Найдено 50+ «Q»

QUADRIFORM

Англо-український словник Балла М.І.

adj що має чотири різні форми (види).

QUADRIGA

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl quadrigae) квадрига (двоколісна колісниця, запряжена четвериком).

QUADRILATERAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n мат. чотирикутник; 2. adj чотирибічний, чотиристоронній.

QUADRILINGUAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) чотиримбвний; 2) що розмовляє чотирма мовами; що користується чотирма мовами.

QUADRILITERAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n лінгв. 1) слово, що складається з чотирьох літер; 2) корінь, що складається з чотирьох приголосних (у семітських мовах); 2. adj 1) що складається з чотирьох

QUADRIPARTITE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що складається з чотирьох частин; розділений на чотири частини; 2) чотиристоронній; ~ treaty чотиристоронній договір.

QUADRISECTION

Англо-український словник Балла М.І.

n поділ на чотири рівні частини.

QUADRISYLLABIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj лінгв. чотирискладовий (про слово).

QUAILPIPE

Англо-український словник Балла М.І.

n ловецька дудочка, ловецький пищик (приманювати перепелів), вабик.

QUAKY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) хитливий; нестійкий; що коливається; хиткий; 2) що дрижить (трясеться, тремтить), дрижачий.

QUARRELLER

Англо-український словник Балла М.І.

n сперечальник, суперечник; сварлива людина.

QUARTAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n мед. квар-тана, чотириденна малярія; 2. adj мед. чотириденний; ~ ague (fever) переміжна пропасниця (з приступами через колені три дні).

QUARTERS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl 1) приміщення, житло; квартира; помешкання; the King's ~ резиденція короля; close ~ тісне приміщення; to obtain ~ at a hotel одержати номер у готелі; 2) вій

QUEEN CHARLOTTE ISLANDS

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. острови Королеви Шарлотти.

QUEENANNE

Англо-український словник Балла М.І.

adj у стилі королеви Анни; ~ furniture меблі в стилі королеви Анни.

QUEENDOM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) правління королеви; 2) володіння королеви.

QUEENHOOD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) становище королеви; королювання; 2) період правління (царювання) королеви.

QUEENING

Англо-український словник Балла М.І.

n ранет, ренет (тж queen-apple); ♦ Q. square шах. поле перетворення.

QUEENLESS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) без королеви; 2) безматочний (про вулик).

QUEENMOTHER

Англо-український словник Балла М.І.

n королева-вдова; мати наступника (наслідника) престолу.

QUICKSIGHTEDNESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гострота зору; 2) перен. проникливість.

QUICKSTEP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) військ. швидкий крок; марш у швидкому темпі; 2) швидкий танок, квік-степ.

QUID

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) шматок пресованого жувального тютюну; 2) суть; 3) розм. (pl без змін) соверен; фунт стерлінгів; 2. v 1) жувати пресований тютюн; 2) жувати жуйку; ♦ ~ pro

QUIDDLE

Англо-український словник Балла М.І.

v займатися дрібницями; марнувати час.

QUIESCENT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) спокійний; нерухомий; у стані спокою; ~ load тех. статичне (постійне) навантаження; 2) мовчазний; 3) фон. німий.

QUIETER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) заспокоювач, умиротворитель, утихомирювач; 2) заспокійливий засіб.

QUANTITATIVE

Англо-русский научно-технический словарь

количественный - quantitative analysis - quantitative assay - quantitative assessment - quantitative attribute - quantitative change - quantitative characteristi

QUANTITY

Англо-русский научно-технический словарь

1) величина 2) количество 3) численность 4) число • ancillary [auxiliary] quantity — вспомогательная величина balanced periodic quantity — уравновешенная периоди

QUANTUM

Англо-русский научно-технический словарь

1) доля 2) квант 3) квантильный 4) квантовый 5) количество 6) фотон 7) часть • first quantum number — главное квантовое число give up a quantum — отдавать квант

QUANTUM NUMBER

Англо-русский научно-технический словарь

квантовое число, физ. число квантовое

QUARTERBINDING

Англо-русский научно-технический словарь

полигр. составной переплёт с кожаным корешком и сторонками, покрытыми тканью или бумагой

QUARTERBRICK

Англо-русский научно-технический словарь

четвертной кирпич; кирп. четвертка

QUARTERCUT

Англо-русский научно-технический словарь

распиленный разрезанный на четыре части

QUARTERPERIOD

Англо-русский научно-технический словарь

матем. четверть периода - imaginary quarter-period - real quarter-period

QUARTERWAVE STUB

Англо-русский научно-технический словарь

четвертьволновый шлейф, штырь четвертьволновой

QUARTIC

Англо-русский научно-технический словарь

уравнение четвертой степени, поверхность четвертого порядка - bicircular quartic - binary quartic - nodal quartic - nonsingular quartic - pear-shaped quartic - p

QUARTILE

Англо-русский научно-технический словарь

квартиль, четверичный - first quartile - higher quartile - lower quartile - quartile deviation - quartile distance - quartile magnitude - quartile measure - quar

QUARTUM NON DATUR

Англо-русский научно-технический словарь

лат. четвертого не дано, закон исключенного четвертого (в трехзначной логике)

QUARTZ

Англо-русский научно-технический словарь

кварц, кварцевый quartz helix balance — машиностр. весы спиральные кварцевые rutile crystals in quartz — минер. волосы венерины - fused quartz - ground quartz -

SELF QUESTIONING

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(n) критическая оценка своих побуждений; самоанализ

SPACE QUALIFIED

Англо-русский словарь Лингвистика-98

(a) пригодный для использования в космических условиях

Время запроса ( 0.131544112 сек)
T: 0.135531468 M: 1 D: 0