Найдено 100+ «L»

LAB

Англо-український словник Балла М.І.

n (скор. від laboratory) лабораторія.

LABAN

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я 1) Лейбан; 2) бібл. Лаван.

LABE

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я Лейб (зменш. від Laban).

LABEFACTION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ослаблення; 2) повалення; 3) падіння.

LABEL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) ярлик; етикетка; бирка; наклейка; 2) позначка, ремарка (граматична тощо); 3) архт. слізниця; 4) геод. алідада-висотомір; 5) юр. додаток до заповіту; дода

LABELLED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) фіз. мічений; ~ atom мічений атом; 2) маркірований; з етикеткою.

LABELLER

Англо-український словник Балла М.І.

n верстат для наклеювання етикеток.

LABIAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) фон. губний звук (тж ~ sound); 2) зоол. лабіальна пластинка; 2. adj 1) фон. губний, лабіальний; 2) анат. губний.

LABIATE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n бот. губоцвіта рослина; 2. adj 1) бот. губоцвітий, двогубий; 2) анат., зоол. схожий на губу.

LABILE

Англо-український словник Балла М.І.

adj фіз., хім. нестійкий, лабільний.

LABILITY

Англо-український словник Балла М.І.

n фіз., хім. нестійкість, лабільність.

LABIODENTAL

Англо-український словник Балла М.І.

фон. 1. n губно-зубний звук; 2. adj губно-зуб-ний, лабіо-дентальний.

LABIUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl labia) 1) анат. губа; 2) бот. нижня губа; 3) ент. лабіум, нижня губа.

LABO\(U\)R

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) праця; manual ~ фізична праця; surplus ~ політ, ек. додаткова праця; forced ~ примусова праця; 2) робота, завдання, задача, зусилля; 3) pl життєві турбот

LABOR

Англо-український словник Балла М.І.

n амер., див. labour; ♦ L. Day амер. День праці (перший понеділок вересня).

LABORATORY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лабораторія; 2) мет. ванна; 3) мет. робочий простір; ♦ ~ findings дані лабораторного дослідження; ~ report результат лабораторного дослідження; ~ routine л

LABORIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) важкий, тяжкий; стомливий; напружений; трудомісткий; 2) працьовитий, працелюбний; старанний, ретельний; 3) вимучений, важкий (про стиль); 4) трудящий; the

LABOURED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) вимучений, важкий, неприродний; незграбний (про стиль тощо); 2) утруднений, тяжкий; що дістався з труднощами.

LABOURER

Англо-український словник Балла М.І.

n некваліфікований робітник; чорнороб; farm (agricultural) ~s сільськогосподарські робітники; general ~ різнороб.

LABOURING

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) робочий, працюючий, трудящий; ~ man робітник, трудівник; 2) утруднений; що сильно б'ється (про серце); 3) який зазнає хитавиці (про корабель).

LABOURIST

Англо-український словник Балла М.І.

n лейборист, член лейбористської партії.

LABOURLESS

Англо-український словник Балла М.І.

adj неважкий; що не потребує зусиль; що досягається без особливих зусиль.

LABOURMARKET

Англо-український словник Балла М.І.

n ринок праці; попит і пропозиція праці.

LABOURSAVING

Англо-український словник Балла М.І.

adj що заощаджує працю; раціоналізаторський (про методи тощо).

LABRADOR

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. півострів Лабрадор; ♦ ~ tea бот. багно.

LABRUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl тж labra) 1) губа; 2) ент. лабрум; верхня губа; 3) зоол. зовнішній край ротового отвору (молюсків).

LABYRINTH

Англо-український словник Балла М.І.

n лабіринт; перем, тяжке, безвихідне становище.

LABYRINTHIFORM

Англо-український словник Балла М.І.

adj лабіринтовий; що має форму лабіринту.

LABYRINTHINE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) подібний до лабіринту; 2) перен. заплутаний.

LAC

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) природний лак; неочищений шелак; 2) червона смола; лак (фарба) з червоної смоли; 3) інд. сто тисяч; а ~ of rupees сто тисяч рупій.

LACE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) мереживо; 2) шнурок, тасьма; ~-boots черевики на шнурках; 3) спорт, шнурівка м'яча; 4) коньяк (лікер), що додається до кави; 5) тех. ремінна зшивка; ♦ go

LACEDAEMONIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n спартанець; 2. adj 1) спартанський; 2) лаконічний.

LACEGLASS

Англо-український словник Балла М.І.

n візерунчасте венеціанське скло.

LACEPAPER

Англо-український словник Балла М.І.

n папір з мереживним візерунком.

LACEPILLOW

Англо-український словник Балла М.І.

n подушка для плетіння мережива.

LACERATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) рвати, розривати, роздирати; 2) терзати, мучити; ранити почуття; 3) калічити.

LACERATED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) рваний; ~ wound рвана рана; 2) бот. зазублений; подертий.

LACERATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) розривання, роздирання; 2) мед. розрив (тканини); 3) рвана рана; 4) терзання, мука.

LACERTIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n ящірка; 2. adj що стосується ящірок.

LACERY

Англо-український словник Балла М.І.

n мереживна робота; мереживні вироби.

LACHES

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) юр. упущення законного строку; прострочення; 2) недбалість, недбайливість.

LACHIE

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я Лакі (зменш. від Lachlan).

LACHRYMAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) сліз-ниця (тж ~ vase); 2) pl ридання, голосіння; 3) pl анат. слізні органи; 2. adj 1) анат. слізний; ~ gland слізна залоза; 2) слізливий, тонкосльозий, п

LACHRYMATOR

Англо-український словник Балла М.І.

n сльозоточива отруйна речовина, лакриматор.

LACHRYMATORY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n слі-зниця (посудина); 2. adj сльозоточивий; ~ gas сльозоточивий газ.

LACHRYMOSE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) слізливий, плаксивий; 2) повний сліз; 3) що плаче; 4) сумний; смутний; що викликає сльози.

LACING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) шнур, шнурок; шнурівка; 2) шнурування; 3) тех. зшивання (ременів); 4) оздоблення (обшивання) мереживом; 5) додавання коньяку (рому, лікеру) до кави; 6) шмаг

LACINIATE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) зоол. розсічений, з нерівними краями; 2) бот. часточковий.

LACK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n недостача, нестача, брак, відсутність (чогось — of); ~ of balance а) неврівноваженість; б) спорт. відсутність (відчуття) рівноваги; ~ of capacity відсутніст

LACKADAISICAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) манірний; 2) апатичний, млявий, байдужий; 3) мрійливий, сентиментальний.

LACKALL

Англо-український словник Балла М.І.

n знедолена (нещасна) людина; бідолаха, сіромаха.

LACKBRAIN

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. дурень, недоумкуватий, безмозкий.

LACKEY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n лакей; 2. v 1) служити лакеєм, прислуговувати; 2) перен. лакействувати, раболіпствувати.

LACKING

Англо-український словник Балла М.І.

adj відсутній; якого бракує (не вистачає).

LACKLUSTRE

Англо-український словник Балла М.І.

adj тьмяний; без блиску (про очі).

LACONIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n іст. спартанець, мешканець Спарти; 2. adj іст. спартанський.

LACONIC\(AL\)

Англо-український словник Балла М.І.

adj лаконічний, короткий, стислий.

LACONICALLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv лаконічно, коротко, стисло, кількома словами.

LACONISM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) лаконізм, стислість; 2) короткий вислів.

LACQUER

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) лак; політура; глазур, полива; 2) збірн. лаковані вироби; 2. v покривати лаком (політурою, поливою); лакувати (тж перен.).

LACQUERWORK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) виготовлення лакованих виробів; 2) лаковані вироби.

LACROSSE

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. спорт. лакрос (трав'яний хокей).

LACTATE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n хім. сіль молочної кислоти; 2. v 1) виділяти молоко; 2) годувати груддю; 3) давати ссати (вим'я).

LACTATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) виділення молока; утворення молока; лактація; ~ period с.г. період лактації; 2) годування груддю; 3) період годування груддю.

LACTEAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n анат. молочна судина; 2. adj молочний; ~ gland молочна залоза.

LACTESCENCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) молочність, здатність виділяти молоко; 2) виділення молочного соку (рослинами).

LACTESCENT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) молочний, схожий на молоко; 2) що виділяє молочний сік (про рослини).

LACTIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj хім. молочний; ~ acid молочна кислота.

LACTIFEROUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що виділяє молоко; ~ fodder молокогінний корм; 2) що проводить молоко; 3) що виділяє молочний сік; 4) що проводить молочний сік.

LACTIFUGE

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. засіб, що зменшує (припиняє) виділення молока.

L

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий левое плечо политенной хромосомы polytene chromosomes* * *L — символ для обозначения левого плеча хромосомы.Англо-русский толковый словарь г

L

Англо-русский дополнительный словарь

L. s. d. - фунты стерлингов, шиллинги и пенсы coll. деньги; богатство; it is only a matter of L. s. d. вопрос только в деньгах

L

Англо-русский словарь страховых терминов

Timber load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

L

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвенадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

L

Новый большой англо-русский словарь

L [el] n (pl Ls, l‘s [elz]) 1. 12-я буква английского алфавита 2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр) 3. 1) крыло дома 2) амер. пристройка, флигель 4. (L.

L

Англо-русский словарь Мюллера

L, l [el] (pl Ls, L's [elz]) 1) 12-я буква англ. алфавита 2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы L Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

L

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двенадцатая буква немецкого алфавитаII = Luxuszugкурьерский поезд, поезд-люксIII = Leuлей (денежная единица Румынии)IV = Lewлев (денежная единица Болгари

L

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от label1) этикетка, ярлык; наклейка 2) метка II сокр. от leafлистIII сокр. от liquidжидкость || жидкийIV сокр. от ligamentсвязка, лигамент* * *leucineEn

L

Новый большой англо-русский словарь

[el] n (pl Ls, l's [elz])1. 12-я буква английского алфавита2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр)3. 1) крыло дома2) амер. пристройка, флигель4. (L.) амер. над

L

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Liter л, литрII сокр. от löslichрастворимыйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

L

Португальско-русский словарь

m = lPortuguese-russian dictionary.2013.

L

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от low низкий* * *low – низкие (обороты), низкая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

L

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от literлитр, л* * *low – низкие (обороты), низкая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

L

Религиозные термины

    Двенадцатая буква английского алфавита, а также еврейского, в котором амед означает - Бык-бодец, знак одной из форм бога Марса, зарождающего божества. Эта бу

L

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = l элле (буква) l come Livorno — "элле" как в слове Ливорно (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II см. l II Итальяно-русский с

L

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двенадцатая буква немецкого алфавитаII = lävogyr физ.левовращающийIII = Literл. = литрIV = Länge мат.длинаБольшой немецко-русский и русско-немецкий слова

L

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў®] мн. - Ls, L's [ў®Є] 1) (двенадцатая буква англ. алфавита; L - прописная, l - строчная) 2) крыло дома; амер. пристройка к дому, флигель (имеющий форму букв

L

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(l) 1) (label) метка; отметка 2) (law) закон; правило; право 3) (letter) символ 4) (level) уровень; степень 5) (light) свет; лампа; индикатор 6) (line) линия; пр

L

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от inductanceиндуктивностьII сокр. от lectureотсчётIII сокр. от liquideжидкостьIV сокр. от logarithme népérienнатуральный логарифм; неперов логарифмV сок

L

Энциклопедический словарь

L — сокращение слова Laeva (см.).

L

Новый большой англо-русский словарь

[el] n (pl Ls, l's [elz])1. 12-я буква английского алфавита2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр)3. 1) крыло дома2) амер. пристройка, флигель4. (L.) амер. над

L

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [lime] — известь2. [line] — линия* * *1. поверхностная волна (L - длинные волны; LQ - волна Лява; LR - волна Релея)2. литр* * *известьАнгло-русский словарь не

L

Большой испанско-русский словарь

f13-я буква испанского алфавита эле

L

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий левое плечо политенной хромосомы polytene chromosomes* * *L — символ для обозначения левого плеча хромосомы.Англо-русский толковый словарь г

L

Англо-русский дипломатический словарь

• word length adjustment • пятьдесят

L

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[el]что-либо, имеющее форму буквы Lпристройка к дому, флигельримская цифра 50Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = LБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

L

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[liter] — литр * * * 1. поверхностная волна (L - длинные волны; LQ - волна Лява; LR - волна Релея) 2. литр * * *известьАнгло-русский словарь нефтегазовой промы

L

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. equivalent ionic conductance - эквивалентная ионная проводимость;2. free path - свободный пробег;3. heat content - теплосодержание; энтальпия;4. inductance -

L

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) л;nagy \l — л прописное;2. röv. л., ld. még liter Magyar-orosz szótár.2013.

L

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от laboratoireлабораторияII сокр. от lévogyreлевовращающийIII сокр. от litreлитр, лIV сокр. от longueurдлинаDictionnaire polytechnique Français-Russe.201

L

Англо-русский словарь биологических терминов

I- black LII сокр. от leucineлейцин* * *leucineEnglish-russian biological dictionary.2013.

L

Англо-русский словарь по экономике

Денежный агрегат эл (самое широкое понятие денежной массы)

L

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 120 км/чII(Ladungsfähigkeit) грузоподъёмность; грузовместимостьIII(legiertes Öl) масло с прис

L

Турецко-русский словарь

= -ıl ITürkçe-rusça sözlük.2013.

L

Латинско-русский словарь

T. Livius59 до н. э. - 17 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

L

Латинско-русский словарь

lдвенадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхL — 50L. — Lucius, locus, libens, libraЛатинско-русский словарь.2003.

L

Словарь медицинских терминов

L- — заменимая моноаминодикарбоновая (-аминоглутаровая) аминокислота; входит в состав белков животных и растительных тканей и других биологически активных вещес

L

Итальяно-русский автомобильный словарь

(litro) литр, лDizionario italiano-russo Automobile.2013.

L

Словарь астрологических терминов

L‘Astrologue". В последние годы уделяет большое внимание мунданной астрологии (см.). Автор более 30 книг, в т.ч.: - Traite pratique d‘astrologie. Рaris 1961. - L

L

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Luxemburg2. авто Logging vehicle (title brand)3. авто low — низкие (обороты), низкая (передача, температура)4. техн. L-braceАнгло-русский универс

L

Португальско-русский словарь

I m = Lэле одиннадцатая буква португальского алфавитаII скр от litroлитрPortuguese-russian dictionary.2013.

L

Азербайджанcко-русский словарь

Восемнадцатая буква азербайджанского алфавита.

L

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літр[c steelblue], -ра

L

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = l12-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

L

Англо-русский научно-технический словарь

I сокр. от length дл. (длина) II сокр. от litre л (литр)

L

Словарь медицинских терминов

L- бактерий — форма бактерий, характеризующаяся их полиморфностью, механической и осмотической хрупкостью в результате полной или частичной утраты клеточной сте

L

Англо-український дипломатичний словник

п'ятдесят (в системі римських цифр)

L

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от litre; - L литр, л 1.5 l of water — 1,5 л воды 2 L of solution — 2 л раствора II сокр. от length; - L длина, дл Space required: 3.1 metres (H) x 4 met

L

Англо-русский словарь Мюллера

L, l [el] (pl Ls, L's [elz])1) 12-я буква англ. алфавита2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы LАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

L

Немецко-русский автосервисный словарь

(Liter) литр, лDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

L

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (length) дл. (длина)• (litre) л (литр)• л. 1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» №

L

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[el]член партии либералов, либералфунтлюменАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от LagerподшипникII сокр. от LambertламбертIII сокр. от LängeдлинаIV сокр. от langenrißbeständigкоррозионностойкий (маркировка стали)V сокр. от Langwelle

L

Большой медицинский словарь

заменимая моноаминодикарбоновая (-аминоглутаровая) аминокислота; входит в состав белков животных и растительных тканей и других биологически активных веществ (фо

L

Словарь медицинских терминов

Ln — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки некроз в месте его внутрикожного введения в смеси с 0,02 AE антитоксина; пока

L

Словарь медицинских терминов

Lr — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки эритему в месте его внутрикожного введения в смеси с 1 AE антитоксина; показа

L

Англо-русский экономический словарь

эк., амер. денежный агрегат L (наиболее крупный денежный агрегат; включает МЗ, казначейские векселя, коммерческие бумаги, банковские акцепты и евродолларовые вкл

L

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

сокращение слова Laeva (см.).Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.1890—1907

L

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. libra(e) - pound(s) (употр. обыкн. тк. в сочетании с цифрами; ставится перед цифрой; напр., ?5 [,§µэђ'ЈµЌ­¬Є]; см. тж. LSD I 1), Lp 1))

L

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвенадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

L$

Англо-русский экономический словарь

либерийский долларАнгло-русский экономический словарь.

L'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I art déf (сокр. от le, la); см. le III pron (сокр. от le, la); см. le IIIII pron прост.; см. il, elleIV pron f; см. la IIБольшой французско-русский и русско-фра

L.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

левыйлитрозеродлинадолгота; меридианАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

l.Cимвол, обозначающий летальный фактор (ген).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИ

L.

Немецко-русский геологический словарь

[links ]левый, слеваDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

L.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от laboratoireлабораторияII сокр. от lampeлампаIII сокр. от liaisonсвязьIV сокр. от ligneлиния, чертаV сокр. от longitudeдолготаVI сокр. от longueurдлина

L.

Португальско-русский словарь

скр от largoплощадьPortuguese-russian dictionary.2013.

L.

Англо-русский автомобильный словарь

левый; влевоEnglish-russian automobile dictionary.2013.

L.

Португальско-русский словарь

I скр от lançadoвнесённый, занесённый (в торговые книги)II скр от letraвексельIII скр от linha1) линия 2) строка IV скр от livroкнигаV скр от lojaнижний этажPort

L.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от leasehold пользование на правах арендыАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

L.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

L.Cимвол, обозначающий левое плечо политенной хромосомы .(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Л

L.

Англо-русский словарь Мюллера

L. I left noun левый II litre noun литр III L. - lake noun озеро IV L. -length noun длина V L. - longitude noun долгота; меридианАнгло-русский словарь. — М.:

L.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = lies!читай; см. = смотриII = linksслева; налево; влевоБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

L.

Энциклопедия культурологии

L. London Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

L.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

1) (= Lira) лира (денежная единица Италии)2) (= Lire) (столько-то) лир (см. L. 1))Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

L.

Венгерско-русский словарь

röv. см., ld. még lásd Magyar-orosz szótár.2013.

L.

Англо-русский экономический словарь

литр(ы).litre(s) -.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

L.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от lagoозероII сокр. от lanchaлодка, катерIII сокр. от lempiraлемпира (денежная единица Гондураса)IV сокр. от licenciado; = Lic.; = Ldo.лиценциат — специ

L/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[lower] — нижнийАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

L02

Англо-русский словарь технических аббревиатур

liquid oxygen - жидкий кислородАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L1

Англо-русский словарь технических аббревиатур

cache level 1 - кэш первого уровняАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L1 CACHE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Level 1 cache) первичная кэш-память кэш-память, расположенная на кристалле процессора, в отличие от вторичной кэш-памяти, находящейся обычно в процессорном моду

L1 CACHE

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Level 1 Cach кэш первого уровня (первичная кэш-память, расположенная на одном кристалле с процессором )

L1 CACHE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

Level 1 Cach кэш первого уровня ( первичная кэш-память, расположенная на одном кристалле с процессором )

L10N

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(localisation) локализация например, русификация ПО. Аббревиатура l10n означает "l - десять букв - n" см. тж. internationalization, localization

L1R

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 1 Relay Function функция ретрансляции уровня 1

L2

Англо-русский словарь технических аббревиатур

cache level 2 - кэш второго уровня; внешний кэш; вторичный кэшАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L2 CACHE

Англо-русский словарь по компьютерам

кэш второго уровня (для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров ), внешний кэш; вторичный кэш

L2 CACHE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- level-two cache (Level 2 cache) кэш-память второго уровня, (редко) вторичный кэш, внешний кэш (для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров, кроме Pentium

L2 CACHE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

кэш второго уровня ( для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров ), внешний кэш; вторичный кэш

L2 TEST

Англо-русский машиностроительный словарь

испытание смазочных свойств (напр. масла)

L2ML

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 2 Management Link линия управления уровня 2 OSI

L2R

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 2 Relay Function функция ретрансляции уровня 2

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от longueur initiale de l'éprouvetteначальная длина образцаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Время запроса ( 2.219883104 сек)
T: 2.222548835 M: 1 D: 0