Найдено 50+ «N»

NAMED

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. військ. без-номерний (про з'єднання).

NEIF

Англо-український словник Балла М.І.

n іст. той, що народився в неволі; невільниця; кріпачка.

NEODOXY

Англо-український словник Балла М.І.

n нове вчення, нова доктрина.

NEOGRAMMARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

n неограматик, молодограматик.

NEOLOGICAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj лінгв. що належить до неологізмів.

NEONAZI

Англо-український словник Балла М.І.

1. n неонацист; 2. adj неонацистський.

NEOPLASM

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. неоплазма, новоутворення, пухлина.

NEOPLASTY

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. пластична операція, неопластика.

NEPENTHEAN

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. заспокійливий; що дає забуття.

NEPHALISM

Англо-український словник Балла М.І.

n повне утримання від уживання алкоголю.

NEPHELOMETRY

Англо-український словник Балла М.І.

n метеор, вимірювання хмарності неба, нефелометрія.

NEPHOLOGY

Англо-український словник Балла М.І.

n нефологія, наука про хмари.

NEPOTIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) непотичний, схильний до сімейщини (кумівства); 2) що доводиться небожем.

NEPTUNE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) міф. Нептун; 2) астр. (планета) Нептун.

NERVEKNOT

Англо-український словник Балла М.І.

n анат. нервовий вузол, ганглій.

NEST

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я Нест (зменш. від Agnes).

NEUROPHYSIOLOGY

Англо-український словник Балла М.І.

n нейрофізіологія, фізіологія нервової системи.

NEUROTIC

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) неврастенік: невропат; нервовохворий; 2) заспокійливі ліки; 2. adj нервовий; невротичний; невропатичний.

NEUROTOXIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj нейротоксичний, отруйний для нервових клітин.

NEW IRELAND

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. острів Нова Ірландія.

NEW MEXICO

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Нью-Мексико (штат США).

NEW STYLE

Англо-український словник Балла М.І.

n новий стиль (григоріанський календар).

NEW WORLD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) Новий світ, Америка; 2) амер. західна півкуля.

A NO 1

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. першокласний, чудовий, знаменитий, перший сорт, високого ґатунку.

A NUMBER 1

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. першокласний, відмінний.

NA

Новый большой англо-русский словарь

[-nə] suff шотл.неcanna - не могуhasna - не имеетdinna = don'tНовый большой англо-русский словарь.2001.

NABBY

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnæbı] nНабби, Нэбби, Небби (женское имя); см. AbigailНовый большой англо-русский словарь.2001.

NACHRÜSTUNG

Новый большой англо-русский словарь

[͵nɑ:hʹru:stʋŋ] n нем. полит.довооружениеНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAGASAKI

Новый большой англо-русский словарь

[͵nɑ:gəʹsɑ:kı] n геогр.г. НагасакиНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAGORNOKARABAKH

Новый большой англо-русский словарь

[nəʹgɔ:nə(ʋ)͵kɑ:rəʹbɑ:kh] aNagorno-Karabakh Autonomous Region - Нагорно-Карабахская автономная область, НКАОНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAGORNY KARABAKH

Новый большой англо-русский словарь

[nəʹgɔ:nı͵kɑ:rəʹbɑ:kh]Нагорный КарабахНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAKHODKA

Новый большой англо-русский словарь

[nəʹhɔ:tkə] n геогр.г. НаходкаНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAN(CE)

Новый большой англо-русский словарь

[næn(s)] nНэн(с), Нан(с) (женское имя); см. Anne, NancyНовый большой англо-русский словарь.2001.

NANTES

Новый большой англо-русский словарь

[nɑ:nts] n геогр.г. НантНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAPLES

Новый большой англо-русский словарь

[ʹneıp(ə)lz] n геогр.г. НеапольНовый большой англо-русский словарь.2001.

NASHVILLE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnæʃvıl] n геогр.г. НашвиллНовый большой англо-русский словарь.2001.

NATALIE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnæt(ə)lı] nНатали, Нэтали; Натали (женское имя)Новый большой англо-русский словарь.2001.

NATHANAEL

Новый большой англо-русский словарь

[nəʹθænjəl] = NathanielНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAUSICAÄ

Новый большой англо-русский словарь

[nɔ:ʹsıkıə] n греч. миф.Навсикая, НевзикаяНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAVAHO

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnævəh|əʋ] n (pl без измен.; тж. -os, -oes [-{ʹnævəh}əʋz])1. навахо (североамериканский индеец)the Navaho, the Navajo - собир. навахи2. язык племени навахоНовый

NAVAJO

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnævəh|əʋ] n (pl без измен.; тж. -os, -oes [-{ʹnævəh}əʋz])1. навахо (североамериканский индеец)the Navaho, the Navajo - собир. навахи2. язык племени навахоНовый

NAVARRE

Новый большой англо-русский словарь

[nəʹvɑ:] n геогр. ист.НаварраНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAVIGATORS ISLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnævıgeıtəzʹaıləndz] геогр.острова Мореплавателей; см. Samoa IslandsНовый большой англо-русский словарь.2001.

NAXOS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnæksɒs] n геогр.о-в НаксосНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEGROS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹneıgrəʋs] n геогр.о-в НегросНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEMAN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnemən] n геогр.р. НеманНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEW CALEDONIA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:͵kælıʹdəʋnıə] геогр.о-в Новая КаледонияНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEW CASTILE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:kæʹsti:l] геогр. ист.Новая КастилияНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEW HAVEN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:ʹheıv(ə)n] геогр.г. Нью-ХейвенНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEW HEBRIDES

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:ʹhebrıdi:z] геогр.о-ва Новые ГебридыНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEW PLYMOUTH

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:ʹplıməθ] геогр.г. Нью-ПлимутНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEWARK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:ək] n геогр.г. НьюаркНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEWLONDON

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:ʹlʌndən] n геогр.г. Нью-ЛондонНовый большой англо-русский словарь.2001.

NEWPORT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnju:pɔ:t] n геогр.г. НьюпортНовый большой англо-русский словарь.2001.

NICARAGUA

Новый большой англо-русский словарь

[͵nıkə|ʹrɑ:gwə,-{͵nıkə}ʹrægjʋə] n геогр.1. НикарагуаRepublic of Nicaragua - Республика Никарагуа2.:Lake Nicaragua - озеро НикарагуаНовый большой англо-русский сл

NICOLAS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnıkələs] = NicholasНовый большой англо-русский словарь.2001.

NIGRA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnıgrə] n амер. пренебр.негрНовый большой англо-русский словарь.2001.

NIIGATA

Новый большой англо-русский словарь

[nııʹgɑ:tɑ:] n геогр.г. НиигатаНовый большой англо-русский словарь.2001.

NIK

Новый большой англо-русский словарь

[-nık] suff русск.встречается в существительных, обозначающих1. предмет, приспособление:lun(n)ik - лунник, космическая ракета, запущенная в сторону Луны2. часто

NINA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹni:nə,ʹnaınə] nНина, Найна (женское имя)Новый большой англо-русский словарь.2001.

NINETTE

Новый большой англо-русский словарь

[nıʹnet] nНинет(т), Нинетта (женское имя)Новый большой англо-русский словарь.2001.

NIPPON

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnıp|ɒn,-{ʹnıp}ɔ:n] = JapanНовый большой англо-русский словарь.2001.

NOMY

Новый большой англо-русский словарь

[-nəmı]в сложных словах с греч. корнями имеет значение отрасль знания, деятельности:economy - экономияastronomy - астрономияtaxonomy - таксономияНовый большой ан

NORA

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɔ:rə] nНора (женское имя); см. Eleanor, Elinor, Honoria, LeonoraНовый большой англо-русский словарь.2001.

NORTHERN HIGHLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹnɔ:ð(ə)nʹhaıləndz] геогр.Северно-Шотландское нагорьеНовый большой англо-русский словарь.2001.

AN NAFUD

Новый большой англо-русский словарь

[͵ænnæʹfu:d] геогр.Большой Нефуд, Нефуд (пустыня)Новый большой англо-русский словарь.2001.

BADLANDS NATIONAL MONUMENT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹbædlændzʹnæʃ(ə)nəlʹmɒnjʋmənt] геогр.Бэд-Лендс (национальный парк США)Новый большой англо-русский словарь.2001.

BIG BEND NATIONAL PARK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹbıgʹbendʹnæʃ(ə)nəlʹpɑ:k] геогр.Биг-Бенд (национальный парк США)Новый большой англо-русский словарь.2001.

BLACK CANYON OF THE GUNNISON NATIONAL MONUMENT

Новый большой англо-русский словарь

[ʹblækʹkænjənəvðəʹgʌnıs(ə)nʹnæʃ(ə)nəlʹmɒnjʋmənt] геогр.Блэк-Кэньон (национальный парк США)Новый большой англо-русский словарь.2001.

BLUE NILE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹblu:ʹnaıl] геогр.р. Голубой НилНовый большой англо-русский словарь.2001.

CLEOPATRA'S NEEDLE

Новый большой англо-русский словарь

[klıə(ʋ)ʹpætrəzʹni:dl]«Игла Клеопатры» (египетский обелиск; один установлен на набережной Темзы в Лондоне, другой - в Центральном парке в Нью-Йорке)Новый большой

DA NANG

Новый большой англо-русский словарь

[ʹdɑ:ʹnɑ:ŋ] геогр.г. ДанангНовый большой англо-русский словарь.2001.

EVERGLADES NATIONAL PARK

Новый большой англо-русский словарь

[ʹevəgleıdzʹnæl(ə)nəlʹpɑ:k] геогр.Эверглейдс (национальный парк США)Новый большой англо-русский словарь.2001.

VIET NAM

Новый большой англо-русский словарь

[ʹvjetʹnɑ:m] = VietnamНовый большой англо-русский словарь.2001.

WHITE NILE

Новый большой англо-русский словарь

[ʹwaıtʹnaıl] геогр.р. Белый НилНовый большой англо-русский словарь.2001.

Время запроса ( 0.202216217 сек)
T: 0.204737234 M: 1 D: 0