Найдено 100+ «Q»

Q, Q

Англо-український словник Балла М.І.

n 17-та літера англійського алфавіту; ♦ Q and reverse Q ковзанярська фігура «вісімка»; "Q" Army військ. квартирмейстерський відділ штабу армії; Q department роз

QSHIP

Англо-український словник Балла М.І.

n мор. іст. протичовнове судно-пастка.

QUA

Англо-український словник Балла М.І.

adv лат. 1) оскільки; 2) як (хтось, щось).

QUACK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) крякання, кахкання (качок); 2) розм. крижень, качка; 3) знахар; шарлатан; ~ doctor лікар-шарлатан; ~ medicine (remedy) шарлатанський засіб, знахарське зі

QUACKISH

Англо-український словник Балла М.І.

adj шахрайський, шарлатанський.

QUAD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) (скор. від quadrangle) чотирикутник; 2) (скор. від quadrat) друк, шпація; 3) четверня, четверик (коней); 4) зчетверена зенітна кулеметна установка; 5) ел. ч

QUADRAGENARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n сорокарічна людина; 2. adj сорокарічний.

QUADRAGESIMA

Англо-український словник Балла М.І.

n рел. 1) неділя першого тижня великого посту (тж ~ Sunday); 2) заст. великий піст.

QUADRAGESIMAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) сорокаденний; що триває сорок днів (особл. про великий піст); 2) (Q.) церк. великопісний.

QUADRANGLE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) чотирикутник; 2) чотирикутне подвір'я; 3) чотирикутний будинок; 4) амер. стандартний аркуш топографічної карти.

QUADRANT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) квадрант, чверть круга; сектор 90 ; 2) тех. гітара, великий трензель; 3) ел. одиниця самоіндукції; 4) військ. пеленгатор.

QUADRANTAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj мат. квадрантний, четвертний.

QUADRATE I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) квадрат; 2) мат. заст. квадрат, 2-й степінь; 3) анат. квадратна кістка; 4) прямокутник; 2. adv квадратний, прямокутний (особл. про кістки, м'язи).

QUADRATE II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) узгоджувати (з чимсь — with, to); 2) (with, to) узгоджуватися (з чимсь), відповідати (чомусь); 3) надавати квадратної форми; робити квадратним.

QUADRATIC

Англо-український словник Балла М.І.

1. n квадратне рівняння, рівняння 2-го степеня (тж ~ equation); 2. adj квадратний; квадратичний.

QUADRATRIX

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl quadratrices) мат. квадратриса.

QUADRATURE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мат. квадратура; ~ of the circle квадратура круга; 2) астр. різниця фаз в 90°; 3) ел. чверть періоду.

QUADREL

Англо-український словник Балла М.І.

n квадратна цегла, квадратна черепиця, квадратний камінь.

QUADRENNIAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) подія, що відбувається раз за чотири роки; 2) чотирирічний ювілей; 3) чотирирічний період; 2. adj 1) чотирирічний; що триває чотири роки; 2) що відбуваєт

QUADRICENTENNIAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) чотирьохсотліття; 2) святкування чотирьохсотлітнього ювілею; 2. adj чотирьохсотлітній.

QUADRIFORM

Англо-український словник Балла М.І.

adj що має чотири різні форми (види).

QUADRIGA

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl quadrigae) квадрига (двоколісна колісниця, запряжена четвериком).

QUADRILATERAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n мат. чотирикутник; 2. adj чотирибічний, чотиристоронній.

QUADRILINGUAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) чотиримбвний; 2) що розмовляє чотирма мовами; що користується чотирма мовами.

QUADRILITERAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n лінгв. 1) слово, що складається з чотирьох літер; 2) корінь, що складається з чотирьох приголосних (у семітських мовах); 2. adj 1) що складається з чотирьох

QUADRIPARTITE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що складається з чотирьох частин; розділений на чотири частини; 2) чотиристоронній; ~ treaty чотиристоронній договір.

QUADRISECTION

Англо-український словник Балла М.І.

n поділ на чотири рівні частини.

QUADRISYLLABIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj лінгв. чотирискладовий (про слово).

QUADRIVIAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що знаходиться (перебуває) на перехресті чотирьох доріг; 2) що йде в чотирьох напрямках (про дороги).

QUADRIVIUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl quadrivia) іст. середньовічний університетський курс наук (арифметика, геометрія, астрономія і музика).

QUADROON

Англо-український словник Балла М.І.

n квартерон (потомок мулатки і білого).

QUADRUPED

Англо-український словник Балла М.І.

1. n чотиринога тварина (особл. ссавець); 2. adj чотириногий.

QUADRUPLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n чотириразовий розмір; кількість, збільшена у чотири рази; 20 is the ~ of 5 двадцять — це п'ять, помножене на чотири; 2. adj 1) четверний; збільшений у чотир

QUADRUPLET

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) pl четвернята; 2) один з чотирьох близнюків; 3) те, що складається з чотирьох взаємодіючих (взаємозв'язаних) предметів; 4) велосипед для чотирьох; 5) академ

QUADRUPLEX

Англо-український словник Балла М.І.

adj чотириразовий, чотирикратний; збільшений у чотири рази.

QUADRUPLICATE I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) pl чотири однакові примірники; 2) один з чотирьох однакових примірників; in ~ у чотирьох примірниках; 2. adj 1) чотириразовий; 2) повторений у чотирьох о

QUADRUPLICATE II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) почетверяти, збільшувати у чотири рази; 2) множити на чотири; 3) робити в чотирьох примірниках.

QUADRUPLICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n чотириразове збільшення (чогось); збільшення у чотири рази.

QUADRUPLICITY

Англо-український словник Балла М.І.

n чотириразовість, чотириразове збільшення.

QUADS

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. четвернята (тж quadruplets).

QUAERE

Англо-український словник Балла М.І.

лат. 1. n запитання; 2. v бажано знати; питається; most interesting, but ~, is it true? дуже цікаво, але, питається, чи це правда?

QUAESITUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl quaesita) мат. дійсне значення.

QUAFF

Англо-український словник Балла М.І.

1. n пиття одним духом (великими ковтками); to drink off one's glass at a single ~ випити склянку одним духом; 2. v 1) пити великими ковтками (одним духом); 2) о

QUAG

Англо-український словник Балла М.І.

n болото, мочарі, трясовина (тж quagmire).

QUAGGY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) болотистий; багнистий; грузький, трясовинний; 2) що тече по болотистій місцевості (про річку); 3) в'ялий, кволий, позбавлений енергії; 4) пухкий, піддатли

QUAGMIRE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) болото, трясовина, драговина; 2) скрутне становище.

QUAI D'ORSAY

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. Міністерство закордонних справ Франції.

QUAICH

Англо-український словник Балла М.І.

n ківш (чаша) з двома ручками.

QUAIL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) перепел, перепілка; 2) куропатка; 3) амер. розм. студентка; 4) стара дівка; 2. v 1) злякатися; завагатися; спасувати (перед чимсь — before, to); 2) заляк

QUAILPIPE

Англо-український словник Балла М.І.

n ловецька дудочка, ловецький пищик (приманювати перепелів), вабик.

QUAINT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) чудернацький; вигадливий; кумедний; 2) оригінальний; 3) дивний; незвичайний, химерний; чудний; ексцентричний; 4) вишуканий, витончений; 5) мудрий, розумни

QUAKE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) дрижання, тремтіння, дрож; 2) розм. підземний удар; землетрус; обвал; 2. v 1) дрижати, тремтіти, труситися; to ~ with cold дрижати від холоду; 2) коливат

QUAKER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) квакер; 2) (q.) бутафорська гармата (тж quaker-gun); ♦ ~ City амер. розм. Місто квакерів (Філадельфія); ~ blue синьо-чорний.

QUAKERISH

Англо-український словник Балла М.І.

adj квакерський; по-квакерському скромний.

QUAKING

Англо-український словник Балла М.І.

adj тремтячий; ~ ash осика (тж ~ aspen).

QUAKY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) хитливий; нестійкий; що коливається; хиткий; 2) що дрижить (трясеться, тремтить), дрижачий.

QUALIFICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) обмеження; зміна; модифікація; 2) застереження, умова; 3) кваліфікація; підготовленість, придатність; to receive a doctor's ~ стати лікарем; 4) виборчий цен

QUALIFICATIVE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n грам. визначальне слово (словосполучення); 2. adj визначальний; що характеризує.

QUALIFICATOR

Англо-український словник Балла М.І.

n підготовник справ для судового розгляду.

QUALIFICATORY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) визначальний; кваліфікаційний; що характеризує; 2) обмежувальний.

QUALIFIED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) підхожий; придатний, годящий; 2) компетентний; кваліфікований;{ відповідний (вимогам), задовільний, який задовольняє певним умовам, здатний, спроможний, п

QUALIFIER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) підготовник до певної діяльності; 2) грам. визначник.

Q

Португальско-русский словарь

I m = Qкэ (шестнадцатая буква португальского алфавита)II скр от queкоторый; какой; чтоPortuguese-russian dictionary.2013.

Q

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = q ку (буква; всегда сопровождается буквой) (u ) Q come quarto — ку как в слове кварто (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II с

Q

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ qkju: ]Q n AmE 1. infml She can knock off a Q a day Она за день может выпить целый флакон 2. sl A handful of Qs would sure make my

Q

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE 1) infml She can knock off a Q a day — Она за день может выпить целый флакон 2) sl A handful of Qs would sure make my life easier — Пригоршня таблеток

Q

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от question II сокр. от quantity количество, величина III полигр.; сокр. от quarto IV сокр. от quart кварта (единица измерения объёма жидкости) V сокр. о

Q

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Колифаг, содержит однонитевую кольцевую молекулу РНК, которая является (+)-цепью viral strand, т.е. способна служить матрицей для синтеза вирусных белков, а такж

Q

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[kjuː]что-либо в форме буквы QквартовопросквинталквартаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Q

Португальско-русский словарь

m = qPortuguese-russian dictionary.2013.

Q

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erсемнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Q

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. batch size - размер партии деталей;2. luminous energy - световая энергия;3. quadrupole moment - квадрупольный момент;4. quality - добротность; качество; факто

Q

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от qualité1) качество2) сортII сокр. от quantitéколичество; величинаIII сокр. от effortусилие натягаIV m; = Q-facteur; сокр. от facteur de qualitéдобротн

Q

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от query запрос 2) сокр. от quotient частное; отношение

Q

Немецко-русский автосервисный словарь

шины легковых автомобилей для движения со скоростью до 160 км/чDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Q

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (quality) качество• (quantity) количество1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5

Q

Словарь медицинских терминов

Q- (febris Q, сокращ. англ. query неопределенный, неясный) — см. Ку-лихорадка.

Q

Англо-русский экономический словарь

сокр. от quantitative фин. q (в некоторых финансовых рейтингах используется для указания на то, что рейтинговая оценка производилась на основе анализа только оф

Q

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

часть объёма пор, заполненных рассеянными глинистыми частицами (см. producibility-index log)Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Q

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от glutamineглутаминII сокр. от quantity; = qколичество* * *glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Q

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erсемнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

Q

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от quantum1) квант2) квантовое числоDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Q

Азербайджанcко-русский словарь

Семнадцатая буква азербайджанского алфавита.

Q

Англо-русский словарь общей лексики

I [°іѓ] мн. - Qs, Q's [°іѓЄ] 1) семнадцатая буква англ. алфавита; Q - прописная, q - строчная - Q-tip •• - Q and reverse Q 2) разг.; акр. (сокращение от "thank y

Q

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от query запрос 2) сокр. от quotient частное; отношение

Q

Латинско-русский словарь

M. Fabius Quintilianusок. 35-100 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

Q

Новый большой англо-русский словарь

Q [kju:] n (pl Qs, q‘s [kju:z]) 17-я буква английского алфавита ♢ to be /to stand/ on one‘s P‘s and Q‘s - а) стоять на своём; б) взвешивать свои слова Q (and)

Q

Новый большой англо-русский словарь

[kju:] n (pl Qs, q's [kju:z])17-я буква английского алфавита ♢ to be /to stand/ on one's P's and Q's - а) стоять на своём; б) взвешивать свои словаQ (and) revers

Q

Венгерско-русский словарь

1. (betű) кв;16-ая буква латинского алфавита;2. г öv, ld. mázsa, métermázsaMagyar-orosz szótár.2013.

Q

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = q17-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Q

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = QБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

Q

Англо-русский технический словарь

нижняя граньАнгло-русский технический словарь.

Q

Латинско-русский словарь

qсемнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхQ. — praenomen Quintus или -que (S.P.Q.R. = senatus populusque Romanus), тж. quaestor и QuiritesQ. (B). F. F

Q

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Quer-поперечныйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

Q

Новый большой англо-русский словарь

[kju:] n (pl Qs, q's [kju:z])17-я буква английского алфавита♢ to be /to stand/ on one's P's and Q's - а) стоять на своём; б) взвешивать свои словаQ (and) reverse

Q

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от quantity количество; величина

Q

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =семнадцатая буква немецкого алфавитаII n = (сокр. от höchste Qualität)(высшее) качествоder Kampf um das "Q" — борьба за (отличное) качествоIII = Gütezeic

Q

Большой медицинский словарь

(febris Q, сокращ. англ. query неопределенный, неясный) см. Ку-лихорадка.

Q

Религиозные термины

     Семнадцатая буква английского алфавита. Это устаревшее эолийское Qoppa и еврейское Koph. Как число она есть 100, и ее символом является задняя часть головы

Q

Большой испанско-русский словарь

f20-я буква испанского алфавита ку

Q

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от kaltstauchbarпригодный для холодной высадки (маркировка стали)II сокр. от Qualität(высшее) качество (знак качества на изделиях ГДР)Deutsch-Russische W

Q

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

соотношение Кенигсберга (отношение остаточной намагниченности к произведению магнитной восприимчивости и напряжённости геомагнитного поля)Англо-русский словарь н

Q

Англо-русский словарь Мюллера

Q, q [kju:] n (pl Qs, Q's [kju:z]) 17-я буква англ. алфавита ◊ Q and reverse Q «восьмёрка» (элемент фигурного катания) Англо-русский словарь. — М.: Советская эн

Q

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

1) добротность; фактор качества 2) коэффициент добротности, показатель качества

Q

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =семнадцатая буква немецкого алфавитаII = австр. Doppelzentnerц = центнерIII = Quintalквинтал (мера веса в Латинской Америке)Большой немецко-русский и рус

Q

Англо-русский словарь биологических терминов

= Q* * *glutamineEnglish-russian biological dictionary.2013.

Q 1

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= höchstes Gütezeichenзнак качества (ГДР)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

Q&A

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от question-and-answer запросно-ответный

Q&A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

question-and-answer - вопрос(ы) и ответ(ы) (рубрика в прессе; на радио и телевидении); запросно-ответныйАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

Q.

Англо-русский словарь Мюллера

q.pl. quantum placet noun lat. сколько найдете нужным или полезнымАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

Q.

Португальско-русский словарь

скр от quanta физ квант(а)Portuguese-russian dictionary.2013.

Q.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от charge électriqueэлектрический зарядII сокр. от quaiнабережнаяIII сокр. от quantitéколичество; величинаIV сокр. от quotientчастное; коэффициентDiction

Q.

Большой испанско-русский словарь

топ.; сокр. от quebrada; = Qda.; = Qbda.ущелье, овраг, лощина

Q.

Политехнический французско-русский словарь

I = QII сокр. от quintalцентнерDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Q.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от quasi квазиАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

Q1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 11-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q10

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Q 10 — - температурный коэффициент, указывающий на интенсификацию (увеличение первоначальной скорости) реакций или др. процессов, вызываемую увеличением температ

Q2

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 22-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q3

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 33-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q3

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кью-3" (рабочее название спроектированного, но не построенного пассажирского лайнера серии "Куин" [Queen I] компании "Кьюнард" [Cunard])

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

интерфейс сетевого управления ( через стандартную TTT Ethernet )

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-интерфейс. 1. Интерфейс между сетевым элементом SSS и OMC или между OMC и OS . 2. В сети GPRS PLMN: интерфейс между сетевым элементом GSS и SC через LAN (TC

Q3 INTERFACE

Англо-русский словарь по компьютерам

интерфейс сетевого управления (через стандартную ЛВС Ethernet )

Q3 REQUEST

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-запрос. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой одну Q3-команду, характеризуемую фиксированными значениями класса управл

Q3 SCENARIO

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-сценарий. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой поток задач и/или исполняемых программ WindowsNT.

Q3 SCRIPT

Англо-русский словарь терминов GSM

Q3-скрипт. Одна из форм представления задачи в системе O&M для GPRS . Представляет собой последовательность (поток с решениями) Q3-команд, записываемых в командн

Q3.INTERFACE

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

интерфейс для взаимодействия ЦУО с сетями высших уровней

Q4

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. quarter 44-й кварталАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

Q4

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

"Кью-4" (рабочее название пассажирского лайнера, впоследствии получившего название "Куин Элизабет-2" [Queen Elizabeth 2])

QA

Англо-русский экономический словарь

упр. сокр. от quality assurance* * *гарантия качестваАнгло-русский экономический словарь.

QA

Англо-русский словарь терминов GSM

Q (interface) adapter Q-адаптер. Устройство для соединения устройств обслуживания и поддержки (ME и SE) с сетью управления связью (TMN) (GSM 12.00) (см. также Q

QA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

забезпечення якості

QA

Англо-русский машиностроительный словарь

сокр. от quality assurance обеспечение качества

QA

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

геофиз. сокр.(quality assurance)обеспечение качестваАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002

QA

Англо-русский словарь компьютерных терминов

quality assurance контроль качества, обеспечение качества

QA

Крымскотатарско-русский словарь

диал. степн.ну, ну-ка, где

QA

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от quality assurance контроль качества, обеспечение качества

QA

Англо-русский словарь редакция bed

ОТК, отдел технического контроля

QA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. quality analysis - анализ качества;2. quality assurance - гарантия качества; контроль качества; обеспечение качества;3. quick-acting - быстродействующий;4. qu

QA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quenched again - вторично закалённыйАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QA

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Q a — у мышей серия локусов, локализованных очень близко к главному комплексу гистосовместимости H2, продукты которого экспрессируются на поверхности лимфоцитов

QAA

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quality assurance audit - аудит обеспечения качестваАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QAAR

Крымскотатарско-русский словарь

(qaari)горе, скорбь, печальср. qasevet

QAARLENMEK

Крымскотатарско-русский словарь

Расстраиваться, сокрушаться, тосковать

QAB

Англо-русский словарь технических аббревиатур

quick-acting button - быстродействующая кнопкаАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

QAB

Азербайджанcко-русский словарь

1) посуда; сосуд; 2) футляр; 3) посудный. Qab suyu помои

QABA

Крымскотатарско-русский словарь

1) грубыйqaba söz — грубое слово2) вульгарныйqaba (adam) — грубиян

QABA

Азербайджанcко-русский словарь

1) грубый, неотесанный; 2) грубо.

Время запроса ( 0.463054082 сек)
T: 0.467739309 M: 1 D: 0