Найдено 50+ «F»

FATA MORGANA

Англо-український словник Балла М.І.

n італ. фата-моргана, міраж, марево.

FATEFUL

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) фатальний; приречений; 2) зловісний; пророчий; 3) важливий; вирішальний.

FATHOMABLE

Англо-український словник Балла М.І.

adj мор. вимірний; досяжний лотом.

FATIGUEPARTY

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. команда солдатів для виконання господарської роботи.

FATTENING

Англо-український словник Балла М.І.

n с.г. відгодівля; нагул (худоби); ~ cattle нагульна худоба.

FATUOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) дурний, безглуздий (про посмішку); 2) даремний, марний (про спробу); 3) слабоумний, недоумкуватий.

FAVOUR

Англо-український словник Балла М.І.

(амер. favor) 1. n 1) прихильність, доброзичливість; in ~ в пошані, в шані; out of ~ не в пошані, в немилості; 2) послуга, ласка, люб'язність, ласкавість, миліст

FAVOURED

Англо-український словник Балла М.І.

(амер. favored) 1) adj привілейований; який має переваги; ~ friend найкращий друг; 2) благодатний (про клімат тощо); сприятливий; a place ~ by nature квітучий ку

FEARFULLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv жахливо, страшенно, надзвичайно; ~ pleased страшенно задоволений.

FEASIBILITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) здійсненність; 2) придатність; 3) можливість; імовірність.

FEATHERBED

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) перина; 2) тепленьке місце; синекура; ~ campaigner (soldier, warrior) солдат, який відсиджується в тилу; любитель тепленьких місць; 3) орн. кропив'янка,

FEATHERBRAINED

Англо-український словник Балла М.І.

adj дурний, пустий, легковажний.

FEATHERDUSTER

Англо-український словник Балла М.І.

n віничок з пір'я для змітання пилу.

FEATHERED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) оперений, укритий (прикрашений) пір'ям; the ~ tribe пернаті, птахи; 2) що має вигляд пір'їни; 3) крилатий, швидкий; ~ words крилаті слова; 4) заподіяний с

FEATHERING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) оперення, пір'я; 2) архт. фестон; 3) утворення плівки (пластівців) на поверхні гарячої кави (молока, вершків).

FEATHERTOPPED

Англо-український словник Балла М.І.

adj закручений на маківці (про перуку).

FEATLY

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj витончений, вишуканий; граціозний; 2. adv 1) витончено, вишукано; 2) уміло, вправно; розумно.

FEATURELENGTH

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) повнометражний (фільм); 2) великий (про статтю).

FEBRILITY

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. пропасниця, пропасний стан.

FEDERAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n (звич F.) федераліст; 2. adj 1) федеральний; союзний; 2) амер. загальнодержавний, урядовий, федеральний; F. government федеральний уряд; F. legislation феде

FEDERATE II

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) об'єднувати на федеративних засадах; 2) об'єднуватися у федерацію.

FEE

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я Фі (зменш. від Felicity).

FEEBLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) слабкий; ~ light тьмяне світло; 2) незначний, мізерний; 3) слабий, кволий; немічний; to grow ~ слабнути, хиріти; 4) неміцний, хисткий; 5) блідий, невир

FEEBLEMINDED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) недоумкуватий; придуркуватий; дурний; 2) слабовільний, безвільний; нерішучий.

FEEBLEMINDEDNESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) недоумство; 2) слабовілля; безвілля.

FEEBLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) слабко; немічно; 2) неясно; блідо, тьмяно.

FEEDBACK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) рад. зворотний зв'язок; 2) ел. зворотне живлення.

FEEDINGBOTTLE

Англо-український словник Балла М.І.

n дитячий ріжок, соска; пляшечка (для дитячого харчування).

FEETAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n юр. заповідане майно; обмежена власність.

FELLY

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) поет. жорстоко, люто; 2) надмірно.

FELONESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) юр. карна злочинниця; 2) лиходійка.

FUL

Англо-український словник Балла М.І.

suff а) у прикметниках, утворених від іменних та дієслівних основ: beautiful гарний, careful дбайливий; б) у іменниках, утворених від іменників, що означають кіл

ALL FOOLS' DAY

Англо-український словник Балла М.І.

жарт. 1 квітня (день жартівливих обманів).

DE FACTO

Англо-український словник Балла М.І.

adv лат. де-факто, на ділі, фактично.

FAIR LADY

Термины гендерных исследований

- Прекрасная ДамаТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

FALLACIA A SENSU COMPOSITO AD SENSUM DIVISUM

Философская энциклопедия

Fallacia a sensu composito ad sen-sum divisum         (лат.) — ошибка, когда о части утверждается то, что справедливо по отношению к целому. Философский энци

FALLACIA A SENSU DIVISO AD SENSUM COMPOSITUM

Философская энциклопедия

Fallacia a sensu diviso ad sensum compositum         (лат.) — ошибка, когда о целом утверждается то, что справедливо лишь по отношению к части. Философский э

FALLACIA DICTIONUM

Философская энциклопедия

Fallacia dictionum         (лат.) — умозаключения, неправильные сами по себе. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакци

FALLACIA FICTAE NECESSITATIS

Философская энциклопедия

Fallacia fictae necessitatis         (лат.) — ошибка, вызванная сочетанием доводов, на самом деле не связанных между собой с необходимостью. Философский энци

FALSA IN UNO, FALSA IN OMNIBUS

Философская энциклопедия

Falsa in uno, falsa in omnibus         (лат.) — ошибка в одном — ошибка во всём. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. реда

FATA VOLENTEM DUCUNT, NOLENTEM TRAHUNT

Философская энциклопедия

Fata volentem ducunt, nolentem trahunt         (лат.) — судьба желающих ведёт, нежелающих тащит. Выражение Цицерона и Сенеки, восходит к Клеанфу. Философский

FEMALE WRITING LANGUAGE

Термины гендерных исследований

, male writing language - мужской и женский стили письмаТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Ден

FEMINIST ANALYSIS OF TEXTS

Термины гендерных исследований

- феминистский анализ текстовТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

FEMINIST ANTHROPOLOGY

Термины гендерных исследований

- феминистская антропологияТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

FESTUCA ALTISSIMA ALL.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

рис. 8 многол.; VI–VIIСем. Poaceae (Gramineae) – Злаки46. Род Festuca L. – Овсяница86. Овсяница леснаяSyn lat:Festuca sylvatica (Poll.) Vill.См. Festuca altissim

FESTUCA GIGANTEA (L.) VILL.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–VIIСем. Poaceae (Gramineae) – Злаки46. Род Festuca L. – Овсяница87. Овсяница гигантскаяТравяные ежовые и широколиственно-еловые леса и их опушки. Дов

FESTUCA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 46. Овсяница (Сем. Poaceae – Злаки)86. Festuca altissima All. – Овсяница лесная(Syn: Festuca sylvatica (Poll.) Vill.)87. Festuca gigantea Vill. – Овсяница г

FILIOQUE

Философская энциклопедия

Filioque         (лат.) — и сына. Догмат рим.-католич. церкви, признающей, в отличие от вост. церкви, исхождение св. духа не только от бога-отца, но и от бога

FILIPENDULA ULMARIA (L.) MAXIM.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–VIIСем. Rosaceae – Розоцветные149. Род Filipendula Mill. emend. Adans. – Лабазник316. Лабазник вязолистныйСырые пойменные низкого уровня луга. Редко.

FIRST WORLD CONFERENCE ON WOMEN

Термины гендерных исследований

- Первая Всемирная конференция по положению женщинТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.

FRAGARIA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 145. Земляника (Сем. Rosaceae – Розоцветные)303. Fragaria moschata Duch – Земляника мускусная(Syn: Fragaria elatior Ehrh.; Клубника)304. Fragaria vesca L. –

FRAGARIA MOSCHATA DUCH

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; V–VIСем. Rosaceae – Розоцветные145. Род Fragaria L. – Земляника303. Земляника мускуснаяSyn lat:Fragaria elatior Ehrh.См. Fragaria moschata Duch – Землян

FRAGARIA VESCA L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; V–VIIСем. Rosaceae – Розоцветные145. Род Fragaria L. – Земляника304. Земляника леснаяСветлые травяные еловые, широколиственно-еловые и вторичные мелколи

FUMARIA OFFICINALIS L.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

однол.; VI–VIIIСем. Fumariaceae – Дымянковые122. Род Fumaria L. – Дымянка271. Дымянка лекарственнаяСорное в посевах, на огородах и на обочинах дорог. Редко. Найд

A FORTIORI

Философская энциклопедия

A fortiori         (лат.) — тем более. В логике — доказанное для менее очевидного, тем более признаётся для более очевидного. Философский энциклопедический с

ATHYRIUM FILIXFEMINA (L.) ROTH

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VII–VIIIСем. Polypodiaceae – Многоножковые6. Род Athyrium Roth – Кочедыжник10. Кочедыжник женскийВлажные и сырые еловые и широколиственно-еловые леса, ч

BLACK FEMINISM

Термины гендерных исследований

- "черный" феминизмТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

BROMOPSIS FOURR.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

Род 48. Кострец (Костер многолетний) (Сем. Poaceae – Злаки)92. Bromopsis inermis Holub – Кострец безостый(Syn: Bromus inermis Leyss.; Zerna inermis (Leyss.) Lin

CARDAMINE FLEXUOSA WITH.

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

рис. 11 однол.; V–VIIСем. Brassicaceae (Cruciferae) – Крестоцветные129. Род Cardamine L. – Сердечник281. Сердечник извилистыйСырые лесные дороги в широколиственн

CERASTIUM HOLOSTEOIDES FRIES

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; V–VIСем. Caryophyllaceae – Гвоздичные97. Род Cerastium L. – Ясколка232. Ясколка дернистаяSyn lat:Cerastium caespitosum Gilib.См. Cerastium holosteoides

DACTYLORHIZA FUCHSII (DRUCE) SOÓ

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

многол.; VI–VIIСем. Orchidaceae – Орхидные (Яртышниковые)81. Род Dactylorhiza Nevski – Пальчатокоренник176. Пальчатокоренник ФуксаSyn lat:Orchis fuchsii DruceСм.

DE FACTO

Философская энциклопедия

De facto         (лат.) — фактически, на деле. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосее

DOCTOR FUNDATISSIMUS

Философская энциклопедия

Doctor fundatissimus         (лат.) — основательнейший доктор. Почётный титул философасхоласта Эгидия Римского (1247—1316). Философский энциклопедический сло

DRYOPTERIS FILIXMAS (L.) SCHOTT

Флора Центрально-лесного государственного заповедника

рис. 3 многол.; VII–VIIIСем. Polypodiaceae – Многоножковые3. Род Dryopteris Adans. – Щитовник6. Щитовник мужскойСухие, хорошо дренированные леса, преимущественно

ESPRIT DE FINESSE — ESPRIT DE GEOMETRIE

Философская энциклопедия

Esprit de finesse — esprit de geometrie         (франц.) — дух (ум) тонкий — дух (ум) геометрический. У Паскаля — интуитивное проникновение в суть вещей, отли

EX FONTIBUS

Философская энциклопедия

Ex fontibus         (лат.) — из первоисточников. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федос

EXPERIMENTA FRUCTIFERA

Философская энциклопедия

Experimenta fructifera         (лат.) — опыты плодоносные. Исследования, приносящие практич. пользу (Ф. Бэкон). Философский энциклопедический словарь. — М.:

HISTORICAL FEMINOLOGY

Термины гендерных исследований

- историческая феминологияТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

HOMO FABER

Философская энциклопедия

Homo faber         человекоторемесленник. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С.

IPSO FACTO

Философская энциклопедия

Ipso facto         (лат.) — самим фактом. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосеев, С.

LAISSEZ FAIRE, LAISSEZ ALLER

Философская энциклопедия

Laissez faire, laissez aller         (франц.) — позволять действовать, позволять идти (своим ходом). Лозунг физиократов. Философский энциклопедический словар

LAISSEZ   FAIRE,   LAISSEZ   ALLER

Философская энциклопедия

LAISSEZ   FAIRE,   LAISSEZ   ALLER (франц. — предоставлять свободу действия)лозунг физиократов, которые утверждали, что хозяйство развивается лучше всего тог

NIHIL EST IN INTELLECTS, QUOD NON PRIUS FUERIT IN SENSU

Философская энциклопедия

NIHIL EST IN INTELLECTS, QUOD NON PRIUS FUERIT IN SENSU (лат.)нет ничего в уме, чего бы не было раньше в ощущениях. Осн. тезис сенсуализма, сформулированный

NIHIL EST IN INTELLECTU, QUOD NON PRIUS FUERIT IN SENSU

Философская энциклопедия

Nihil est in intellectu, quod non prius fuerit in sensu         (nisi inlel-lectus ipse) (лат.) — нет ничего в разуме, чего не было бы раньше в чувствах. Ср.-

PHAENOMENOM BENE FUNDATUM

Философская энциклопедия

Phaenomenom bene fundatum         (лат.) —-феномен, хорошо обоснованный (Лейбниц). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. ре

POSTCOLONIAL FEMINISM

Термины гендерных исследований

- феминизм постколониальной волныТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

SOLA FIDE

Философская энциклопедия

Sola fide         (лат.) — только верой (спасётся человек). Тезис Лютера. Философский энциклопедический словарь. — М.: Советская энциклопедия.Гл. редакция: Л

THIRD WAVE FEMINISM

Термины гендерных исследований

- феминизм третьей волныТезаурус терминологии гендерных исследований. — М.: Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты.А. А. Денисова.2003.

БАНК МЕЖДУНАРОДНЫХ РАСЧЕТОВ (BANK FORINTERNATIONAL SETTLEMENTS, BIS)

Большой бухгалтерский словарь

- валютно-кредитная организация, созданная в 1930 г. центральными банками Бельгии, Великобритании, Италии, Франции, ФРГ и Японии, а также группой банков США для

ЖЕЛЕЗА ХЛОРИДЫ: F

Естествознание. Энциклопедический словарь

еС12 и FеС13. Образуют кристаллогидраты, напр. FeCl3 х 6H2O - протрава при крашении тканей, коагулянт при очистке воды, катализатор. Естествознание. Энциклопедич

ЛОКАЛЬНАЯ FКОРОНА

Русско-английский словарь по физике

local F-coronaРусско-английский физический словарь.2013.

НАСТРАИВАТЬСЯ НА ЧАСТОТУ F

Русско-английский политехнический словарь

tune to frequency f (refl.)Русско-английский политехнический словарь.Академик.ру.2011.

СЛОЙ F2

Русско-английский словарь по физике

F2 layerРусско-английский физический словарь.2013.

ФЕДЕРАЦИЯ БУХГАЛТЕРОВ, МЕЖДУНАРОДНАЯ (INTERNATIONAL FEDERATION OF ACCOUNTANTS)

Большой бухгалтерский словарь

- международная организация, созданная в 1977 г. Федерация бухгалтеров занимается проблемами унификации учета на мировом уровне, разрабатывает и публикует междун

Время запроса ( 1.060162821 сек)
T: 1.063762292 M: 1 D: 0