Найдено 50+ «O»

OVERSLAUGH

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) військ. звільнення від другорядного обов'язку; 2) амер. військ. затримка у присвоєнні чергового чину; 3) амер. мілина (завал) у річці (каналі); 4) амер.

OVERSPREAD

Англо-український словник Балла М.І.

v (past i p.p. overspread) 1) вкривати, застилати; 2) оповивати (про хмари тощо); 3) розкидати, розповсюджувати.

OVERSTOCK II

Англо-український словник Балла М.І.

v робити надто великий запас; завалювати товаром, затоварювати; to ~ a market завалювати ринок товарами.

OVERSUBSCRIBE

Англо-український словник Балла М.І.

v перевищити визначену суму (під час передплати); передплатити на більшу суму, ніж потрібно.

OVERSUPPLY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n поставка, що перевищує вимогу (попит); 2. v постачати надто багато; постачати надмірно.

OVERT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) відкритий, публічний; несекретний; 2) очевидний, явний.

OVERTASK

Англо-український словник Балла М.І.

v перевантажувати роботою; давати непосильне завдання.

OVERTHECOUNTER

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. 1) що продається без посередника; 2) що продається нароздріб.

OVERVALUE

Англо-український словник Балла М.І.

n переоцінка; надто висока оцінка.

OVERWEIGHT

Англо-український словник Балла М.І.

adj що важить більше норми; важчий від звичайного.

OVERWISE

Англо-український словник Балла М.І.

adj дуже мудрий, велемудрий; муарований.

OVERWORN

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) зношений, виношений; 2) виснажений, зморений; змучений; 3) застарілий; 2. p.p. від overwear.

OVERZEAL

Англо-український словник Балла М.І.

n надмірна старанність (запопадливість).

OVERZEALOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj надмірно старанний; надто запопадливий.

OVINE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) зоол. овечий; 2) боязкий; соромливий.

OWN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n власність; річ; to have nothing of one's ~ нічого не мати; 2. adj 1) свій, власний; належний (комусь); to do smth. with one's ~ hands робити щось своїми вла

OWNERSHIP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) власність; володіння; joint ~ спільна власність; private ~ приватна власність; 2) право власності.

OXBIRD

Англо-український словник Балла М.І.

n орн. 1) білий побережник; 2) ткачик.

OXBOW

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ярмо для биків; 2) амер. старорічище; заводь; сліпий рукав ріки; ♦ ~ lake висохла ріка.

OXEYE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бичаче (волове) око; 2) архт. кругле (овальне) вікно; 3) орн. синиця.

OXEYED

Англо-український словник Балла М.І.

adj волоокий; великоокий, окатий.

OXFENCE

Англо-український словник Балла М.І.

n загорожа для рогатої худоби.

OXFLY

Англо-український словник Балла М.І.

n зоол. 1) ґедзь, сліпень; 2) овід бичачий.

OXHARROW

Англо-український словник Балла М.І.

n с.г. велика борона (для важких ґрунтів).

OXHEAD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бичача голова; 2) дурень, дурник.

OXLIKE

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj бичачий, воловий; схожий на бика; 2. adv по-бичачому, по-волячому.

OXSTALL

Англо-український словник Балла М.І.

n стайня для волів; корівник.

OXTAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n бичачий (воловий) хвіст; ~ soup суп с бичачих хвостів.

OYSTERBANK

Англо-український словник Балла М.І.

n устрична мілина; устрична сажалка.

OYSTERKNIFE

Англо-український словник Балла М.І.

n ніж для розкриття устричних черепашок.

OYSTERWOMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl oyster-women) торговка устрицями.

OBSEQUENS

Латинский словарь

obsequensentisуступчивый

OBSEQUOR

Латинский словарь

obsequorquutus(cutus) sum, sequiслушаться, повиноватьсяуступать

OBSIDEO

Латинский словарь

obsideosedi, sessum, ereосаждать, окружать

OBSIGNO

Латинский словарь

obsignoavi, atum, areпечатью скреплятьподписывать

OBSISTO

Латинский словарь

obsistostiti, stitum, ereпротиводействовать

OBSTINATUS

Латинский словарь

obstinatusa, umнепоколебимый, твердый

OCCULTO

Латинский словарь

occultoavi, atum, areпрятатьскрыватьутаивать

OCULO

Латинский словарь

oculoavi, atum, areвидимым делатьоткрывать для глаз

ODIOSUS

Латинский словарь

odiosusa, umненавистный

OFFENSIO

Латинский словарь

offensioonis fоскорбление, обида

OFFERO

Латинский словарь

offeroobtuli, oblatum, offereприносить, предлагать

OFFERUMENTAE

Латинский словарь

offerumentaearum fподношения, подарки

OFFICIUM

Латинский словарь

officiumi nдолг, обязанностьдолжностьслужба, должность

OLUS

Латинский словарь

oluseris nзелень, овощиовощи

OMNINO

Латинский словарь

omninoв целом, вообщеполностьюсовершенно, совсем

OMNIPOTENTIA

Латинский словарь

omnipotentiaae fвсемогущество

ONERARIUS

Латинский словарь

onerariusa, umгрузовой

ONYCHINUS

Латинский словарь

onychinusa, umониксовый, цвета оникса

OPE

Латинский словарь

opeпосредством, с помощью

OPERA

Латинский словарь

operaae fработастараниетруд

OPERATIO

Латинский словарь

operatioonis fоперацияработа, дело

OPEROR

Латинский словарь

operoratus sum, ariработатьтрудиться

OPIFEX

Латинский словарь

opifexficis mмастер, ремесленник

OPIFICIUM

Латинский словарь

opificiumi nизготовление, работа

OPIMUS

Латинский словарь

opimusa, umбогатый, пышныйпышный

OPINIO

Латинский словарь

opinioonis fмнение, взглядрепутация

OPINOR

Латинский словарь

opinoratus sum, ariполагатьсчитать, полагать

OPORTET

Латинский словарь

oportetoportuit, oportereнужно, надлежитследует

OPPERIOR

Латинский словарь

opperiorpertus sum, iriждатьожидать

OPPETO

Латинский словарь

oppetoivi, itum, ereидти навстречуподвергаться

OPPIDANUS

Латинский словарь

oppidanusi mгорожанин

OPTICUS

Латинский словарь

opticusa, umзрительный, оптический

OPTIVUS

Латинский словарь

optivusa, umвыбранный, избранный по желанию

OSTENTO

Латинский словарь

ostentoavi, atum, areподставлять, протягиватьхвастать, выставлять напоказ

AUTOCINETUM ONERARIUM

Латинский словарь

autocinetum onerariumавтомобиль грузовой

Время запроса ( 0.160816917 сек)
T: 0.16476427 M: 1 D: 0