Найдено 50+ «P»

PUMPHANDLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) ручка насоса; 2) розм. потиск рук; 2. v розм. трясти руку (при потиску рук).

PUMPKINSEED

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гарбузове насіння; 2) іхт. вухатий окунь.

PUMPPRIMING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) заливання насоса; 2) амер. економічна допомога; державна дотація (субсидія).

PUMPROOM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) насосне приміщення; 2) бювет; зал для пиття мінеральної води.

PUNCHBOWL

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) келих для пуншу; 2) чашоподібна западина (у гористій місцевості).

PUNCHDRUNK

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) шокований; що дістав травму голови (у боксі); 2) приголомшений; зворушений.

PUNCHINGBALL

Англо-український словник Балла М.І.

n спорт. підвісна груша (для тренування боксера).

PUNCHY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n низький і товстий, жирний; 2. adj розм. 1) сильний; енергійний; напористий; пробивний; 2) шокований; приголомшений.

PUNCTUATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) пунктуація; 2) переривання мови (вигуками тощо); ♦ ~ marks розділові знаки.

PUNCTUREPROOF

Англо-український словник Балла М.І.

adj авт. проколостійкий (про шину).

PUNJABI

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) панджабець, пенджабець; 2) мова панджабі (пенджабі); 2. adj пенджабський, панджабський.

PUNK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) амер. гниле дерево, гниляк; тручляк; 2) розм. щось непотрібне. нікчемне; нікчемність, нісенітниця; 3) розм. недосвідчений юнак; шмаркач, молокосос; 4) ро

PUNTABOUT

Англо-український словник Балла М.І.

v розминка перед початком гри (про футбол).

PUPATE

Англо-український словник Балла М.І.

v ент. перетворюватися на лялечку.

PUPPETPLAY

Англо-український словник Балла М.І.

n лялькова вистава; ляльковий спектакль.

PUPPETSHOW

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лялькова вистава; 2) ляльковий театр.

PUPPETTHEATRE

Англо-український словник Балла М.І.

n ляльковий театр; театр ляльок.

PURCHASE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) купування; придбання; купівля; ~ on credit купівля в кредит; to make some ~s робити покупки, купувати; 2) юр. придбання майна; 3) куплена річ; покупка; 4

PUREBRED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) чистокровний; породистий; 2) чистосортний.

PUREMINDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj чистий душею (серцем), щирий

PURGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) очищення; обчищання: 2) політ, чистка; 3) мед. проносне: 2. v 1) очищати; to be ~d of (from) sin pe.i. очиститися від гріха; 2) політ, проводити чистку;

PURPLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пурпур; пурпуровий колір; багряний колір; багрянець; 2) фіалковий колір; 3) (the ~) порфіра, багряниця; 4) одяг (сан) кардинала; 5) (the ~) королівський

PURPLERED

Англо-український словник Балла М.І.

1. n пурпурово-червоний колір: 2. adj пурпурово-червоний.

PURSE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) гаманець; сумочка; ридикюль; 2) гроші, багатство; a long (fat, heavy) ~ багатство; the public ~ казна; to open one's ~ розщедрюватися; 3) грошовий ф°нд;

PURSEBEARER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) скарбник; 2) офіційна особа, що під час церемоній несе велику державну печатку перед лордом-канцлером; 3) сумчаста тварина.

PURSEPROUD

Англо-український словник Балла М.І.

adj гордий своїм багатством; зарозумілий (багатій).

PURSESTRINGS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl шнурки гаманця; ♦ to hold the ~ контролювати витрати; to loosen (to tighten) the ~ збільшувати (скорочувати) витрати.

PUSHBIKE

Англо-український словник Балла М.І.

n велосипед (як протил. мотоциклу).

PUSHBUTTON

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) кнопка (дзвінка тощо); натискна кнопка; 2) кнопка вмикання; ♦ ~ control кнопкове управління; ~ flight розм. політ з наведенням по радіо; ~ pilot розм. недос

PATIENS

Латинские философские термины

patient - терпящий, претерпевающий; тот кто подвержен воздействию.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

PENSIONABLE SERVICE

Англо-русский словарь страховых терминов

пенсионная выслуга летEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PER SE

Латинские философские термины

essentially, substantially, through itself - существенно, субстанциально, через себя, в себе самом; то существует через себя, что не имеет бытия ни в чем ином, к

PERIOD OF COVER

Англо-русский словарь страховых терминов

период действия покрытияEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PERIOD OF ENTITLEMENT

Англо-русский словарь страховых терминов

период действия правEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PHANTASIA

Латинские философские термины

phantasy - фантазия; внутреннее ощущение восприятия объектов, когда они отсутствуют, которые прежде воспринимались внешними чувствами; слагается из здравого смыс

PHLEGMASIA COERULEA DOLENS

Словарь медицинских терминов

phlegmasia coerulea dolens — см. Флебит синий болевой.

PICA

Словарь медицинских терминов

pica (лат. "сорока") — см. Аппетит извращенный.

PONERE

Латинские философские термины

to affirm, to posit - постулировать, утверждать.Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998.

POSITIO

Латинские философские термины

affirmation, position, thesis - утверждение, постулат, тезис, положение; высказывание, которое хотя и являющееся очевидным, потому что его термины были однажды о

POSSE

Латинские философские термины

to be able - быть способным; обладать потенциально, противопоставляется "иметь актуально".Латинский словарь средневековых философских терминов.С.С. Неретина.1998

PRAEDICABILIS ET SUBIICIBILIS

Латинские философские термины

predicable and subjectible - утверждаемый и допускаемый, предикатируемый и субъективируемый; виды субъективируются, когда они полагаются относительно высших родо

PRICING

Англо-русский словарь страховых терминов

тарификацияEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PRIVATE CARRIER

Англо-русский словарь страховых терминов

частный перевозчикEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PRIVATE INSURANCE

Англо-русский словарь страховых терминов

личное страхованиеEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PRIVATIO

Латинские философские термины

privation - лишенность; обусловленная неспособность; отсутствие в субъекте того, что по природе свойственно ему тогда, там и при определенных условиях, как напри

PRO RATA RATE

Англо-русский словарь страховых терминов

пропорциональная ставка страховой премииEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PROBATE BOND

Англо-русский словарь страховых терминов

бонд суда по наследственным делам и утверждению завещанийEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

PROPORTIO

Латинские философские термины

proportion - пропорция, количественное соотношение; (в современном словоупотреблении - ratio); определенный порядок между двумя терминами, так существует пропорц

PROPORTIONALITAS

Латинские философские термины

proportionality - пропорциональность, соразмерность; (в современном словоупотреблении - proportion), конкретное соответствие или тождество между двумя пропорциям

PROPRIUM

Латинские философские термины

proper to, peculiar to, property - свойственный, присущий, свойство; один из пяти универсальных атрибутов или предикабилий. Быть свойственным чему-то означает бы

PURELY INSEPARABLE DIVISOR

Англо-русский научно-технический словарь

матем. чисто несепарабельный дивизор

ABANDONMENT POLICY

Англо-русский словарь страховых терминов

абандон-полисEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

ACANTHOCHEILONEMA PERSTANS

Словарь медицинских терминов

Acanthocheilonema perstans — см. Dipetalonema perstans.

ADDITIONAL PREMIUM

Англо-русский словарь страховых терминов

(A.P.) дополнительная премия; дополнительная страховая премия; дополнительный страховой взнос; надбавка (страх.) * * *дополнительная премия, надбавка к премииEng

ADDITIONAL PREMIUM FOR SHORT PERIOD COVER

Англо-русский словарь страховых терминов

надбавка за краткосрочность страхования* * *надбавка за краткосрочность страхованияEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

ALLIED PERILS

Англо-русский словарь страховых терминов

побочные рискиEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

ARGUMENTUM A POSTERIORI

Латинские философские термины

a posteriori argument - апостериорный аргумент; вывод от последующего к предшествующему, от следствия к причине (Оккам). Равнозначно quia в более позднем употреб

ARGUMENTUM A PRIORI

Латинские философские термины

a priori argument - априорный (доопытный, изначальный) аргумент; по Оккаму, вывод от причины к следствию, от предшествовавшего к последующему. Равнозначно propte

ASSESSMENT PERIOD

Англо-русский словарь страховых терминов

период обложенияEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

CAUSA PROPRIA

Латинские философские термины

proper cause - неотъемлемая, собственная причина; касается самого существа вещи, а не случайных характеристик, например, скульптор является неотъемлемой причиной

CLAIMANT UNDER POLICY

Англо-русский словарь страховых терминов

истец по полисуEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

COLLECTION OF PREMIUMS

Англо-русский словарь страховых терминов

инкассо премииEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

COMMERCIAL MULTIPLE PERIL INSURANCE

Англо-русский словарь страховых терминов

комбинированное страхование коммерческих предприятийEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

CURRENT POLICY

Англо-русский словарь страховых терминов

действующий полисEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

INCREASE OF PREMIUM

Англо-русский словарь страховых терминов

повышение премииEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

INTELLECTUS POSSIBILIS

Латинские философские термины

possible intellect - возможный интеллект; интеллект, насколько это возможно, вмещающий виды всех вещей, поэтому названный Гроссетестом возможным или материальным

INTELLECTUS PRACTICUS

Латинские философские термины

practical intellect - практический интеллект; противопоставляется спекулятивному и в этом он тяготеет к действию; этика и политика являются приемлемыми для него

INTENTIO PRIMA

Латинские философские термины

first intention - первая интеция, первичный смысл; вещь рассматривается в соответствии с первичным смыслом, когда она рассматривается в соответствии с тем, что с

LIFE UNDERWRITERS' PROFESSIONAL LIABILITY INSURANCE

Англо-русский словарь страховых терминов

страхование профессиональной ответственности андеррайтеров по страхованию жизниEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

METEOROLOGICAL PERILS

Англо-русский словарь страховых терминов

метеорологические опасностиEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

MIXED POLICY

Англо-русский словарь страховых терминов

смешанный полис; договор смешанного страхованияEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

NET PRESENT VALUE METHOD

Англо-русский словарь страховых терминов

метод оценки чистой приведенной стоимостиEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

NON DIFFERENTES PROPRIE SED TANTUM DIVERSAE

Латинские философские термины

not differing in the proper sense of the word but only diverse - не различные в строгом смысле этого слова, а всего лишь разнообразные; т.е. не обладают чем-то о

RESERVE FOR PENDING CLAIMS

Англо-русский словарь страховых терминов

резерв неоконченных убытковEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

RESERVE PREMIUM

Англо-русский словарь страховых терминов

резервируемая премияEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

VALUED POLICY

Англо-русский словарь страховых терминов

полис содержащий оценкуEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

ПИАР (АНГЛ. PUBLIC RELATIONS) (ЗАНИМАЮЩИЙСЯ СВЯЗЯМИ С ПУБЛИКОЙ И СМИ)

Русско-ивритский словарь

пи-ар (англ. public relations) (занимающийся связями с публикой и СМИ)אִיש יַחֲסֵי צִיבּוּר, יַחצָן ז' [נ' -ית]Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

ПОСТСКРИПТУМ (В ТЕКСТЕ; ЛАТИН. PS)

Русско-ивритский словарь

постскриптум (в тексте; латин. PS)נ"ב [נוּן בֵּית; נִזכַּרתִי בְּדָבָר]Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ИЗ ПОЛИЦИИ ОБ ОТСУТСТВИИ КАКИХЛ. PБВИНЕНИЙ

Русско-ивритский словарь

свидетельство из полиции об отсутствии каких-л. pбвиненийתְעוּדַת יוֹשֶר נ'Русско-ивритский словарь.Академик.2013.

Время запроса ( 0.37181135 сек)
T: 0.377108622 M: 1 D: 0