Найдено 100+ «F»

FABIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) ч. ім'я Фейбіан, Фабіан; 2) фабіанець; член фабіанського товариства; 2. adj 1) фабіанський; ~ Society фабіанське товариство; 2) обережний; повільний; вич

FABLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) байка; ~ writer байкар; 2) небилиця; вигадка; казка; брехня; 3) улюблена тема; 4) легенда; міф; 5) фабула, сюжет.

FABLED

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. 1) казковий; легендарний; 2) вигаданий; міфічний.

FABLER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) байкар; оповідач байок; 2) вигадник небилиць, вигадько.

FABRIC

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) тканина, крам, матерія; 2) структура, будова, устрій; лад; 3) текстура; 4) виробка, обробка; 5) виріб, фабрикат; 6) споруда; будівля; кістяк; 7) рідк. фа

FABRICANT

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. 1) фабрикант; 2) будівничий.

FABRICATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) вигадувати, видумувати; 2) фабрикувати; підробляти (документ тощо); to ~ a will підробляти заповіт; 3) виготовляти, виробляти; складати з готових частин; 4)

FABRICATED

Англо-український словник Балла М.І.

adj збірний; складений з готових частин; ~ house стандартний будинок; будинок, складений з виготовлених на заводі частин.

FABRICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вигадка, брехня; 2) вигадування; 3) підробка, фабрикація, фальшивка; підробляння; 4) виробництво, виготовлення; 5) будівництво; споруда, будова; 6) тех. хол

FABULATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) вигадувати небилиці; 2) розповідати байки; 3) говорити наздогад (алегорично).

FABULATOR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вигадник; 2) розповідач; оповідач.

FABULIST

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) байкар; 2) розповідач, оповідач; 3) вигадник; брехун.

FABULIZE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) писати байки; 2) вигадувати небилиці.

FABULOSITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) казковість, легендарність; міфічність; 2) неправдоподібне твердження; неймовірність; байка.

FABULOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) вигаданий; легендарний; міфічний; казковий; ~ hero легендарний герой; ~ wealth казкове багатство; 2) приголомшливий, разючий, неймовірний; a house of ~ si

FABULOUSLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) вигадано; неправдоподібно; 2) приголомшливо, разюче; неймовірно, казково; he is reported to be ~ wealthy кажуть, що він казково багатий.

FABULOUSNESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) казковість, легендарність; 2) фіктивність, вигаданість; неправдоподібність.

FACADE

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. 1) фасад; 2) зовнішній бік, зовнішність; зовнішній вигляд; видимість.

FACE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) обличчя, лице; фізіономія; 2) морда, писок (тварини); 3) вираз обличчя; 4) розм. гримаса; to make а ~, to make ~s кривлятися; 5) зовнішній вигляд; on the

FACEACHE

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. невралгія лицьового нерва.

FACECARD

Англо-український словник Балла М.І.

n карт. фігура, фігурна карта.

FACECLOTH

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) м'яка мачула (мочалка); 2) покривало (на обличчя небіжчика).

FACED

Англо-український словник Балла М.І.

adj облицьований; оздоблений; покритий; обкладений; обтягнений.

FACEGUARD

Англо-український словник Балла М.І.

n спорт, захисна (запобіжна) маска.

FACELESS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) безлиций, безликий; 2) анонімний.

FACELIFT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) пластична операція обличчя (косметична); усунення зморщок; 2) перен. зовнішнє оновлення (освіження) (будинку тощо); 2. v 1) робити пластичну операцію обл

FACEOFF

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вкидання шайби між двома противниками (хокей); 2) початковий кидок (хокей).

FACEPAINTER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) той, що фарбує шоки (підводить очі); 2) гример; 3) художник-портретист.

FACEPAINTING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) надмірне застосування косметики; 2) гримування; 3) малювання портретів.

FACEPLATE

Англо-український словник Балла М.І.

n тех. 1) планшайба (токарного верстата); 2) розмічальна плита.

FACER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) удар в обличчя; to give a ~ ударити в обличчя; 2) амер. розм. непередбачені труднощі; несподівана перешкода; 3) амер. кухоль; келих, бокал; 4) розм. склянка

FACESAVER

Англо-український словник Балла М.І.

n виверт (маневр, крок) для врятування престижу (репутації, доброго імені).

FACESAVING

Англо-український словник Балла М.І.

n врятування престижу (доброго імені, репутації).

FACET

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) грань (алмаза тощо); 2) аспект; 3) анат. невелика суглобова поверхня; 4) ент. фасетка, просте вічко.; частина складного ока комахи; 2. v гранувати; шліфу

FACETE

Англо-український словник Балла М.І.

adj дотепний; жартівливий; утішний, забавний.

FACETED

Англо-український словник Балла М.І.

adj гранований; багатогранний; шліфований.

FACETIAE

Англо-український словник Балла М.І.

n pl лат. 1) жарти; дотепи; 2) книжки грубуватого (непристойного) змісту.

FACETIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) веселий; грайливий; жартівливий; дотепний; пустотливий; 2) ввічливий; вишуканий (про манери).

FACEVALUE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) номінальна вартість (акції тощо); 2) видима (гадана) цінність; to take (to accept) smth. at its ~ оцінювати щось за зовнішнім виглядом.

FACEWALL

Англо-український словник Балла М.І.

n буд. фасадна (лицьова) стіна.

FACEWORK

Англо-український словник Балла М.І.

n буд. 1) облицювальна робота; 2) облицювальне мурування.

FACIAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n масаж обличчя; догляд за обличчям; 2. adj 1) лицьовий; лицевий; ~ angle антр. лицьовий кут; ~ nerve анат. лицьовий нерв; 2) поверхневий; 3) косметичний; ~ m

FACILE

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) легкий; 2) гнучкий, рухливий; сприйнятливий; 3) вільний, гладкий (про стиль); плавний (про мову); 4) поверховий; поспішний, квапливий; 5) поступливий; поб

FACILITATE

Англо-український словник Балла М.І.

v полегшувати; допомагати, сприяти; просувати.

FACILITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) легкість, нескладність; відсутність перешкод; 2) здатність; рухливість, гнучкість (розуму); 3) гладкість (стилю); плавність (мови); 4) уміння; вправність; 5

FACING

Англо-український словник Балла М.І.

1.. n 1) облицювання; оздоблення; 2) обточування (поверхні); 3) зовнішнє покриття, зовнішній шар; 4) оздоба (сукні); 5) підшивка борта; 6) pl військ. кольорові н

FACSIMILE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n факсиміле; in ~ точно, у вигляді факсиміле; 2. v відтворювати у вигляді факсиміле.

FACSIMILIST

Англо-український словник Балла М.І.

n той, що відтворює факсиміле.

FACT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) факт; подія, явище; обставина; accomplished ~ доконаний факт; 2) істина, реальність, дійсність; 3) pl дані; аргументи; 4) вчинок, діяння; 5) pl юр. докази;

FACTFIND

Англо-український словник Балла М.І.

v розслідувати обставини; з'ясовувати факти (деталі).

FACTFINDING

Англо-український словник Балла М.І.

1. n розслідування обставин; з'ясування фактів (деталей); 2. adj що займається розслідуванням обставин (з'ясуванням фактів, уточненням деталей); ~ committee комі

FACTION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) фракція; 2) кліка; 3) фракційність; 4) незгоди; чвари, розбрат; суперечки.

FACTIONARY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) член фракції; фракціонер; 2) вартовий, чатовий; страж; 2. adj фракційний.

FACTIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) фракційний; 2) розкольницький.

FACTITIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) штучний; створений штучно; 2) умовний; фальшивий.

FACTITIVE

Англо-український словник Балла М.І.

adj грам. факти-тивний, каузальний.

FACTOR

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) фактор, рушійна сила, складовий елемент; 2) агент; представник; 3) комісіонер, посередник; 4) довірена особа; 5) управитель, управляючий (маєтком); 6) ма

FACTORAGE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) робота (обов'язки) агента (комісіонера); посередництво; 2) оплата агента (посередника); 3) збірн. агенти; посередники.

FACTORIAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n мат. факторіал; 2. adj 1) комісіонерський; посередницький; 2) мат. факторіальний; 3) фабричний.

FACTORIZE

Англо-український словник Балла М.І.

v мат. розкладати на множники.

FACTORY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) фабрика; завод; 2) факторія; ♦ F. Acts фабричне законодавство; ~ committee фабрично-заводський комітет; ~ law фабричні закони; ~ overhead ек. загальнозаводс

FACTORYBUILT

Англо-український словник Балла М.І.

adj заводського виготовлення.

FACTORYBUSTER

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. важка фугасна бомба.

FACTORYSHIP

Англо-український словник Балла М.І.

n плавучий рибозавод; китобійна матка.

FACTOTUM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) фактотум; довірений слуга (прислужник); 2) майстер на всі руки; 3) друк, ініціал у орнаментальній рамці.

FACTUAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) фактичний, пов'язаний з фактами; ~ report виклад фактів; 2) справжній, дійсний, реальний; фактично існуючий.

FACTUM

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl тж facta) лат. юр. 1) обставини справи; 2) виклад обставин справи; 3) вчинок, дія; 4) документ, акт.

FACTURE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ком. фактура, накладна; 2) мист. фактура; 3) виготовлення, виробництво; 4) спосіб виготовлення.

FACULTATE

Англо-український словник Балла М.І.

v уповноважувати; давати повноваження (право).

F

Словарь медицинских терминов

F- (англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) — плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.

F

Музыкальная энциклопедия

        1) Шестая буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение VI ступени распространённого в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

F-negative - отрицательный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

F

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[foot] — фут * * *сокр.1) [failed] отказавший (); неисправный2) [failure] отказ (); неисправность* * *• градус Фаренгейта • неисправность • неисправный • отказ

F

Большой медицинский словарь

(англ. fertility плодовитость; син.: половой фактор бактерий, секс-фактор) плазмида, определяющая конъюгационные свойства мужских штаммов бактерий.

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

fémininБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Femininum- женский родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de frottementкоэффициент тренияII сокр. от femto...фемто..., фIII сокр. от filtreфильтрIV сокр. от focaleфокусное расстояниеV сокр. от for

F

Португальско-русский словарь

I скр от farad, fárade физфарадаII m = fPortuguese-russian dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь редакция bed

n. неудовлетворительная оценка, плохо успевающий студент

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) шестая буква немецкого алфавита 2) муз. фа ••nach Schema F — по шаблону (делать что-л.)II = forte ит. муз.форте, громкоIII = Frequenz физ.частотаIV =

F

Энциклопедический словарь

F — в музыке: 1) сокращение музыкального термина forte (см.); 2) употребляемое в Германии и Англии название ноты фа (см.).

F

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў§] мн. - Fs, F's [ў§©] (шестая буква англ. алфавита; F - прописная, f - строчная) II 1) муз. а) - F natural фа F sharp — фа-диез F double-sharp — фа-дубль-ди

F

Англо-русский вспомогательный словарь

(сокр.) 1. женщина; женский (пол); 2. пятница; 3. неудовлетворительная оценка; 4. потерпеть неудачу; провалиться; провал; 5. музыкальная нота "фа"; 6. фальшивый,

F

Немецко-русский автосервисный словарь

(Frühzündung) раннее зажиганиеDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F

Венгерско-русский словарь

röv. Ф ld. Fahrenheit Magyar-orosz szótár.2013.

F

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри число Фарадея (F)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Femininum - женский родБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто full — полный (уровень топлива)2. forward — вперед3. (код страны) France4. авто out of country (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный пр

F

Новый большой англо-русский словарь

[ef] n (pl Fs, f's [efs])1. 6-я буква английского алфавита2. 6-й номер серии3. (F) муз. фа4. (F) амер. отметка «плохо»5. (F) отметка «удовлетворительно»6. в грам

F

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Коэффициент инбридинга — см. Инбридинга (инцухта) коэффициент. Райта коэффициент инбридинга.Райта коэффициент инбридинга, коэффициент и.1. Вероятность, с которой

F

Венгерско-русский словарь

1. (hang v. betű) ф; (az orosz \f betű régi neve) ферт;2. zene. f (-hang) фа;\f-dúra) fn. — фа-мажор;b) mn. фа-мажорный;\f-dúr hangsor/skála — фа-мажорная гамма;

F

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от full полный* * *• forward – вперед• full – полный (уровень топлива)English-russian automobile dictionary.2013.

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

существительное женского родаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Португальско-русский словарь

I m = Fэфе (шестая буква португальского алфавита)II скр от fot физфотPortuguese-russian dictionary.2013.

F

Новый большой англо-русский словарь

[ef] n (pl Fs, f's [efs])1. 6-я буква английского алфавита2. 6-й номер серии3. (F) муз. фа4. (F) амер. отметка «плохо»5. (F) отметка «удовлетворительно»6. в грам

F

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от degree Fahrenheit) градус Фаренгейта2. (сокр. от fluorine) фторEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

F

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 80 км/чII(Fahrzeugwagen) железнодорожный вагон для перевозки автомобилейIIIзнак, наносимый на

F

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Faradф, фарадаII сокр. от Faradaykonstanteпостоянная ФарадеяIII сокр. от Federung1) подвеска2) подрессориваниеIV сокр. от FernhörerтелефонV сокр.(adsb

F

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Brennweiteфокусное расстояниеII сокр. от fein1) тонкий 2) мелкий 3) точный 4) чистый III сокр. от fest1) прочный 2) твёрдый 3) неподвижный IV сокр. от

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. activity coefficient for molar concentration - молярный коэффициент активности;2. family - семейство; семья;3. female - самка; матка; женский;4. femto-фемто..

F

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. (обозначение в газетной котировке сделки с ценными бумагами на заграничных рынках; первая буква слова foreign)See:quotation 4)2) фин. (обозначение

F

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от family1) семейство 2) семья II сокр. от femaleсамка, матка || женскийIII сокр. от fissionделение (клетки); расщепление, дробление, сегментацияIV сокр.

F

Латинско-русский словарь

fшестая буква латинского алфавита, соответствующая русскому ф; в сокращенияхF — filius, fecit, fidēlis, felixFF — fecēruntF. J. — fiĕri jussitF. M. — fecit monum

F

Англо-русский словарь биологических терминов

I- double FII сокр. от phenylalanineфенилаланин* * *phenylalanineEnglish-russian biological dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь по компьютерам

(условное обозначение стратегий диспетчерирования в соответствии с наименьшим запасом времени ) II сокр. от failure - отказ; повреждение; неисправность; сбой III

F

Англо-русский словарь Мюллера

F, f [ef] n (pl Fs, F's [efs]) 1) 6-я буква англ. алфавита 2) муз. фа 3) амер. неудовлетвори́тельная оце́нка (в школе и некоторых колледжах) 4) амер. разг. пло́

F

Аббревиатуры

женский род (существительное)

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

F

Новый большой англо-русский словарь

F [ef] n (pl Fs, f‘s [efs]) 1. 6-я буква английского алфавита 2. 6-й номер серии 3. (F) муз. фа 4. (F) амер. отметка «плохо» 5. (F) отметка «удовлетворительн

F

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ef]фанеудовлетворительная оценкаплохо успевающий студент, «двоечник»по шкале Фаренгейтаморская саженьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.r

F

Большой испанско-русский словарь

I f7-я буква испанского алфавита эфеII грамм.; сокр. от femeninoженский род

F

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от footфут (0,305 м)* * *• forward – вперед • full – полный (уровень топлива) English-russian automobile dictionary.2013.

F

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I ( условное обозначение стратегий диспетчерирования в соответствии с наименьшим запасом времени ) II failure отказ; повреждение; неисправность; сбой III false л

F

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от (distance) focaleфокусное расстояниеII сокр. от effortусилиеIII сокр. от facteur de bruitкоэффициент шумаIV сокр. от faradфарад, ФV сокр. от Faradayчи

F

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) шестая буква немецкого алфавита2) муз. фа••nach Schema F — по шаблону (делать что-л.)II = Farad эл.ф = фарадаIII = First Class англ. ав.первый классБо

F

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Фтор (F)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = FБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Религиозные термины

     Шестая буква английского алфавита, у которой нет эквивалента в еврейском языке. Это есть двойное F эолиан, которая по некоторым таинственным причинам

F

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от feminine женский род II сокр. от foot фут (единица длины; - 30, 48 см) III мор.; сокр. от fathom фатом, фадом, морская сажень IV сокр. от foll

F

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(sostantivo) femminile — существительное женского рода Итальяно-русский словарь.2003.

F

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) шестая буква норвежского алфавита 2) муз. фа (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

F

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. degree Fahrenheit - градус Фаренгейта; Ф;2. factor - фактор; причина; коэффициент; показатель; фактор; гормон; витамин; управляющий имением;3. factor of safet

F

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

в музыке: 1) сокращение музыкального термина forte (см.); 2) употребляемое в Германии и Англии название ноты фа (см.).Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и

F

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = f6-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

F

Словарь медицинских терминов

F- (лат. ductio ведение, отведение; син. секс-дукция) — процесс

F

Азербайджанcко-русский словарь

Восьмая буква азербайджанского алфавита.

F$

Англо-русский экономический словарь

доллар ФиджиАнгло-русский экономический словарь.

F+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

F-positive - положительный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

F.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от followedперед названием судебного решения означает, что данное решение явилось прецедентомАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

F.

Англо-русский металлургический словарь

factor of safetyАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

F.

Португальско-русский словарь

1) скр от frente авансцена2) скр от fulano такой-то, имярек3) скр от fundo глубина (сцены)Portuguese-russian dictionary.2013.

F.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от und die folgende Seiteи следующая страница (как ссылка в оглавлении книги)Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

F.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от feriale рабочий день 2) грам. сокр. от femminile женский род 3) см. frutto 3) Итальяно-русский словарь.2003.

F.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (following) следующий 2) (following page) следующая страница

F.

Немецко-русский автосервисный словарь

(Fernsprecher) телефонDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F.

Немецко-русский геологический словарь

1. [Fahrenheit ]градусы по Фаренгейту2. [Fall ]случайDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

F.

Англо-русский экономический словарь

фут(ы).foot (feet).ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

F.

Латинско-русский словарь

femininum - женский родЛатинско-русский словарь.2003.

F.

Англо-русский словарь Мюллера

f. I feminine noun женский II foot noun футАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

F.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= folgende (Seite)след. стр. = следующая страницаБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

F.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Federal Reporterсборник решений Федеральных апелляционных судовАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

F.

Португальско-русский словарь

I скр от feminino1) женский 2) грам женский родII скр от folhaлист (книги)III скр от formaформаPortuguese-russian dictionary.2013.

F.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от filamentнить накала; прямонакальный катодII сокр. от forageбуровая скважинаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

F.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

женскийфутАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

F/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[flowing] — фонтанирование с дебитом (о скважине)* * *• from• фонтанирование с дебитомАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

F1

Англо-русский экономический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) фин., амер. F1 (в системе краткосрочного кредитного рейтинга, используемой компанией "Фитч Рейтингс": рейтин

F1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

F1.См. дочернее поколение.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

F1

Большой медицинский словарь

(син. половой фактор замещенный)-F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.

F1

Энциклопедия стрелкового оружия

Пистолет-пулемет F1 Калибр: 9x19mm Luger/ParaВес: 3,26 кг без патроновДлина: 715 ммДлина ствола: 203 ммТемп стрельбы: 600 выстрелов в минутуЕмкость магазина

F1

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(Formula One)Формула-11. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-ру

F1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

первое (дочернее) поколениеПотомство первого экспериментального (искусственного) скрещивания.* * *F1, F2 — символы для обозначения потомства первого (F1), второг

F1

Словарь медицинских терминов

F1 - (син. половой фактор замещенный) — F-фактор, содержащий фрагмент хромосомы бактерии.

F1 KEY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

1) кнопка вызова из памяти номеров звонивших абонентов (многофункционального ТФА) 2) вчт. функциональная клавиша F1

F1 LAYER

Англо-русский физический словарь

слой F1English-russian dictionary of physics.2013.

F1 LAYER

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

ионосферный слой на высоте 200 - 300 км

F1, F2, F3

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(finishing mill)порядковые номера чистовых клетей (непрерывного тонколистового стана)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов

F111

Сборный англо-русский словарь

материал куполаСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

F1B MODULATION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

модуляция сдвигом частоты (без использования модулирующей ЗЧ)

F1METHODE

Немецко-русский автомобильный словарь

fисследовательский метод (оценки детонационной стойкости топлива)Deutsch-russische wörterbuch automobil.2013.

F1METHODE

Немецко-русский автосервисный словарь

f; см. F1-Verfahren Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

F1REGION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

F1-подслой, (дневной) ионосферный подслой, находящийся на расстоянии 160 - 250 км от земной поверхности (для круглосуточной ВЧ-связи)

F1VERFAHREN

Немецко-русский автосервисный словарь

n(стандартный) исследовательский метод оценки детонационной стойкости бензиновDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

Время запроса ( 3.423869927 сек)
T: 3.42952702 M: 1 D: 0