Найдено 100+ «E»

EA

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. 1) ріка; потік; 2) проточна вода.

EACH

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj кожний; ~ elector has one vote кожний виборець має один голос; 2. pron кожний, будь-який; ♦ ~ other один одного; for ~ other один за одного; ~ and all усі

EADIE

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я їді (зменш. від Edith).

EAGER

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) палкий; нетерплячий (про бажання); жадібний (до чогось); he is ~ to learn він палко прагне вчитися; 2) напружений; енергійний; завзятий; ~ beaver трудяга,

EAGERNESS

Англо-український словник Балла М.І.

n запал; старання, ретельність.

EAGLE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) орел; 2) монета із зображенням орла; 3) амер. заст. золота монета в 10 доларів; 4) (E.) астр. Орел (сузір'я); 5) амер. військ. розм. курсант льотної школи;

EAGLEBOAT

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. морський мисливець, торпедний катер.

EAGLEEYE

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. недремне (невсипуще) око.

EAGLEEYED

Англо-український словник Балла М.І.

adj зіркий; проникливий; гострозорий; гострий (про зір); з орлиним поглядом.

EAGRE

Англо-український словник Балла М.І.

n прибій; велика хвиля (вал) припливу (в гирлі ріки).

EAR

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) вухо; вушко; over head and ~s (аж) по самі вуха; по горло; 2) (музикальний) слух; he has an ~ for music у нього музикальний слух; to give an ~ to прислух

EARBANGER

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. розм. 1) хвалько; 2) підлабузник.

EARBRUSH

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. апарат для промивання ушей.

EARCLIP

Англо-український словник Балла М.І.

n кліпс, сережка з затискачем.

EARDROP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) довга сережка; сережка-підвіска; 2) бот. садова фуксія.

EARDRUM

Англо-український словник Балла М.І.

n анат. 1) барабанна перетинка; 2) порожнина середнього вуха.

EARED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) з вухами; що має вуха; 2) з вушками (пророслини); 3) зоол. вухатий; 4) що має колоски (качани); качанистий; ♦ ~ nut тех. гайка-баранчик.

EARFLAP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) анат. вушна мочка; 2) зовнішнє вухо; 3) амер. навушник (шапки); hat with ~s.

EARING

Англо-український словник Балла М.І.

n с.г. колосіння, виколошування.

EARL

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) граф (у Великій Британії); 2) дворянин; 3) воїн.

EARLAP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) анат. вушна мочка; 2) навушник (шапки).

EARLDOM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) графство; титул графа; 2) земельне володіння графа.

EARLESS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) безвухий; 2) без ручки (вушка, дужки) (про посудину); 3) позбавлений музикального слуху; 4) поет. глухий; непроникний (для звуків).

EARLINESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) завчасність; 2) с.г. ранньостиглість, скороспілість; раннє дозрівання.

EARLOCK

Англо-український словник Балла М.І.

n пасмо волосся (кучер) біля вуха.

EARLSHIP

Англо-український словник Балла М.І.

n графська гідність; титул графа.

EARLY

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj 1) ранній; in ~ spring ранньої весни; at an ~ hour рано-вранці; to keep ~ hours рано лягати і рано вставати; ~ delivery перша (ранкова) доставка (пошти);

EARMARK

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) тавро на вусі (тварини); клеймо на вусі; 2) відмітна ознака; 3) загнутий ріжок сторінки; 4) pl виділені ліміти; занаряджене майно; 2. v 1) таврувати, кле

EARN

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) заробляти; how much do you ~? скільки ви заробляєте?; ~ed income дохід від зарплати (власного підприємства); виробничий прибуток; 2) заслуговувати; to ~ a r

EARNER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) працівник; salary ~ службовець; 2) джерело доходу; dollar ~ джерело одержання доларів.

EARNEST

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) серйозність; важливість; in ~ серйозно; in good (dead) ~ дуже серйозно; 2) завдаток; застава; 3) запорука, порука; ~ money грошова застава (порука); an ~

EARNINGS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl 1) заробіток; зароблені гроші; трудовий дохід; 2) ек. дохід, прибуток; надходження.

EARPHONE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) головний телефон; 2) pl навушники; 3) слуховий апарат для приглухуватих.

EARPIECE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) раковина телефонної трубки; навушник; 2) шоломофон.

EARPLUG

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) затичка для ушей; 2) мед. вушний тампон.

EARREACH

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мед. відстань чіткого слуху; 2) межа чутності.

EARSHOT

Англо-український словник Балла М.І.

n межа чутності; within ~ у межах чутності; out of ~ за межами чутності.

EARSPLITTING

Англо-український словник Балла М.І.

adj оглушливий; пронизливий; верескливий.

EARTH

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) земля; земна куля; 2) суша; 3) фунт, земля; 4) земний світ; люди; 5) нора; 6) прах; 7) країна; 8) заземлення; ♦ ~ crust земна кора; ~ gravity фіз. сила т

EARTHBAG

Англо-український словник Балла М.І.

n лантух з піском; земленосний лантух (мішок).

EARTHBORN

Англо-український словник Балла М.І.

adj поет. 1) смертний, земний; людський; 2) міф. народжений на землі.

EARTHBOUND

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) земний, життєвий, з земними прагненнями; 2) зв'язаний з Землею; 3) спрямований до Землі.

EARTHEN

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) земляний; ~ floor земляна підлога; 2) глиняний; 3) земний, матеріальний.

EARTHENWARE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) череп'яний посуд; гончарні вироби; 2) кераміка; 3) фаянс.

EARTHHOUSE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) землянка; 2) перен. могила.

EARTHINESS

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) землистість; 2) занепокоєність життєвими справами.

EARTHING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ел. заземлення; 2) с.г. піскування; ~ of seeds стратифікація насіння.

EARTHLIGHT

Англо-український словник Балла М.І.

n астр. попелясте свічення (Місяця).

EARTHLINESS

Англо-український словник Балла М.І.

n прихильність до матеріальних благ; відсутність духовних інтересів.

EARTHLING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мешканець Землі, землянин; 2) людина, зайнята життєвими турботами.

EARTHLY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) земний; суєтний; 2) прозаїчний; 3) що живе на землі (в землі); 4) земляний; ♦ not an ~ chance, розм. not an ~ ніякої надії, нема чого й думати; what ~ rea

EARTHMOVING

Англо-український словник Балла М.І.

adj землерийний, екскаваторний.

EARTHQUAKE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) землетрус; 2) струс, потрясіння.

EARTHSTOPPER

Англо-український словник Балла М.І.

n людина, що засипає лисячі нори.

EARTHWARD

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj спрямований до землі; 2. adv в напрямку землі.

EARTHWARDS

Англо-український словник Балла М.І.

adv в напрямку землі, до землі.

EARTHWAX

Англо-український словник Балла М.І.

n мін. озокерит, гірський віск.

EARTHWORK

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) земляна споруда; 2) земляні роботи; 3) військ. земляне укріплення.

EARTHWORM

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) дощовий черв'як; 2) перен. черв'як; підлабузник; підла душа.

EARTHY

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) земляний; землистий; 2) земний, життєвий; 3) грубий, простацький; низький; 4) бібл. плотський; 5) перен. смертний, людський.

EARWIG

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) ент. щипавка; 2) шептун, пліткар, наклепник; 2. v нашіптувати; наговорювати, набріхувати.

E

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of elasticity - коэффициент упругости;2. early - ранний; преждевременный; скороспелый; раннеспелый;3. earth - земля; заземление; заземлять;4. east

E

Англо-русский экономический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) фин., амер. E (в системе долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале, используемой компанией "Фи

E

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = E Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

E

Латинско-русский словарь

ee, ex (c abl.)из, с, отЛатинско-русский словарь.2003.

E

Венгерско-русский словарь

+11. {hang v. betű) e, э;2. zene. e(-hang) мн s., nrag.;felső \e — верхнее ми;\e-dúra) fn. — ми-мажор;b) mn. ми-мажорный;\e-dúr hangsor/skála — ми-мажорная гамма

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от BeleuchtungsstärkeосвещённостьII сокр. от EmpfangприёмIII сокр. от Eilzugскорый поездIV сокр. от Eingabeввод (информации)V сокр. от Einphasenstromодно

E

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

(encipher, enciphering)1) операция (за) шифрования2) шифроватьАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

E

Латинско-русский словарь

eпятая буква латинского алфавита; в сокращенияхE. — emeritus или evocatusE. M. V. — egregiae memoriae virE. P. — equo publicoE. Q. R. — eques RomanusER. — eres (

E

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

ионосферный слой, находящийся на расстоянии 95 - 130 км от земной поверхности - sporadic E-

E

Англо-русский словарь компьютерных терминов

E имя жесткого диска; электронный

E

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от efficiencyкоэффициент полезного действия, кпдII сокр. от elasticityупругостьАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

E

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (меди

E

Азербайджанcко-русский словарь

Шестая буква азербайджанского алфавита.

E

Португальско-русский словарь

I m = Eэ (пятая буква португальского алфавита)II conj = E1) (соединительный) и; а; да a mãe e o filho — мать и сынalcançar e ultrapassar — догнать и перегнать2)

E

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Е — символ для обозначения экстрахроматиновых поперечных дисков гигантских хромосом (см. Хромосомы гигантские).Англо-русский толковый словарь генетических термин

E

Новый большой англо-русский словарь

E [i:] n (pl Es, e‘s [i:z]) 1. 5-я буква английского алфавита 2. 5-й номер серии 3. (e) мат. неперово число, основание натуральных логарифмов 4. (E) муз. ми

E

Англо-русский словарь Мюллера

E, e [i:] n (pl Es, E's [i:z]) 1) 5-я буква англ. алфавита 2) муз. ми 3) мор. су́дно 2-го кла́ссаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер

E

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (меди

E

Турецко-русский словарь

= -asür-mek — продолжаться, длитьсяsüre — срок, промежуток времениTürkçe-rusça sözlük.2013.

E

Латинско-русский словарь

ē praep. — см. exЛатинско-русский словарь.2003.

E

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от écritureнадписьII сокр. от électronэлектронIII сокр. от épaisseurтолщинаIV сокр. от ergэрг.V сокр. от excitationвозбуждениеDictionnaire polytechnique

E

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны, Espana) Spain2. авто категория Eсм. category E3. авто амер. сокр. endorse(ment) — разрешение(я), одобрение(я)Англо-русский универсальный дополнит

E

Итальяно-русский автомобильный словарь

(limite elastico) предел текучестиDizionario italiano-russo Automobile.2013.

E

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'met'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

E

Англо-русский словарь общей лексики

I [Ђ] мн. - Es, E's [ЂЄ] пятая буква англ. алфавита; E - прописная, e - строчная II 1) муз. а) - E natural ми E sharp — ми-диез E double sharp — ми-дубль-диез E

E

Латинско-русский словарь

ē- приставка — см. ex-Латинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[efficiency] — коэффициент полезного действия, производительность * * *• аварийный • восток • высота над уровнем моря • заземление • земля Англо-русский словарь

E

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

E

Англо-русский автомобильный словарь

end – конецEnglish-russian automobile dictionary.2013.

E

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) пятая буква немецкого алфавита offenes ( geschlossenes ) e фон. — е открытое ( закрытое )langes ( kurzes ) e фон. — е долгое ( краткое )2) муз. ми IIд

E

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = e5-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

E

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

вспомогательный глагол essere Итальяно-русский словарь.2003.

E

Португальско-русский словарь

I m = eII conj = eIII скр от erg = ePortuguese-russian dictionary.2013.

E

Философская энциклопедия

E первая гласная лат. слова nego — отрицаю; условный знак в логике, обозначающий общеотрицательное суждение. Философский энциклопедический словарь.2010. .

E

Латинско-русский словарь

ee contarioнаоборотЛатинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь по компьютерам

имя жесткого диска; электронный

E

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от earth заземление, земля

E

Большой испанско-русский словарь

I f6-я буква испанского алфавита еII сокр. от EsteвостокIII сокр. от Ejército; = Ejtoармия

E

Латинский словарь

eex (c abl.)из, с, от

E

Англо-русский словарь общей лексики

I прист. 1) (передает значение "отсутствие или утрата того, что названо основой") edentate — неполнозубый; беззубый 2) (указывает на направленность вовне, наружу

E

Турецко-русский словарь

1) в начале предложения выражает согласие с ранее высказанным ла́дно уж, раз так, коль уж такe, gitsin! — ла́дно уж, пусть ухо́дит!2) выражает удивление, любопыт

E

Польско-русский словарь

межд. 1. э, ну;2. (okrzyk) эй

E

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[iː]мисудно 2-го классаэргАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

E

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [earth] — земля, заземление2. [East] — восток3. [elevation] — высота над уровнем моря4. [emergency] — аварийный* * *• аварийный• восток• высота над уровнем мо

E

Энциклопедический словарь

E или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (ме

E

Новый большой англо-русский словарь

[i:] n (pl Es, e's [i:z])1. 5-я буква английского алфавита2. 5-й номер серии3. (e) мат. неперово число, основание натуральных логарифмов4. (E) муз. ми5. (E) мор.

E

Новый большой англо-русский словарь

I[i:-] prefвстречается в словах от латинских корней; указывает на1. отсутствие или утрату:edentate - беззубыйecaudate - бесхвостый2. направление вовне:evaporate

E

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от efficiency1) эффективность; производительность; продуктивность; отдача 2) коэффициент полезного действия II сокр. от energyэнергияIII сокр. от errorош

E

Англо-русский вспомогательный словарь

1. восток; 2. экстази; 3. (воен.) срочнослужащий; 4. энергия; 5. противник; 6. инженер; 7. английский; 8. электронный

E

Англо-русский дополнительный словарь

E. - East; eastern - восток; восточный; English - английский; engineer - инженер i.e. -id est n. лат. то есть

E

Норвежско-русский словарь

-'et, -'er1) пятая буква норвежского алфавита2) муз. миE-dur — ми мажорe-moll — ми минорНорвежско-русский словарь.2013.

E

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от glutamic acidглутаминовая кислота* * *glutamic acidEnglish-russian biological dictionary.2013.

E

Англо-русский словарь терминов GSM

erlang эрланг. Безразмерная единица измерения интенсивности сетевого трафика.

E

Новый большой англо-русский словарь

e- I [i:-] pref встречается в словах от латинских корней; указывает на 1. отсутствие или утрату: edentate - беззубый ecaudate - бесхвостый 2. направление вов

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Elektro-электро-II сокр. от Elektrolyt-электролитическийDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

E

Норвежско-русский словарь

-'et, -'er1) пятая буква норвежского алфавита 2) муз. миE-dur — ми мажорe-moll — ми минорНорвежско-русский словарь.2013.

E

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) пятая буква немецкого алфавитаoffenes ( geschlossenes ) e фон. — е открытое ( закрытое )langes ( kurzes ) e фон. — е долгое ( краткое )2) муз. миII =

E

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(electronic) электронный (префикс, употребляемый со многими словами; обозначает, что соответствующее действие происходит с участием Интернета; напр. см. e-mail,

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от einfachwirkendпростого действияII сокр. от effektivэффективныйIII сокр. от Elementarladungэлементарный зарядDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnisch

E

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от éclairementосвещённостьII сокр. от élasticitéэластичность, упругостьIII сокр. от électricitéэлектричествоIV сокр. от électriqueэлектрическийV сокр. от

E.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от émetteur1) (радио)передатчик2) эмиттер3) излучательDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

E.

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от electron) электрон 2. (сокр. от electronic charge) электронный заряд English-russian plastics terminology dictionary.2013.

E.

Англо-русский металлургический словарь

modulus of elasticityАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

восток; восточныйанглийскийинженерАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

E.

Англо-русский словарь Мюллера

E. I East; eastern noun восток; восточный II English noun английский IIIengineer noun инженерАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1

E.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от error ошибкаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

E.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

сокр. от ente организация, учреждение, общество, объединение, агентство, ассоциация, центр и т. п. Итальяно-русский словарь.2003.

E.

Португальско-русский словарь

1) скр от editor издатель2) скр от esquerda левая сторона3) геогр скр от Este ВостокPortuguese-russian dictionary.2013.

E.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Easter term] пасхальная судебная сессия2) [ecclesiastical] церковный3) [Edward] Эдуард (имя короля)4) [emergency] чрезвычайное положение5) [equity

E.

Англо-русский металлургический словарь

efficiencyАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E.

Большой испанско-русский словарь

ком.; сокр. от envíoотправленный груз

E0

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electroaffinity - электрохимическое сродство;2. mean translational energy of molecule of ideal gas at 0°C - средняя поступательная энергия идеального газа при

E1

Англо-русский словарь по компьютерам

линия e1 (скорость передачи данных 2,048 мбит/с)

E1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

E1 линия E1 (скорость передачи данных 2,048 Мбит/с)

E1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps

E1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

e1, e2, e3 — обозначение 1, 2, 3-го и т. д. поколений организмов, подвергнутых к.-л. воздействиям (напр., Х-лучами) в эксперименте.Англо-русский толковый словарь

E1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

линия E1 высокоскоростная цифровая магистраль со скоростью передачи данных 2,048 Мбит/с, делится на 30 каналов DS0. Европейский аналог линий T-1 см. тж. bandwidt

E1

Англо-русский словарь по компьютерам

используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps

E100

Пищевые добавки

Название: Куркумины (CURCUMINS)(I) Куркумин (Curcumin) Натуральный краситель из Curcuma longa и других видов(II) Турмерик (Turmeric) Турмерик - порошок корневищ

E1000

Пищевые добавки

Название: Холевая кислота(CHOLIC ACID) Использование в России: Разрешено Основные функции: Эмульгатор Степень опасности: Вредное действие, противопоказания: Доп

E1001

Пищевые добавки

Название: Холин, соли и эфиры (ацетат, карбонат, хлорид, цитрат, тартрат, лактат холина)(CHOLINE SALTS AND ESTERS) Использование в России: Разрешено Основные фу

E101

Пищевые добавки

Название: Рибофлавины RIBOFLAVINS)(I) Рибофлавин (Riboflavin)(II) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) Использование в России: Раз

E102

Пищевые добавки

Название: Тартразин (TARTRAZINE) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, противопоказания: Воз

E102

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

хим. tartrazine (жёлтый краситель, E102)тартрази́нтетрази́н► http://en.wikipedia.org/wiki/TartrazineАнгло-русский универсальный дополнительный практический перев

E103

Пищевые добавки

Название: Алканет, Алканин, Кризоиновый резорцин, Кризоин S (ALKANET) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вр

E104

Пищевые добавки

Название: Желтый хинолиновый (QUINOLINE YELLOW) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, против

E105

Пищевые добавки

Название: Жёлтый прочный AB, жёлтый кислотный G Использование в России: Запрещено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, против

E106

Пищевые добавки

Название: Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: По

E107

Пищевые добавки

Название: Желтый 2G (YELLOW 2G) жёлтый прочный, лизамин Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие

E:)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) я - оператор коротковолнового радио

E?

Венгерско-русский словарь

ли, льtudod-e, hogy ... — зна́ешь ли ты, что ...Magyar-orosz szótár.2013.

Время запроса ( 2.155910431 сек)
T: 2.159152543 M: 1 D: 0