADNESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) сум, смуток, журба; an air of ~ сумний вигляд; 2) серйозність; статечність; in (sober) ~ цілком серйозно, неабияк.

SAFARI

Англо-український словник Балла М.І.

n сафарі, мисливська експедиція (особл. у Східній і Центральній Африці); on ~ на полюванні.

SAFE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) сейф; вогнетривка шафа; 2) холодильник; 3) холодильна хижка (комірка); 4) військ. запобіжник; 5) розм. презерватив; 2. adj 1) безпечний; що перебуває у б

SAFECONDUCT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) охоронне свідоцтво; охоронна грамота; перепустка; 2) почесна охорона, ескорт; 2. v давати охоронне свідоцтво.

S

Англо-русский онлайн словарь

бак, сокр. там, детский

S

Португальско-русский словарь

m = sPortuguese-russian dictionary.2013.

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de Poissonкоэффициент ПуассонаII сокр. от constanteконстанта, постоянная (величина)III сокр. от secondeсекунда, сIV сокр. от somme de term

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. compressibility - сжимаемость;2. cross section - поперечное сечение;3. displacement - смещение;4. sacral - крестцовый;5. sand - песок;6. scattering coefficien

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Sekunde сек, секундаDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

S

Новый большой англо-русский словарь

-s I [~ (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z (после i, заменяющего постконсонантный конечны

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Sekundeсек = секундаII = Shilling англ.шил. = шиллинг (денежная единица Великобритании)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I search поиск II series 1) серия 2) ряд III side сторона, край IV sign 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V singular единственное число || единственный V

S

Морской словарь

S SW " SSW " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

S

Немецко-русский геологический словарь

1. [See ]море 2. [See ]озеро3. [Süden ]югDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = SБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 180 км/чII(Sammler) аккумуляторIII(Schwerpunkt) центр тяжестиIVдиагональные шины для высокоскоростных лег

S

Латинско-русский словарь

sдевятнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхS. — Sextus (praenomen) или semis, semissis, sacrum, suusS. или Sp. — Spurius (praenomen)S. C. — senatus c

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от sacralкрестцовыйII сокр. от sensitivityчувствительностьIII сокр. от shell1) раковина; раковинка 2) панцирь, щит 3) капсула, оболочка 4) скорлупа; кожу

S

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[suspended] — взвешенный, суспендированный* * *секАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S

Аббревиатуры

спрягается с вспомогательным глаголом sein

S

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. sedimentation coefficient).* * *S — символ для обозначения:а) последов

S

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать пятая буква азербайджанского алфавита.

S

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date; settlement day; тж. SDдата исполнения сделки; дата проведения расчетовсм. тж. S-1.Англо-русский словарь терминов по депозитарному хране

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита 2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично» Норвежско-

S

Англо-русский словарь редакция bed

n. предмет или линия в виде буквы s

S

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў©] мн. - Ss, S's ['ў©ЎЄ] девятнадцатая буква англ. алфавита; S - прописная, s - строчная II амер.; канад.; сокр. от satisfactory "удовлетворительно" (вторая

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от serineсеринII сокр. от Swedberg unitединица Сведберга (константа седиментации)* * *• serine• Swedberg unitEnglish-russian biological dictionary.2013.

S

Большой испанско-русский словарь

I f22-я буква испанского алфвита эсеII сокр. от SurЮг

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Словарь микробиологии

Sсимвол, обозначающий ед. Сведберга, в к-рой выражают коэффициент седиментации молекул или частиц при ультрацентрифугировании (см. Улътрацентрифуга). (Источник:

S

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. solidus, solidi - shilling(s) (употр. обыкн. в сочетании с цифрами; напр., 4s [,§€:'Џэ®эЊЄ]; см. тж. LSD I 1))

S

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинениях, н

S

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от secretсекретный; "секретно" (гриф секретности)Англо-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

S

Энциклопедический словарь

S — служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинения

S

Англо-русский словарь страховых терминов

• Shipping• Steamer• Summer freeboard mark• summer load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

S

Философская энциклопедия

S         обозначение субъекта суждения в логике (по первой букве лат. слова «subjectum» — подлежащее). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советска

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(глагольная приставка с отрицательным значением от лат. ex и dis ср. ricordare - scordare, tentare - stentare или со значением усиления) см. spasseggiare, svari

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =девятнадцатая буква немецкого алфавитаII = Schillingшил. = шиллинг (денежная единица Австрии)III = Siemens эл.сим = сименсIV = Süd(en)Ю, ю. = юг, зюйдБол

S

Англо-русский экономический словарь

.Subsidiary.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический словарь.

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = S III сокр. от secondo секунда, с Итальяно-русский словарь.2003.

S

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от secondсекунда, с* * *• second • с • секунда English-russian automobile dictionary.2013.

S

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от säurefestкислотостойкий, кислотоупорныйII эл.; сокр. от Scheinleistungполная мощность, кажущаяся мощностьIII сокр. от SchraubeвинтIV сокр. от Schwefel

S

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от search - поиск II сокр. от series - 1) серия 2) ряд III сокр. от side - сторона, край IV сокр. от sign - 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = s19-я буква французского алфавитаen S — S-образныйfaire des s — делать зигзаги; выписывать вензеляБольшой французско-русский и русско-французский словарь.20

S

Религиозные термины

     Девятнадцатая буква; численно - шестьдесят. В еврейском языке она пятнадцатая буква, Самех, почитаемая как священная, ибо "сокровенное имя бога есть Самех".

S

Новый большой англо-русский словарь

S [es] n (pl Ss, s‘s [ʹesız]) 1. 19-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образный S-cu

S

Англо-русский словарь общей лексики

суф.; тж. -es 1) образует форму множественного числа у подавляющего большинства существительных 2) образует форму третьего лица единственного числа настоящего вр

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[es]снегАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично»Норвежско-ру

S

Новый большой англо-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});I[-s (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. action - действие;2. area - площадь;3. entropy - энтропия;4. sale - продажа; сбыт; реализация; торговля; торговая сделка; pi товарооборот;5. saturation - насы

S

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (seal) печать 2) (search) поиск 3) (section) отдел; раздел; статья (закона) 4) (series) серия; ряд 5) (side) сторона 6) (sign) знак; символ 7) (speed) скорост

S

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от second секунда II сокр. от solidus; - s. шиллинг ?2.3s.6d. — 2 фунта 3 шиллинга 4 пенса

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от sectionсечениеII сокр. от sensibilitéсветочувствительностьIII сокр. от serviceслужба; отделIV сокр. от siemensсименс, СмV сокр. от signalсигналVI сокр

S

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) ш, Ш+2 ksz. (és) и, да;fel \s alá — туда-сюда; взад и вперёд;itt \s ott — тут и там;\s aztán? — и потом?Magyar-orosz szótár.2013.

S

Англо-русский вспомогательный словарь

1. воскресенье; 2. суббота; 3. юг; 4. школа; 5. секунда; 6. улыбка; 7. секция; 8. пика (масть в картах)

S

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Португальско-русский словарь

I скр от segundoсекундаII m = Sэсе (восемнадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

S

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Sweden2. авто Street rod (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.20

S

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Сера (S)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S.Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. ). (Источник: «Англо-русский толковый сло

S /

Португальско-русский словарь

1) скр от seu его; ваш2) скр от sua её; ваша3) скр от sem безPortuguese-russian dictionary.2013.

S /

Португальско-русский словарь

скр от sobre(чек) наPortuguese-russian dictionary.2013.

S$

Англо-русский экономический словарь

сингапурский долларАнгло-русский экономический словарь.

S'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I pron; = seII = si IIII partic; = si IIIБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [seal] печать2) [section] отдел; раздел; секция; статья3) [series] серия4) [signature] подпись5) [signed] подписано6) [seller] продавец7) [somma grande]

S.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. (section) § — параграф; раздел; статьяАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

S.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

секундашиллингсынсвятойюгАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от SeiteстраницаDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Англо-русский словарь Мюллера

s. I second noun секунда II shilling noun шиллинг III son noun сын IV S. -saint noun святой V S. - South noun югАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопе

S.

Немецко-русский автосервисный словарь

(saugend) впускной (напр., о клапане)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

S.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от secteurсектор; зона; участок; сегментII сокр. от stationстанцияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

S.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от sostantivo (имя) существительное 2) сокр. от sinistro, sinistra левый 3) сокр. от seguente следующий 4) см. stero Итальяно-русский словарь.2003.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от sieh(e)смотриDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= sieh(e)см. = смотриБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S.

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[second] — секунда * * *секундаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S.

Большой испанско-русский словарь

I воен.; сокр. от Soldado; = Sdo.; = Sld.рядовой, солдатII сокр. от Santo; = Sto.; = Sn.; = San.святой

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = San ит., исп., Sant ит., Santa ит., Sāo португ.св. = святой, святаяII = Sein(e)его (в титулах); ср. Se.III = Seiteс., стр. = страницаБольшой немецко-русский

S.

Португальско-русский словарь

1) скр от São, Santo, Santa Сан-, Санто-, Санта- (в географических названиях)2) скр от sul югPortuguese-russian dictionary.2013.

S.

Чешско-русский словарь

• т.• тов.• товарищ

S/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[swabbed] — свабирована (о скважине); поршневание (скважины) проведено* * *• поршневание проведено• свабированаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.

S1

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date minus one, settlement date-1день, предшествующий дате исполнения сделкиC&S день, предшествующий дате проведения расчетов по сделке (дате

S1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S2, S3... Обозначения последовательных поколений растений, полученных с помощью самоопыления self-pollination.Англо-русский толковый словарь генетических термино

S1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S1, S2, S3...Oбозначения последовательных поко-лений растений, полученных с помощью самоопыления .(Источник: «Англо-русский толковый словарь ге

S1 NUCLEASE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S1-нуклеаза — фермент из Aspergillus oryze, катализирующий эндонуклеотический разрыв в однонитчатой РНК или ДНК с образованием 5'-моно- и динуклеотидов. Использу

S100

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

шина S-100 одна из первых широко распространенных шин для 8-разрядных ПК. Появилась в 1975 г. в ПК Altair. Первоначально она была ориентирована на микропроцессор

S100 BUS

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

столинейная шина (МП-систем), шинная сборка из 100 проводников

S100 PROTEIN

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

белок S-100Специфичный для мозговой ткани белок; имеются данные по наличию положительной корреляции между концентрацией Б.S-100 в клетках мозга и способностью ра

S100 PROTEIN

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S-100 protein.См. белок S-100.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

S2

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S2.См. S1.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

Время запроса ( 5.26239429 сек)
T: 5.267470984 M: 1 D: 0