Найдено 50+ «S»

SUSPENSIONGIRDER

Англо-український словник Балла М.І.

n висяча ферма; підвісна балка.

SUSPICION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) підозра; above ~ поза підозрою; on ~ за підозрою; to be under ~ бути під підозрою; with ~ підозріло; he looked at me with ~ він підозріло глянув на мене; to

SUSTAIN

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) підпирати, підтримувати; 2) перен. підтримувати, надавати сил; підкріпляти; живити; to ~ smb.'s hopes підтримувати в комусь надії; 3) зазнавати; to ~ a defe

SUSTENTATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) підтримання; підтримка; 2) утримання; 3) харчування; пожива, їжа.

SUSTENTION

Англо-український словник Балла М.І.

n підтримка; підтримання у незмінному стані.

SWAB

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) швабра; 2) мед. тампон; to take a ~ брати мазок; 3) помазок; 4) військ. щітка банника; банник; 5) мор. офіцерський погон; 6) мор. моряк; амер. офіцер; 7)

SWADDLINGCLOTHES

Англо-український словник Балла М.І.

n pl 1) пелюшки, сповиття; 2) перен. обмеження, контроль; ♦ still in (hardly out of, just out of) ~ ще молоко на губах не обсохло.

SWAG

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) розм. награбоване майно; здобич; 2) розм. хабар; 3) гроші, одержані нечесно; 4) розм. пожитки, поклажа, вантаж; 5) гірлянда, фестон з квітів (зелені, пло

SWAGEBLOCK

Англо-український словник Балла М.І.

n тех. фасонне (зварювальне) ковадло.

SWAGGERCANE

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. офіцерська паличка, стек.

SWALLOW

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) ковток; at а ~ одним ковтком; to take a ~ of water випити ковток води; 2) ковтання; 3) горлянка; 4) ненажерливість, надмірний апетит; 5) перен. схильніст

SWALLOWDIVE

Англо-український словник Балла М.І.

n спорт. стрибок у воду ластівкою.

SWALLOWTAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) роздвоєний хвіст; 2) pl розм. фрак; 3) ент. метелик-парусник.

SWALLOWTAILED

Англо-український словник Балла М.І.

adj з роздвоєним кінцем (хвостом); ~ coat фрак.

SWANLIKE

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj лебединий; 2. adv по-лебединому, подібно до лебедя.

SWANNECK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лебедина шия, довга (біла) шия; 2) предмет, що за фермою нагадує шию лебедя.

SWAP

Англо-український словник Балла М.І.

1. n обмін; гендель; 2. v 1) міняти(ся), обмінювати(ся) (чимсь); to ~ watches обмінятися годинниками; 2) укласти угоду, домовитися; 3) розм. кинути, шпурнути.

SWAY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) гойдання, коливання, хитання; розгойдування; 2) влада, правління; вплив; to have great ~ мати великий вплив (велику владу); 2. v 1) гойдатися, коливатися

SWAYBACKED

Англо-український словник Балла М.І.

adj з глибокою сідловиною (про коня).

SWEAR II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past swore; заст. sware; p. p. sworn) 1) присягатися, клястися; to ~ on the Bible поклястися на Біблії; 2) юр. свідчити, давати показання під присягою; will y

SWEAT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) піт, випоти; in а ~ спітнілий; 2) потіння; 3) запотівання, вологість (на поверхні чогось); 4) важка (виснажлива) праця; 5) розм. занепокоєння, хвилювання

SWEATBAND

Англо-український словник Балла М.І.

n шкіряна смужка всередині капелюха.

SWEATHOUSE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) приміщення для ферментації тютюну; 2) парильня (у північноамериканських індіанців).

SAAR

Новый большой англо-русский словарь

[zɑ:] n геогр.1. р. Саар2. = SaarlandНовый большой англо-русский словарь.2001.

SADIE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹseıdı] nСейди, Сэди (женское имя); см. SarahНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAIGON

Новый большой англо-русский словарь

[ʹsaıgɒn,saıʹgɒn] n геогр.г. Сайгон; см. Ho Chi Minh CityНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAINT JOHN

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)n(t)ʹdʒɒn] геогр.г. Сент-ДжонНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAINT VALENTINE'S DAY

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)ntʹvæləntaınzdeı]день святого Валентина (14 февраля; день обмена любовными посланиями и т. п.)Новый большой англо-русский словарь.2001.

SAINT VINCENT

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)ntʹvıns(ə)nt] геогр.Gulf of Saint Vincent - залив Сент-ВинсентНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)ntʹvıns(ə)ntəndðə͵grenəʹdi:nz] геогр.Сент-Винсент и Гренадины (государство)Новый большой англо-русский словарь.2001.

SAINT VITUS' DANCE

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)nt͵vaıtəs(ız)ʹdɑ:ns] мед.пляска святого Витта, виттова пляска; хореяНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAINTDENIS

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)n(t)ʹdenıs] n геогр.г. Сен-ДениНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAINTJOHN'SWORT

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)nt͵dʒɒnzʹwɜ:t] n бот.зверобой (Hypericum gen.)Новый большой англо-русский словарь.2001.

SAINTPETERSBURG

Новый большой англо-русский словарь

[s(ə)n(t)ʹpi:təzbɜ:g] n (сокр. St. Petersburg) геогр.г. Санкт-ПетербургНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAJAMA

Новый большой англо-русский словарь

[sɑ:ʹhɑ:mɑ:] n геогр.Сахама (гора)Новый большой англо-русский словарь.2001.

SAKHALIN

Новый большой англо-русский словарь

[͵sækə|ʹli:n,͵sɑ:kə{ʹli:n}-] n геогр.о-в СахалинНовый большой англо-русский словарь.2001.

SALERNO

Новый большой англо-русский словарь

[sə|ʹleənəʋ,-{sə}ʹlɜ:nəʋ] n геогр.Gulf of Salerno - Салернский заливНовый большой англо-русский словарь.2001.

SALONIKI

Новый большой англо-русский словарь

[͵sæləʹni:kı,səʹlɒnıkı] = SalonikaНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAN FRANCISCO

Новый большой англо-русский словарь

[͵sænfrənʹsıskəʋ] геогр.г. Сан-ФранцискоНовый большой англо-русский словарь.2001.

SAN JOAQUIN

Новый большой англо-русский словарь

[͵sæn|wɔ:ʹki:n,-{͵sæn}wɒʹki:n] геогр.р. Сан-ХоакинНовый большой англо-русский словарь.2001.

KERCH STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkeətʃʹstreıt] геогр.Керченский проливНовый большой англо-русский словарь.2001.

KLYUCHEVSKAYA SOPKA

Новый большой англо-русский словарь

[klju:ʹtʃefskəjəʹsɔ:pkə] геогр.Ключевская сопка (вулкан)Новый большой англо-русский словарь.2001.

KOREA STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

[kə|ʹrıəʹstreıt,kɔ:{ʹrıəʹstreıt}-] геогр.Корейский проливНовый большой англо-русский словарь.2001.

KOTZEBUE SOUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkɒtsıbu:ʹsaʋnd] геогр.залив КоцебуНовый большой англо-русский словарь.2001.

KUNLUN SHAN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹkʋnʹlʋnʹʃɑ:n] геогр.Куньлунь (горная система)Новый большой англо-русский словарь.2001.

LA PÈROUSE STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

[͵lɑ:pəʹru:zʹstreıt] геогр.пролив ЛаперузаНовый большой англо-русский словарь.2001.

LACCADIVE SEA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlækədıvʹsi:] геогр.Лаккадивское мореНовый большой англо-русский словарь.2001.

LANCASTER SOUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlæŋkəstəʹsaʋnd] геогр.пролив ЛанкастерНовый большой англо-русский словарь.2001.

LAPTEV SEA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlɑ:ptef|ʹsi:,ʹlɑ:ptev{ʹsi:}-] геогр.море ЛаптевыхНовый большой англо-русский словарь.2001.

LESSER SLAVE LAKE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlesəʹsleıvʹleık] геогр.Малое Невольничье озероНовый большой англо-русский словарь.2001.

LESSER SUNDA ISLES

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlesəʹsʌndəʹaılz] геогр.Малые Зондские островаНовый большой англо-русский словарь.2001.

LIGURIAN SEA

Новый большой англо-русский словарь

[lıʹgjʋ(ə)rıənʹsi:] геогр.Лигурийское мореНовый большой англо-русский словарь.2001.

LITTLE SAINT BERNARD

Новый большой англо-русский словарь

[ʹlıtls(ə)nbɜ:ʹnɑ:d] геогр.Малый Сен-Бенар (перевал)Новый большой англо-русский словарь.2001.

LONESTAR STATE

Новый большой англо-русский словарь

[͵ləʋnʹstɑ:͵steıt] амер. разг.штат «Одинокой звезды» (Техас)Новый большой англо-русский словарь.2001.

MAKASSAR STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

[məʹkæsəʹstreıt] геогр.Макасарский проливНовый большой англо-русский словарь.2001.

MCCLURE STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

[məʹklʋəʹstreıt] геогр.пролив Мак-КлурНовый большой англо-русский словарь.2001.

MOLUCCA SEA

Новый большой англо-русский словарь

[mə(ʋ)ʹlʌkəʹsi:] геогр.Молуккское мореНовый большой англо-русский словарь.2001.

NORTHERN SPORADES

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɔ:ð(ə)nʹspɒrədi:z] геогр.о-ва Северные СпорадыНовый большой англо-русский словарь.2001.

NORTON SOUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɔ:tnʹsaʋnd] геогр.залив НортонНовый большой англо-русский словарь.2001.

NORWEGIAN SEA

Новый большой англо-русский словарь

[nɔ:ʹwi:dʒ(ə)nʹsi:] геогр.Норвежское мореНовый большой англо-русский словарь.2001.

OLD WIVES' SUMMER

Новый большой англо-русский словарь

[͵əʋldʹwaıvz͵sʌmə]бабье летоНовый большой англо-русский словарь.2001.

PALK STRAIT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɔ:kʹstreıt] геогр.Полкский проливНовый большой англо-русский словарь.2001.

PAMLICO SOUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpæmlıkəʋʹsaʋnd] геогр.залив ПамликоНовый большой англо-русский словарь.2001.

PHILIPPINE SEA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹfılıpi:nʹsi:] геогр.Филиппинское мореНовый большой англо-русский словарь.2001.

POLLUTANT STANDARD INDEX

Новый большой англо-русский словарь

[pəʹlu:tənt͵stændədʹındeks] амер.стандартизированный показатель степени загрязнённости воздуха; показатель качества воздухаНовый большой англо-русский словарь.20

PORT OF SPAIN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɔ:təvʹspeın] (ń) геогр.г. Порт-оф-СпейнНовый большой англо-русский словарь.2001.

PORT SAID

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɔ:tʹsaıd] геогр.г. Порт-СаидНовый большой англо-русский словарь.2001.

PORT STANLEY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpɔ:tʹstænlı] геогр.г. Порт-СтэнлиНовый большой англо-русский словарь.2001.

PUGET SOUND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹpju:dʒətʹsaʋnd] геогр.зал. Пьюджет-СаундНовый большой англо-русский словарь.2001.

XC SKIING

Новый большой англо-русский словарь

[͵ekssi:ʹski:ıŋ] амер.лыжный кроссНовый большой англо-русский словарь.2001.

XRAY SOURCE

Новый большой англо-русский словарь

[͵eksreıʹsɔ:s] = X-ray starНовый большой англо-русский словарь.2001.

XRAY STAR

Новый большой англо-русский словарь

[͵eksreıʹstɑ:] астр.компактный источник космического рентгеновского излученияНовый большой англо-русский словарь.2001.

YELLOW SEA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹjeləʋʹsi:] геогр.Жёлтое мореНовый большой англо-русский словарь.2001.

Время запроса ( 0.126999521 сек)
T: 0.130781519 M: 1 D: 0