Найдено 50+ «I»

SEW I

Англо-український словник Балла М.І.

v (past sewed; p. p. sewed, sewn) 1) шити; зшивати, зашивати, пришивати; to ~ a dress пошити сукню; to ~ pieces together зшивати куски; to be taught to ~ навчати

SHEAR I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) стриження (вовни); 2) тех. зсув; зріз; 3) тех. зрізувальна сила; 4) гірн. вертикальний вруб (у забої); 5) pl ножиці; ♦ one ~ ярка, вівця-одноліток (вперше с

SHED II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p. p. shed) 1) лити, проливати (сльози, кров тощо); to ~ blood for one's country проливати кров за батьківщину; 2) поширювати, випромінювати (світло, т

SHOE I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) черевик, туфля; high ~s а) ботинки; б) амер. чоботи; low ~s амер. полуботки; sprint ~s черевики з шипами; 2) підкова; 3) залізний полозок; 4) тех. трак; лан

SINK II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past sank; p. p. sunk, sunken) 1) тонути, потопати; the overloaded ship began to ~ перевантажений корабель почав тонути; 2) топити; занурювати; 3) губити, зан

SIT I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) розм. місце, служба, робота; 2) сидіння; 3) тех. осідання; the ~ of a wall осідання стіни; ♦ to be at the ~ розм. займатися кишеньковими крадіжками у трансп

SKI I

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl без змін, а тж skis) 1) лижа; to go on ~ ходити на лижах; 2) ав. лижне шасі; ♦ ~ jumping стрибки на лижах; ~ mountaineering гірськолижне сходження; ~ pole

SPELL I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) заклинання; замовляння; 2) чари, чарівність; чарівна сила; to cast a ~ on (over) smb. зачарувати когось; under a ~ зачарований; to come under a ~ бути за

STRING I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вірьовка, мотузка; шворка; шнурок, тасьма; зав'язка; 2) муз. струна; to touch the ~s грати на струнному інструменті; 3) р струнні інструменти оркестру; 4) р

SUBLIMATE I

Англо-український словник Балла М.І.

n хім. сублімат, перегін; corrosive ~ сулема.

SUPPLY I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) постачання; поставка; ~ of a town with food постачання місту продовольства; 2) pl припаси, продовольство, провіант, ресурси (для армії); food supplies за

SWEAR II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past swore; заст. sware; p. p. sworn) 1) присягатися, клястися; to ~ on the Bible поклястися на Біблії; 2) юр. свідчити, давати показання під присягою; will y

SWEEP I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вимітання, підмітання, чищення; to give a room a good ~ як слід підмести кімнату; 2) сажотрус; as black as a ~ чорний як сажа; 3) замазура; 4) підмітальник

SWEEP II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p. p. swept) 1) мести, підмітати; чистити, прочищати; to ~ the floor підмітати підлогу; to ~ the chimneys чистити димарі; 2) військ. прочісувати (місце

SWELL II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past swelled; p. p. swollen) 1) надиматися, надуватися; набухати, набрякати; опухати; wood ~s in water дерево набрякає у воді; 2) надувати, надимати; роздуват

SWIM II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past swam; p. p. swum) 1) плавати; пливти; перепливати; to ~ on one's back плавати на спині; to ~ a race брати участь у змаганнях з плавання; to ~ the English

SWING I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гойдання; хитання; коливання; 2) розмах; змах; 3) спорт, мах; замах; спад; arm ~ мах рукою; 4) фіз. амплітуда коливань; 5) ритмічний рух, ритмічна (розмірен

SWING II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p. p. swung) 1) гойдати; коливати; розгойдувати; розмахувати; перекидати; хитати; to ~ one's arms розмахувати руками; to ~ one's legs дриґати ногами; 2

TEAR II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past tore; p.p. torn) 1) рвати, розривати; to ~ one's hair рвати на собі волосся (у відчаї); to ~ smth. to pieces порвати щось на шматки; to ~ smth. in two ро

TERMINATE II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) завершити, покласти край; 2) завершуватися, закінчуватися, кінчатися; his school ~s at twelve o'clock його уроки закінчуються о дванадцятій годині; 3) обмеж

THINK II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p.p. thought) 1) думати, міркувати, мислити (про — about, of); обдумувати, обмірковувати; to ~ aloud міркувати уголос; to ~ twice before doing smth. до

THROW I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) кидання; кидок; at a single ~ одним ударом, відразу; 2) спорт, кидок (боротьба); 3) спорт. метання; ~ with the hammer метання молота; 4) спорт, неправильний

THRUST I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) поштовх; ~ with the elbow поштовх ліктем; 2) колючий удар; стусан; випад; with a ~ одним ударом; ~ and parry військ. бій з перемінним успіхом; to parry a ~

THRUST II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p.p. thrust) 1) штовхати; тикати; to ~ smb. out of the house а) виштовхати когось з будинку; б) перен. вигнати когось з дому; 2) штовхатися; пробиватис

TIER I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) той, хто зав'язує; ~ at a shop пакувальник у магазині; 2) те, чим зав'язують; зав'язка; стрічка; шнурок; silk ~s шовкові стрічки; strong ~s міцні шнурки; 3)

TORMENT II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) мучити, завдавати болю (страждань); to be ~ed by toothache страждати від зубного болю; 2) докучати; роздратовувати, дратувати; 3) катувати, мордувати.

TOSS II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p. p. tossed, tost) 1) кидати, метати; to ~ a ball кидати м'яч; 2) скидати (вершника); the horse ~ed its rider кінь скинув вершника; 3) закидати, задир

TOWARD I

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що відбувається; 2) наступний, що має відбутися; 3) слухняний; ґречний, добре вихований; 4) здатний до навчання, здібний до науки.

TOWARD II

Англо-український словник Балла М.І.

prep 1) (у напрямі) до; 2) на, до; our window looks ~ the forest наше вікно виходить на ліс; his back was ~ me він стояв до мене спиною; 3) до (якоїсь мети), для

TOWER I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) вежа, башта; вишка; boring ~ бурова вишка; staged ~ ступінчаста вежа; пагода; 2) укріплене місце, безпечне місце; цитадель; 3) перен. опора, оплот; а ~ o

TRAFFIC I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) рух (транспорту); транспорт; сполучення; road (street) ~ дорожній (вуличний) рух; maritime ~ морське судноплавство; trunk ~ міжміське транспортне сполучення

TRANS ILLUMINATE

Англо-український словник Балла М.І.

v просвічувати, робити просвічування.

TRANSFER I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) перенесення; переміщення; ~ of fire військ. перенесення вогню; 2) переведення (по службі); ~ to the reserve військ. переведення у запас; 3) юр. поступка, пе

UNDERGROUND I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) підґрунтя, нижні шари ґрунту; 2) (the ~) метрополітен; to travel by the ~ їздити в метро; 3) підпілля, підпільна організація; 2. adj 1) підземний; ~ rail

UNDERGROUND II

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) під землею; 2) таємно, секретно, підпільно; to go ~ піти у підпілля.

UNDERWATER I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) підземна вода; 2) глибинні води; 2. adj підводний; ~ firing військ. запуск снаряда з підводного положення (з підводного човна); ~ satellite військ. розм.

UNVARNISHED I

Англо-український словник Балла М.І.

adj нелакований (про підлогу тощо).

UNVARNISHED II

Англо-український словник Балла М.І.

adj неприкрашений, неоздоблений; простий; ~ truth гола правда.

UPCOUNTRY I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n внутрішні райони країни; 2. adj розташований усередині країни; внутрішній.

UPLIFT I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) підйом; 2) геол. скид; 3) амер. духовне піднесення; 4) жарт, порозумнішання.

UPLIFT II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) піднімати; 2) підносити, підвищувати (настрій); 3) розм. брати орендну плату.

UPRIGHT I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) підпора, підпірка; стійка; колона; 2) піаніно (тж ~ piano); 3) розм. суміш пива з джином; 4) звич. pl спорт, опорні стійки; штанги; 2. v підняти у вертик

UPRUSH I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) стрімкий рух угору; 2) накочування води; 3) прорив (газу); 4) раптове виникнення (чогось).

UPSET I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) перекидання, перевертання; 2) падіння; 3) безладдя; 4) руйнування (планів); 5) сварка; непорозуміння; 6) нездужання; 7) прикрість, засмучення; 8) несподіван

USE I

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вживання, застосування; користування, використання; to be in ~ бути у вжитку; is this dictionary in ~? чи користуються цим словником?; to fall out of ~ вийт

VICE I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) порок; зло; 2) недолік, вада, дефект; слабість; 3) норов (у коня); 4) порок, слабкість; inherited ~ успадкований порок; 5) блазень, клоун; 6) тех. лещата

WIND I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) вітер; adverse (contrary, foul) ~ зустрічний (супротивний) вітер; cardinal winds вітри чотирьох головних напрямів; вітри, що дмуть зі сходу, півдня, захо

WIND II

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) виток; 2) поворот; згин, вигин; закрут; звивина; 3) оберт; 4) текст, намотування, намотка; 2. v (past і p. p. wound) 1) витися, звиватися; 2) мотати, нам

WOULD II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) допоміжне дієслово для утворення майбутнього часу, узгодженого з минулим часом у головному реченні: she told us she ~ come at five вона сказала нам, що прий

I'LL

Новый большой англо-русский словарь

[aıl] разг. сокр. от I shall, I willНовый большой англо-русский словарь.2001.

I'M

Новый большой англо-русский словарь

[aım] разг. сокр. от I amНовый большой англо-русский словарь.2001.

I'VE

Новый большой англо-русский словарь

[aıv] разг. сокр. от I haveНовый большой англо-русский словарь.2001.

INDIAN OCEAN

Новый большой англо-русский словарь

[ʹındıənʹəʋʃ(ə)n] геогр.Индийский океанНовый большой англо-русский словарь.2001.

ING

Новый большой англо-русский словарь

I[-ıŋ] suffобразует от глаголов (реже - от сущ.) существительные со значением1. процесс, действие, состояние:thrashing - молотьбаunloading - разгрузкаplanning -

INGRID

Новый большой англо-русский словарь

[ʹıŋgrıd] nИнгрид (женское имя)Новый большой англо-русский словарь.2001.

INIGO

Новый большой англо-русский словарь

[ʹınıgəʋ] nИниго (мужское имя)Новый большой англо-русский словарь.2001.

INTEREST

Ипотека. Словарь терминов

(Процентный доход)компенсация, выплачиваемая за пользование финансовыми средствами, обычно выражаемая в форме годовой процентной ставки.Ипотека. Словарь терминов

INTEREST RATE RISK

Ипотека. Словарь терминов

(процентный риск)риск того, что стоимость ценной бумаги изменится с изменением процентной ставки; для финансовых институтовриск того, что проценты по активам, пр

INTERNAL CREDIT ENHANCEMENT

Ипотека. Словарь терминов

(внутренний механизм повышения кредитного качества)структурные механизмы или механизмы, являющиеся частью сделки секьюритизации, позволяющие повысить кредитное к

INVESTMENT GRADE

Ипотека. Словарь терминов

рейтинг инвестиционного уровня.Ипотека. Словарь терминов.EdwART.2011.

ISSUER

Ипотека. Словарь терминов

(Эмитент)юридическое лицо, которое эмитирует ценные бумаги и отвечает за правильность и своевременность платежей по этим бумагам.Ипотека. Словарь терминов.EdwART

"ПЕТРА I ЗАВЕЩАНИЕ"

Дипломатический словарь

- фальшивка, сфабрикованная с целью "доказать" стремление России к мировому господству.Впервые упоминания о конкретном плане внешней политики, якобы оставленном

AB INTRA

Новый большой англо-русский словарь

[͵æbʹıntrə] лат.изнутриНовый большой англо-русский словарь.2001.

ADMIRALTY ISLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹædm(ə)rəltıʹaıləndz] = AdmiraltiesНовый большой англо-русский словарь.2001.

ALAND ISLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹəʋlɑ:ndʹaıləndz] геогр.Аландские островаНовый большой англо-русский словарь.2001.

BANKS ISLAND

Новый большой англо-русский словарь

[ʹbæŋksʹaılənd] геогр.остров БанксНовый большой англо-русский словарь.2001.

BERMUDA ISLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[bəʹmju:dəʹaıləndz] = BermudasНовый большой англо-русский словарь.2001.

C IN C

Новый большой англо-русский словарь

[͵si:ınʹsi:] сокр. от commander-in-chiefНовый большой англо-русский словарь.2001.

COLLATERAL INTEREST CLASS

Ипотека. Словарь терминов

(обеспечивающий транш)термин применяется к субординированному траншу ценных бумаг, выпущенных в рамках секьюритизации поступлений по кредитным картам, выступающе

COMMANDER ISLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[kəʹmɑ:ndə(r)ʹaıləndz] = Komandorskie IslandsНовый большой англо-русский словарь.2001.

ESTATE IN BANKRUPTCY

Ипотека. Словарь терминов

(имущество несостоятельного должника)все имущество должника, признанного банкротом, за вычетом непогашенных обязательств перед кредиторами, клиентами и налоговым

GILBERT ISLANDS

Новый большой англо-русский словарь

[ʹgılbətʹaıləndz] геогр.острова ГилбертаНовый большой англо-русский словарь.2001.

MORTGAGE INSURANCE

Ипотека. Словарь терминов

специальная страховка, которая в случае, если выручка от продажи объекта залога будет недостаточна для погашения кредита, возместит кредитору разницу. Данная стр

SCHEDULED INTEREST

Ипотека. Словарь терминов

(запланированные процентные платежи)сумма процентов, подлежащая выплате по истечении текущего периода.Ипотека. Словарь терминов.EdwART.2011.

STRUCTURED INVESTMENT VEHICLE

Ипотека. Словарь терминов

SIV (структурная инвестиционная компания)разновидность Спецюрлиц, которые финансируют покупку своих активов (в основном высоконадежных ценных бумаг) посредством

TITLE SEARCH INSURANCE

Ипотека. Словарь терминов

страховка, которая гарантирует, что объект залога не заложен в каких других сделках.Ипотека. Словарь терминов.EdwART.2011.

АБДУЛХАМИД II

Дипломатический словарь

(1842-1918) - турецкий султан, своей политикой угнетения народов Оттоманской империи и в особенности погромами армян заслуживший прозвище "кровавого султана"; Ле

АВГУСТ II

Дипломатический словарь

- саксонский курфюрст и польский король (1697-1733), избранный на престол благодаря поддержке Австрии и России. Стремясь добиться положения абсолютного монарха и

АЛЕКСАНДР I

Дипломатический словарь

(1777-1825), - русский император с 1801. Тотчас же после вступления А. на престол из ссылки был возвращён Н. П. Панин (см.), на. короткое время получивший руково

АЛЕКСАНДР II

Педагогический терминологический словарь

(1818-1881)   — рос. император (с 1855) из династии Романовых, почетный член Петербургской АН (1826). Получил разностороннее образование. Воспитателями и учителя

АЛЕКСАНДР III

Педагогический терминологический словарь

(1845-1894)   — рос. император (с 1881) из династии Романовых. Воспитателями и учителями А. III были С.М. Соловьёв, А.И. Чивилёв, Я.К. Грот, И.К. Бабст, М.И. Дра

АЛЕКСАНДР III

Дипломатический словарь

(1845-94) - русский император (1881-94). Личное воздействие А. на ход внешней политики России было весьма велико. Н. К. Гирс, занимавший почти в течение всего ца

ВИЛЬГЕЛЬМ II

Дипломатический словарь

(1859-1940) - король прусский и император германский (1888-1918).В. учился в гимназии в Касселе и в университете в Бонне. Глубоко уверенный в своей гениальности

ЕКАТЕРИНА I АЛЕКСЕЕВНА

Екатеринбург (энциклопедия)

(Марта Скавронская) (05.04.1683, Лифляндия - 06.05.1727, СПб.), рус. царица, императрица с 7 мая 1724, у власти - с 28 янв. 1725. Док. сведений о раннем периоде

ЕКАТЕРИНА II

Дипломатический словарь

(1729-96) - русская императрица с 1762. Укрепление позиций России в Прибалтике, воссоединение находившихся под властью Польши украинских и белорусских земель, вы

ЗЕМСКАЯ РЕФОРМА ИВАНА IV

Большой юридический словарь

грозного - проведенная в середине XVi в. совокупность мероприятий по отмене наместничьего управления на основе кормлений и по передаче управления выборным земски

ИВАН IV ГРОЗНЫЙ

Дипломатический словарь

(1530-84) - великий князь и царь (с 1547), сын великого князя Василия III от второго брака его с Еленой Глинской. После смерти отца в 1533, трёхлетним ребёнком,

КАРОЛЬ I ГОГЕНЦОЛЛЕРНЗИГМАРИНГЕН

Дипломатический словарь

(1839- 1914) - князь, а затем король Румынии. К. был избран на румынский престол реакционным Национальным собранием в 1861 после свержения князя Александра Кузы.

КОД IP

Строительный словарь

English: Code IP Система кодификации, применяемая для обозначения степеней защиты, обеспечиваемых оболочкой, от доступа к опасным частям, попадания внешних тверд

КРИВАЯ ПИРСОНА III ТИПА

Строительный словарь

трехпараметрическая биноминальная кривая гамма-распределения, используемая для определения величин максимальных расходов расчетной вероятности превышения.Источни

ЛЕОПОЛЬД II

Дипломатический словарь

(1835-1909) - бельгийский король с 1865; приобрёл скандальную известность своей колонизаторской деятельностью в Африке; "деляга, финансист, аферист", как охаракт

МАКСИМИЛИАН I ГАБСБУРГ

Дипломатический словарь

(1832-67) - австрийский эрцгерцог, брат императора Франца Иосифа, император Мексики (1864-67).В 1854 М. был назначен главнокомандующим австрийским флотом, а в 18

МЕНЕЛИК II, САХАЛА МАРИАМ

Дипломатический словарь

(1844-1913) - император ("негус негести") Эфиопии.Будучи королём области Шоа и одним из самых могущественных феодалов Эфиопии, М. вёл борьбу за власть с негусом

НИКОЛАЙ II

Екатеринбург (энциклопедия)

(Николай Александрович Романов, 19.05.1868 - ночь на 17.07.1918, Екат.), посл. рос. имп. (21.10 (01.11).1894 - 2 (15).03.1917), ст. сын Александра III. 2 марта 1

РАБОТНИК, ИМЕЮЩИЙ ГРУППУ II V

Строительный словарь

English: Worker having group II - V Степень квалификации персонала по электробезопасности (В каждом конкретном случае работник должен иметь группу не ниже требуе

РАССТРЕЛ НИКОЛАЯ II И ЕГО СЕМЬИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ

Екатеринбург (энциклопедия)

в ночь на 17 июля 1918 в быв. доме Н.Н.Ипатьева ("Дом особого назначения", Вознесенский просп., 49) спец. гр. во гл. с комендантом ДОНа, зам. обл. комиссара юсти

СУДЕБНИК ИВАНА III (1497 Г.)

Большой юридический словарь

первый русский общегосударственный судебник, важнейший памятник юридического характера Московской Руси конца XV в. Имел целью распространить юрисдикцию великого

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ I КАТЕГОРИИ

Строительный словарь

English: I category consumers Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для жизни людей, значительный ущерб народному

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКИ III КАТЕГОРИИ

Строительный словарь

English: III category consumers Все остальные электроприемники, не подходящие под определения I и II категорий (по ПУЭ)Источник: Термины и определения в электроэ

Время запроса ( 0.961581104 сек)
T: 0.965643849 M: 1 D: 0