Найдено 50+ «L»

LOWLIVED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) бідний, зубожілий; 2) грубий, вульгарний; банальний.

LOWLY

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) що займає низьке (скромне) становище; 2) скромний; невибагливий; 3) невисокий, невисоко розташований; ~ lands низина, пониззя; 2. adv 1) скромно; 2) по

LOWLYING

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) низько розташований; ~ ground низька місцевість, оболонь; 2) с.г. з коротким періодом лежання (про плоди).

LOWMINDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) обмежений, з вузьким кругозором; 2) вульгарний, непристойний.

LOWNECKED

Англо-український словник Балла М.І.

adj з низьким вирізом, декольтований (про сукню).

LOWPITCHED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) низького тону, низький (про звук); 2) перен. невисокого польоту; 3) пологий (про дах); 4) з низькою стелею (про кімнату).

LOWSPIRITED

Англо-український словник Балла М.І.

adj пригнічений, смутний, засмучений, зажурений.

LOWWATER

Англо-український словник Балла М.І.

n відплив; ~ mark найнижча точка відпливу; перен. межа (чогось); to be at ~ mark розм. бути без копійки; сісти на мілину.

LPLATE

Англо-український словник Балла М.І.

n «учбовий» (щиток з написом на машині).

LUBBERHEAD

Англо-український словник Балла М.І.

n дурень, телепень, тупак, бовдур.

LUBRICITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мастильні властивості; маслянистість; 2) перен. слизькість, ухильність, вивертливість; непостійність; 3) похітливість, розбещеність.

LUBRICOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) гладкий; слизький; 2) перен. ухильний, вивертливий; непостійний; 3) похітливий.

LUCID

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) ясний, зрозумілий; ~ explanation зрозуміле пояснення; ~ mind ясний розум; 2) з ясним розумом; 3) поет. яскравий; 4) світлий, прозорий.

LUCK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) щастя; доля; нагода; good ~ щаслива нагода, удача; good ~! щасливо!, бажаю успіху!; bad ~ невдача; нещастя; rough ~ гірка доля; by good ~ на щастя; 2) талан

LUCKY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n розм.: to cut (to make) one's ~ ушитися вчасно; 2. adj 1) щасливий, удачливий; вдалий; ~ fellow щаслива людина; ~ player везучий гравець; you are a ~ dog ви

LUG

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) волочіння, тягання; 2) сіпання, смикання; 3) pl амер. розм. пишання; to put on ~s пишатися, триматися зарозуміло; 4) шотл. вухо; 5) ручка; 6) тех. вушко,

LULL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) тимчасове затишшя; тимчасове заспокоєння; перерва; а ~ in the fighting затишшя між боями; а ~ in conversation перерва в розмові; 2) щось заспокійливе (за

LUMBER

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) амер. лісоматеріал; будівельні матеріали; 2) старі меблі; громіздкі непотрібні домашні речі; 3) мотлох; щось непотрібне; 4) зайвий жир (у коней); 5) грюк

LUMBERCAMP

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. лісозаготівля; табір (селище) на лісозаготівлі.

LUMMOX

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. 1) вайло; 2) простак.

LUMP

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) брила, грудка, великий кусок; а ~ of clay грудка глини; тлінне тіло; to break into ~s розбити на шматки; а ~ in the (one's) throat клубок у горлі; 2) вел

LUMPER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) портовий вантажник; 2) дрібний підрядчик.

LUMPSUM

Англо-український словник Балла М.І.

adj: on a ~ basis при акордній оплаті.

LUNA

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) міф. Місяць; 2) срібло (в алхімії).

LUNACY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мед. психоз; божевілля; несамовитість; 2) юр. неосудність; 3) мед. сомнамбулізм; 4) розм. велика глупота; безглуздий вчинок; ♦ ~ laws законодавство щодо пси

LUNARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мешканець Місяця; 2) астроном, що вивчає Місяць.

LUNATE

Англо-український словник Балла М.І.

adj що має форму півмісяця, у вигляді півмісяця.

LUNATIC

Англо-український словник Балла М.І.

1. n божевільний; ненормальний; безумець; лунатик; 2. adj 1) божевільний, безумний; шалений; 2) дуже дурний; ♦ ~ asylum психіатрична лікарня, будинок для божевіл

LUNCHEONTICKET

Англо-український словник Балла М.І.

n талон на сніданок (у дешевому ресторані).

LURKINGPLACE

Англо-український словник Балла М.І.

n таємне (потайне) місце; схованка.

LYING

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) брехня; неправда; брехливість; неправдивість; 2) лежання; 3) місце для лежання (для відпочинку); 4) упор лежачи (гімнастика); 2. adj 1) помилковий, хибни

LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ ALLER

Философская энциклопедия

Laissez faire, laissez aller         (франц.) — позволять действовать, позволять идти (своим ходом). Лозунг физиократов. Философский энциклопедический словар

LAISSEZ   FAIRE,   LAISSEZ   ALLER

Философская энциклопедия

LAISSEZ   FAIRE,   LAISSEZ   ALLER (франц. — предоставлять свободу действия)лозунг физиократов, которые утверждали, что хозяйство развивается лучше всего тог

LEX ()

Философская энциклопедия

Lex (lex naturalis)         (лат.) — закон (естественный закон). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильи

LIBIDO

Философская энциклопедия

Libido         (лат.) — влечение. Энергия эротич. желания (см. Психоанализ). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция

LUMEN ( И )

Философская энциклопедия

Lumen (naturale и supranaturale)         (лат.) — свет (естественный и сверхъестественный). Цицерон о естеств. свете разума. По Августину, полнота знания дост

LПЕНИЦИЛЛАМИН

Химическая энциклопедия

[(+ )-2-амино-3-меркапто-3-метил-масляная к-та, купренил, 3,3-диметилцистеин] HSC(CH3)2 Ч ЧCH(NH2)COOH, мол. м. 148,2; бесцв. кристаллы с характерным запахом

ACER L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 166. Клен (Сем. Aceraceae – Кленовые)352. Acer platanoides L. – Клен платановидныйФлора Центрально-лесного государственного заповедника. — Ленинград: «Наука

ACER PLATANOIDES L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

дерев.; IV–VСем. Aceraceae – Кленовые166. Род Acer L. – Клен352. Клен платановидныйШироколиственно-еловые леса. Часто, по всему заповеднику. Флора Центрально-лес

ACHILLEA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 259. Тысячелистник (Сем. Asteraceae – Сложноцветные)498. Achillea millefolium L. – Тысячелистник обыкновенный499. Achillea ptarmica L. – Тысячелистник птарм

ACHILLEA MILLEFOLIUM L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–IXСем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные259. Род Achillea L. – Тысячелистник498. Тысячелистник обыкновенныйСухие луга, лесные опушки, обочины д

ACHILLEA PTARMICA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VII–VIIIСем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные259. Род Achillea L. – Тысячелистник499. Тысячелистник птармикаSyn lat:Ptarmica vulgaris Blackw. ex

ACTAEA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 112. Воронец (Сем. Ranunculaceae – Лютиковые)249. Actaea spicata L. – Воронец колосовидныйФлора Центрально-лесного государственного заповедника. — Ленинград

ACTAEA SPICATA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; V–VIСем. Ranunculaceae – Лютиковые112. Род Actaea L. – Воронец249. Воронец колосовидныйШироколиственно-еловые и неморально-травяные еловые леса. Довольн

AEGOPODIUM L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 184. Сныть (Сем. Apiaceae – Зонтичные)381. Aegopodium podagraria L. – Сныть обыкновеннаяФлора Центрально-лесного государственного заповедника. — Ленинград:

AEGOPODIUM PODAGRARIA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–IXСем. Apiaceae (Umbelliferae) – Зонтичные184. Род Aegopodium L. – Сныть381. Сныть обыкновеннаяВлажные высокотравные еловые, широколиственно-еловые

AGROSTIS CANINA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–VIIСем. Poaceae (Gramineae) – Злаки34. Род Agrostis L. – Полевица56. Полевица собачьяСырые и заболоченные луга, окраины сфагновых и сфагново-осоковых

AGROSTIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 34. Полевица (Сем. Poaceae – Злаки)56. Agrostis canina L. – Полевица собачья57. Agrostis clavata Trin. – Полевица булавовидная58. Agrostis gigantea Roth – П

AJUGA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 215. Живучка (Сем. Lamiaceae – Губоцветные)418. Ajuga reptans L. – Живучка ползучаяФлора Центрально-лесного государственного заповедника. — Ленинград: «Наук

ALOPECURUS GENICULATUS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

однол.; VI–VIII; занос.Сем. Poaceae (Gramineae) – Злаки32. Род Alopecurus L. – Лисохвост53. Лисохвост коленчатыйСырые луга, обочины дорог. Единственное местонахо

ALOPECURUS PRATENSIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VIСем. Poaceae (Gramineae) – Злаки32. Род Alopecurus L. – Лисохвост54. Лисохвост луговойВодораздельные луга. Редко. Найден в охранной зоне заповедника в

ANDROMEDA POLIFOLIA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

куст.; V–VIСем. Ericaceae – Вересковые194. Род Andromeda L. – Подбел392. Подбел многолистныйВерховые болота и заболоченные сосновые леса. Довольно часто, по всем

ANDROSACE L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 199. Проломник (Сем. Primulaceae – Первоцветные)400. Androsace filiformis Retz. – Проломник нитевидныйФлора Центрально-лесного государственного заповедника.

ARBITRIUM LIBERUM

Философская энциклопедия

Arbitrium liberum         (лат.) — свобода воли (выбора). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П.

ARCTIUM L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 268. Лопух (Сем. Asteraceae – Сложноцветные)510. Arctium tomentosum L. – Лопух паутинистыйФлора Центрально-лесного государственного заповедника. — Ленинград

ARCTIUM TOMENTOSUM L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

двул.; VII–VIIIСем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные268. Род Arctium L. – Лопух510. Лопух паутинистыйМусорные места, обочины дорог, пастбища. Довольно час

ARENARIA SERPILLIFOLIA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

однол.; V–VIIСем. Caryophyllaceae – Гвоздичные99. Род Arenaria L. – Песчанка235. Песчанка тимьянолистнаяОбочины дорог, сухие песчаные склоны. Редко. Найдена в ох

ARTEMISIA VULGARIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VIIСем. Asteraceae (Compositae) – Сложноцветные264. Род Artemisia L. – Полынь504. Полынь обыкновеннаяSyn rus:ЧернобыльникСм. Artemisia vulgaris L. – Пол

BETULA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 84. Береза (Сем. Betulaceae – Березовые)193. Betula concinna Gunnars. – Береза стройная194. Betula nana L. – Береза карликовая195. Betula pendula Roth – Бер

BLYSMUS COMPRESSUS (L.) PANZ. EX LINK

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–VIIСем. Cypreaceae – Осоковые55. Род Blysmus Panz. – Поточник103. Поточник сжатыйСырой луг на берегу ручья. Единственное местонахождение. В дер. Моша

BORAGO OFFICINALIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

однол.; VI–VIIIСем. Boraginaceae – Бурачниковые212. Род Borago L. – Бурачник413. Бурачник лекарственныйSyn rus:Огуречная траваСм. Borago officinalis L. – Бурачни

BOTRYCHIUM LUNARIA (L.) SW.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VII–VIIIСем. Ophioglossaceae – Ужовниковые10. Род Botrychium Sw. – Гроздовник14. Гроздовник полулунныйСухие луга, вторичные мелколиственные леса. Очень

BRIZA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 41. Трясунка (Сем. Poaceae – Злаки)71. Briza media L. – Трясунка средняяФлора Центрально-лесного государственного заповедника. — Ленинград: «Наука».Н. А. М

BROMUS SECALINUS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

однол., двул.; VI–VIIСем. Poaceae (Gramineae) – Злаки49. Род Bromus L. – Костер93. Костер ржанойСорное в посевах ржи. Довольно редко. Найден в охранной зоне запо

BUNIAS ORIENTALIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

двул., многол.; VI–VIIСем. Brassicaceae (Cruciferae) – Крестоцветные136. Род Bunias L. – Свербига289. Свербига восточнаяПаровые поля. Единственное местонахождени

CALAMAGROSTIS LANGSDORFII (LINK) TRIN.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–VIIIСем. Poaceae (Gramineae) – Злаки35. Род Calamagrostis Adans. – Вейник64. Вейник ЛангсдорфаЛесные опушки, просеки. Единственное местонахождение. У

CALLA PALUSTRIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; V–VIСем. Araceae – Ароидные59. Род Calla L. – Белокрыльник139. Белокрыльник болотныйЧерноольхово-еловые топи, окраины верховых болот. Довольно часто, по

CAMPANULA CERVICARIA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

двул., многол.; VI–VIIСем. Campanulaceae – Колокольчиковые251. Род Campanula L. – Колокольчик482. Колокольчик жестковолосистыйСухие лесные поляны и опушки. Редко

CAMPANULA GLOMERATA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–IXСем. Campanulaceae – Колокольчиковые251. Род Campanula L. – Колокольчик483. Колокольчик скученныйСухие водораздельные и пойменные высокого уровня л

CAMPANULA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 251. Колокольчик (Сем. Campanulaceae – Колокольчиковые)482. Campanula cervicaria L. – Колокольчик жестковолосистый483. Campanula glomerata L. – Колокольчик

CARDAMINE L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 129. Сердечник (Сем. Brassicaceae – Крестоцветные)279. Cardamine amara L. – Сердечник горький280. Cardamine dentata Schult. – Сердечник болотный(Syn: Cardam

CAREX CAESPITOSA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VСем. Cypreaceae – Осоковые58. Род Carex L. – Осока112. Осока дернистаяСырые пойменные луга, берега рек и ручьев, сырые просеки. Очень часто, по всему з

CAREX CANESCENS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; V–VIСем. Cypreaceae – Осоковые58. Род Carex L. – Осока113. Осока сероватаяПереходные болота, окраины верховых болот. Редко, по всему заповеднику. Флора

EXPERIMENTA LUCIFERA

Философская энциклопедия

Experimenta lucifera         (лат.) — опыты светоносные. Исследования, расширяющие знания (Ф. Бэкон). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская

FAIR LADY

Термины гендерных исследований

- Прекрасная ДамаТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

FEMALE WRITING LANGUAGE

Термины гендерных исследований

, male writing language - мужской и женский стили письмаТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Ден

GENDER ASYMMETRY IN LANGUAGE

Термины гендерных исследований

- гендерная асимметрия в языкеТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

HOMO HOMINI LUPUS EST

Философская энциклопедия

Homo homini lupus est         (лат.) — человек человеку — волк (Плавт). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л.

HOMO LUDENS

Философская энциклопедия

Homo ludens         (лат.) — человек играющий (Хейзинга). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П.

MEN'S AND WOMEN'S LANGUAGES

Термины гендерных исследований

- мужская и женская речьТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

СОВЕТ ПО БУХГАЛТЕРИИ, НАЦИОНАЛЬНЫЙ (CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE, CNC, ФРАНЦИЯ)

Большой бухгалтерский словарь

- общественная организация, созданная в 1957 г. и осуществляющая бухгалтерское законодательство Франции. CNC хотя и работает в тесном взаимодействии с министерст

Время запроса ( 0.397656819 сек)
T: 0.40168543 M: 1 D: 0