Найдено 100+ «P»

PA

Англо-український словник Балла М.І.

n (скор. від рара) розм. татко, татусь.

PABULARY

Англо-український словник Балла М.І.

adj харчовий; їстівний; кормовий.

PABULUM

Англо-український словник Балла М.І.

n їжа, харч; корм; харчування; пожива; mental ~ пожива для розуму; ~ for reflection пожива для роздумів.

PACABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj лагідний; незлопам'ятний.

PACATION

Англо-український словник Балла М.І.

n умиротворення, утихомирення; заспокоєння.

PACE I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) крок; 2) довжина кроку; geometrical ~ міра довжини (близько п'яти футів); 3) хода; поступ; 4) ступня; 5) швидкість, темп; to keep ~ with smb. (smth.) іти

PACED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) виміряний кроками; 2) спорт, що іде заданим темпом.

PACEMAKER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лідер (на перегонах, у змаганні); 2) мед. синусний вузол серця.

PACEMAKING

Англо-український словник Балла М.І.

n спорт. лідирування на перегонах.

PACEWORK

Англо-український словник Балла М.І.

n спорт, робота над темпом бігу.

PACHUCO

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. 1) стиляга; 2) молодий гангстер.

PACHUKE

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. стиляжний; ~ dress стиляжний костюм; ~ haircut стиляжна зачіска.

PACHYDERM

Англо-український словник Балла М.І.

n зоол. товстошкіра тварина.

PACIFIABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj що піддається умовлянням.

PACIFIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) мирний, миролюбний; 2) тихий, спокійний; 3) (Р.) тихоокеанський; P. sloper амер. розм. мешканець тихоокеанського узбережжя.

PACIFIC

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. (the р.) Тихий океан.

PACIFICATE

Англо-український словник Балла М.І.

v умиротворяти; утихомирювати.

PACIFICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) умиротворення, замирення; заспокоєння; 2) утихомирення, угамування.

PACIFICATORY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) примирливий, примирний; 2) заспокійливий.

PACIFY

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) умиротворяти, заспокоювати; 2) заспокоюватися; 3) відновлювати мир (спокій, порядок); 4) утихомирювати, упокорювати.

PACK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пака, тюк; в'язка, пакунок; вузол, клунок; 2) пакет, пачка; стос; купа; 3) короб; 4) військ. спорядження; викладка; ранець; 5) зграя, гурт, стадо; а ~ of

PACKAGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пака, тюк; купа; місце (багажу); 2) пакунок, згорток; посилка; 3) контейнер; ящик; коробка; 4) упаковка, пакування; 5) витрати на пакування; 6) мито з то

PACKDRILL

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. покарання маршируванням з повною викладкою.

PACKED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) укладений, упакований; 2) скупчений, переповнений; 3) ущільнений, злежаний; 4) тенденційно підібраний, з штучно створеною перевагою (про збори тощо); 5) п

PACKER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пакувальник; 2) пакувальна машина; 3) пакувальне підприємство; пакувальна фірма; 4) амер. заготівельник (експортер) харчових продуктів; 5) амер. робітник м'

PACKET

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пакет, пакунок, пачка; а ~ of cigarettes пачка сигарет; 2) група; купа, маса; безліч; зібрання; а ~ of rumours безліч чуток; 3) розм. купа грошей, куш; 4

PACKETBOAT

Англо-український словник Балла М.І.

n пошто-во-пасажирське судно, пакетбот.

PACKHORSE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) в'ючний кінь; 2) перен. робочий кінь.

PACKICE

Англо-український словник Балла М.І.

n пакова крига, паковий лід, пак.

PACKING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пакування, укладання; укладка (парашута); закупорювання; 2) прокладка; 3) консервування; 4) нагромадження, скупчення; наплив; 5) гірн. закладання; 6) тех. н

PACKINGBOX

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) дерев'яний ящик (для пакування); 2) тех. сальник.

PACKINGNEEDLE

Англо-український словник Балла М.І.

n пакувальна (циганська) голка.

PACKPLANE

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. транспортний літак з відокремлюваним вантажним відсіком.

PACKSAND

Англо-український словник Балла М.І.

n геол. дрібнозернистий пісковик.

PACKSHEET

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пакувальний матеріал; 2) мед. простирадло для вологого обкутування.

PACKTHREAD

Англо-український словник Балла М.І.

n мотузка, шпагат (для пакування).

PACT

Англо-український словник Балла М.І.

n пакт, договір, угода; non-aggression ~ договір (пакт) про ненапад; ~ of peace пакт миру; to enter into a ~ with smb., to make a ~ with smb. укласти договір з к

PAD

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) розм. дорога; gentleman (knight, squire) of the ~ розбійник з великого шляху; to be on the ~ розбишакувати; 2) подушка, подушечка; 3) підкладка; прокладк

PADDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) підбитий, оббитий; ~ cell палата (камера), оббита повстю; 2) пухлий; ♦ ~ bills роздуті рахунки.

PADDER

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. грабіжник з великого шляху.

PADDING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) набивка; набивний матеріал: 2) набивання; 3) ватин: 4) підкладка (тканина): 5) багатослівність, «вода»; літературний матеріал, що вставляється для заповненн

PADDLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) гребок; весло (байдарки); 2) байдарка; 3) спорт, повільне веслування; 4) лопать (гребного колеса); 5) лопатка, копистка; 6) прач; 7) амер. палиця, лозина

PADDLEBOX

Англо-український словник Балла М.І.

n колісний кожух (пароплава).

PADDLERS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl дитячі гумові непромокальні штанці.

PADDOCK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) жаба; 2) обгороджене пасовище; вигул; 3) круг для коней на корді; 4) паддок (на іподромі); 5) місце в парку для собачих перегонів; 6) австрал. відгородже

PADDY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) муляр; 2) розм. лють; приступ гніву; to put smb. in a ~ розлютити когось; 3) гірн. ручний буровий інструмент; 4) паровий екскаватор; 5) необшугований рис

PADDY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) Педді, Педі, (жартівливе прізвисько ірландця); 2) ж. ім'я Падді, Педді (зменш. від Patricia); 3) ч. ім'я Падді, Педді (зменш. від Ра-draic, Patrick).

PADDYWHACK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лють, приступ гніву; 2) розм. шльопанець, ляпанець.

PADELEPHANT

Англо-український словник Балла М.І.

n верховий слон (з мяким сідлом).

PADLOCK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n висячий замок; 2. v замикати на висячий замок.

PADRE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) католицький священик; 2) розм. полковий (судновий) священик.

PADRONE

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl padroni) 1) капітан (середземноморського торговельного судна); 2) господар (хазяїн) готелю; 3) підприємець, що експлуатує вуличних музикантів (безпритульни

PAEAN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) грецьк. пеан, гімн; 2) переможна (хвалебна) пісня.

PAEDEUTICS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl (вжив. як sing) педагогіка, наука про виховання.

P

Итальяно-русский автомобильный словарь

(potenza) мощностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

P

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от paarigпарныйII сокр. от Pico-, Piko-пико- (десятичная приставка к единицам измерения)III сокр. от Pondпонд, гс, грамм-силаIV сокр. от PentodeпентодDeu

P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от page - страница, лист II сокр. от point - 1) точка, пункт 2) точка III сокр. от power - 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4)

P

Англо-русский словарь Мюллера

P, p [pi:] n (pl Ps, P's [pi:z]) 16-я буква англ. алфавита ◊ to mind one's P's and Q's быть осторо́жным, осмотри́тельным в свои́х посту́пках и слова́х Англо-рус

P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I page страница, лист II point 1) точка, пункт 2) точка III power 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4) степень, показатель степени IV , p

P

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

I n AmE vulg sl 1) They say that real P will kill you — Они говорят, что чистый героин - это верная смерть 2) P is cheap but deadly — Этот транквилизатор деш

P

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = p пи (буква) P come Palermo — "пи" как в слове Палермо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от partito партия 2)

P

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Parkplatz) стоянка автомобилейII(Pumpe) насосDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

P

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [pressure] — давление2. [producing] — эксплуатационная (скважина)* * *давлениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

P

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =шестнадцатая буква немецкого алфавитаII = Parkplatzстоянка автомашинIII = Personenzugпассажирский поездIV = Poise фр. физ.п = пуазV = Peta-П = пета- (дес

P

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [pressure] — давление 2. [page] — страница 3. [power] — мощность * * *давлениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

P

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий родительское поколение для первого дочернего поколения F1; родительское поколение по отношению к P обозначается как P1, иногда P обозначаетс

P

Португальско-русский словарь

I1) скр от pequeno маленький2) скр от peso вес3) физ симв скр от partícula частица4) хим симв скр от fôsforo фосфорII num = pIII m = pPortuguese-russian dictiona

P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от page - страница, лист II сокр. от point - 1) точка, пункт 2) точка III сокр. от power - 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4)

P

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от penteуклонII сокр. от pressionдавлениеIII сокр. от pression partielleпарциальное давлениеIV сокр. от protonпротонV сокр. от puissanceмощностьVI сокр.

P

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = p16-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

P

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ppi: ]P n AmE vulg sl 1. They say that real P will kill you Они говорят, что чистый героин - это верная смерть 2. P is cheap but d

P

Англо-русский дополнительный словарь

мочиться мочеиспускание героин галлюциноген; транквилизатор

P

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = PБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

P

Итальяно-русский автомобильный словарь

1) (peso) масса, вес 2) (pressione) давление Dizionario italiano-russo Automobile.2013.

P

Большой испанско-русский словарь

I f19-я буква испанского алфавита пэII шахм.; сокр. от peónпешка

P

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать третья буква азербайджанского алфавита.

P

Англо-русский словарь по социологии

(probability)abbrev.диаграммный символ, обозначающий вероятность; коэффициент вероятности.* * *сокр. от probabilityАнгло-русский словарь по социологии.2011.

P

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erшестнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

P

Англо-русский словарь по теории вероятности, статистике и комбинаторике

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); p in mean square сходимость в среднем квадратичном p in measure сходимость по мере p in probability сходимость

P

Португальско-русский словарь

I m = P1) пятнадцатая буква алфавита португальского языка 2) изображение этой буквы 3) "пе" звук, представленный этой буквой II num = P1) пятнадцатый (при изобра

P

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) П, n.;2. röv.a) ld. perc,b) ld. pont;c) zene. ld. piano;3. P röv. a) rég. ld. pengő;b) vegy. ld. foszfor;c) vall. ld. páterMagyar-orosz szótár.

P

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от parental; = pродительскийII сокр. от parents; = pродителиIII сокр. от pectoral; = pгруднойIV сокр. от perianth; = pоколоцветникV сокр. от population;

P

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от participle II лингв.; сокр. от past III сокр. от penny, pence; - p. (новый) пенни, пенс см. тж. d, newpenny Could you lend me 50p please? — Не

P

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

P.Cимвол, обозначающий родительское поколение для первого дочернего поколения F1; родительское поколение по отношению к P обозначается как P1, иногда P обозначае

P

Англо-русский словарь биологических терминов

= P* * *• parental • parents • pectoral • perianth • premolar • proline English-russian biological dictionary.2013.

P

Англо-русский автомобильный словарь

parking – стоянкаEnglish-russian automobile dictionary.2013.

P

Латинско-русский словарь

pшестнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхP. — Publius (praenomen)P. C. — patres conscriptiP. M. — pontifex maximusP. VIII — pedum octoP. R. — populu

P

Новый большой англо-русский словарь

[pi:] n (pl Ps, p's [pi:z])1. 16-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one's P's and Q's - соблюдать ост

P

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(p) 1) (page) страница, лист 2) (part) часть 3) (patent) патент 4) (patented) запатентованный 5) (pattern) образец, модель 6) (perforation) перфорация 7) (plaint

P

Немецко-русский политехнический словарь

хим.; сокр. от para-пара-Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

P

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от probe а) щуп; контактный датчик б) контактная измерительная головка 2) сокр. от program программа

P

Новый большой англо-русский словарь

P [pi:] n (pl Ps, p‘s [pi:z]) 1. 16-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one‘s P‘s and Q‘s - соблюд

P

Англо-русский экономический словарь

abbrev.: Pput optionопцион "пут":1) контракт, дающий покупателю право (но не обязательство) продать соответствующий финансовый инструмент по оговоренной цене в т

P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I page страница, лист II point 1) точка, пункт 2) точка III power 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4) степень, показатель степени IV , p

P

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =шестнадцатая буква немецкого алфавитаII = piano ит. муз.пиано, тихоIII = Pond физ.гс = грамм-силаIV = Punkt полигр.пунктV = Piko-п = пико- (десятичная пр

P

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от équivalent photométriqueфотометрический эквивалентII сокр. от flux d'énergie rayonnanteлучистый потокIII сокр. от patenteпатент; свидетельствоIV сокр.

P

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Фосфор (P)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

P

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от PhosphorфосфорII сокр. от Poiseпз, пуазIII сокр. от PotentiometerпотенциометрIV сокр. от preßschweißbar сварочный(маркировка сварочного железа)V сокр.

P

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. page - лист; полоса; страница;2. panel - панель; пульт управления; распределительный щит; приборная доска; плата; стенд; табло;3. parent - родитель; источник;

P

Англо-русский словарь общей лексики

I [ЈЂ] мн. - Ps, P's [ЈЂЄ] шестнадцатая буква англ. алфавита; P - прописная, p - строчная •• to be P and Q — иметь отличное качество to mind one's Р's and Q's —

P

Англо-русский словарь Мюллера

P, p [pi:] n (pl Ps, P's [pi:z]) 16-я буква англ. алфавита ◊ to mind one's P's and Q's быть осторо́жным, осмотри́тельным в свои́х посту́пках и слова́х Англо-рус

P

Философская энциклопедия

P         обозначение предиката суждения в логике (по первой букве лат. слова «praedicatum» — сказуемое). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советс

P

Англо-русский металлургический словарь

permeanceАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от probe а) щуп; контактный датчик б) контактная измерительная головка 2) сокр. от program программа

P

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Portugal2. авто PoliceIs/was a Police vehicle (title brand)3. авто parkingстоянкаАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводч

P

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erшестнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

P%

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от pour-centпроцентDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

P*

Англо-русский экономический словарь

фин. "пи-стар"* (индикатор фазы цикла и развития инфляционных процессов, используемый Федеральной резервной системой; отражает равновесный уровень цен при данных

P.

Португальско-русский словарь

I скр от páginaстраницаII скр от palmoпядь (мера длины)III скр от péфут (мера длины)IV скр от porза; вместоV скр от próximoследующий, будущий (о годе, месяце, дн

P.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I =Papa1) папа (римский)2) патриарх; митрополит (православной церкви)II = PastorпасторIII = Paterпатер, отец (перед именем католического священника)IV = Penicill

P.

Энциклопедия культурологии

P. Paris Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

P.

Англо-русский металлургический словарь

periodАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.

Англо-русский металлургический словарь

peakАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.

Англо-русский словарь Мюллера

p. I page noun страница II part noun часть III penny noun пенни, пенс IVpole noun полюс V тж. P. - post noun почта VI тж. P. - power noun сила VII тж.P. - pre

P.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от pas circulaireшаг зубчатого зацепленияII сокр. от périmètreпериметрIII сокр. от picпикIV сокр. от poiseпуаз, ПV сокр. от pontмостVI сокр. от protectio

P.

Большой испанско-русский словарь

сокр. от punta; = Ptaкоса, мыс

P.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

страницачастьпенни, пенсполюспочтасиладавлениепешкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

P.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) амер. [Pacific Reporter] сборник судебных решений западных и тихоокеанских штатовP.(2d) [Pacific Reporter, Second Series] — вторая серия сборника судебны

P.

Немецко-русский геологический словарь

[Praemolares ]пал. передние коренные зубы, премолярыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

P.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от papierбумагаII сокр. от penteуклонIII сокр. от pôleполюсDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

P.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Pagina, Buchseiteстр. = страница; номер страницы; полигр. колонцифраII = pinxit лат.нарисовал (картину) (такой-то)Большой немецко-русский и русско-немецкий с

P.

Португальско-русский словарь

I скр от PadreПадре (обращение к священнику)II скр от praçaплощадьPortuguese-russian dictionary.2013.

P.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

церк., сокр. от Padre (святой) отец Итальяно-русский словарь.2003.

P.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [page] страница2) [parish] приход3) [parole] условно-досрочное освобождение под честное слово4) [pattern] образец, модель (зарегистрированные); зарегистр

P.

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от peakвысшая точка, пик, максимумАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

P.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от pinxit; = pinx.написал, изобразил (с добавлением имени художника; надпись на гравюре)Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

P.

Англо-русский экономический словарь

образец.pattern.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

P.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от page; мн. - pp. страница, стр. (перед указанием номера) Do exercises n. 4,6,8 on pp.154-155. — Выполните упражнения № 4, 6, 8 на стр. 154-155. II сокр

P.

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от permeanceмагнитная проницаемостьII сокр. от periodпериодIII сокр. от periodicalпериодическийIV сокр. от porosityпористостьV сокр. от precipitation tre

P.&0.

Англо-русский металлургический словарь

pig-and-ore processАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.(2D)

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Pacific Reporter, Second Seriesвторая серия сборника судебных решений западных и тихоокеанских штатов СШААнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2

P1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол P1 протокол из комплекта спецификаций X.400. Описывает конверт почтового сообщения. Конверт X.400 имеет заголовок, содержащий сведения об отправителе, п

P1

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-1Англо-русский экономический словарь.

P1 ARTIFICIAL CHROMOSOME

Англо-русский словарь по биотехнологиям

искусственная хромосома Р1English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

P1 CLONING VECTOR

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

P1-клонирующий вектор — клонирующий вектор, созданный на основе фага Р1 E. coli, позволяющий упаковывать чужеродную ДНК длиной до 100 кб без нарушения функций фа

P1 PHAGE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Р1-фаг — умеренный бактериофаг, широко используемый в экспериментах по трансдукции с E. coli. Его геном состоит из линейных двунитчатых молекул ДНК ок. 90 кб.Анг

P2

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол P2 протокол из комплекта спецификаций X.400. Описывает взаимодействие пользовательских агентов (UA) с агентами пересылки сообщений (MTA). Регламентирует

P2

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-2Англо-русский экономический словарь.

P2CMOS

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. double-poly silicon complementary metal-oxide semiconductor - КМОП-структура с двойным слоем поликристаллического кремния;2. double-poly silicon complementary

P2P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

peer-to-peer соединение равноправных узлов

P2P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от peer-to-peer соединение равноправных узлов

P2P

Англо-русский словарь технических аббревиатур

peer-to-peer - соединение равноправных узловАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

P2SH (PAY TO SCRIPT HASH)

Крипто словарь

 технология мультиподписи, снижающая нагрузку на инфраструктуру Биткоина с точки зрения хранения данных.

P3

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-3Англо-русский экономический словарь.

P5

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

процессор P5 [P6, P7, ...] кодовые названия процессоров корпорации Intel на этапе их разработки см. тж. CPU

P64

Энциклопедия стрелкового оружия

пистолет P-64, вид справа пистолет P-64, вид слевапистолет P-64, неполная разборка УСМ: двойного действияКалибр: 9x18 ПМВес без патронов: 635 гДлина: 155 ммДли

P660

Англо-русский словарь технических аббревиатур

phytochrom 660 - неактивная форма фитохрома с максимумом поглощения в области 660 м\хАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

P730

Англо-русский словарь технических аббревиатур

phytochrom 730 - активная форма фитохрома с максимумом поглощения в области 730 мцАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

Время запроса ( 3.947543022 сек)
T: 3.95043047 M: 1 D: 0