Найдено 50+ «E»

EGO

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) філос. я (сам); его; суб'єкт думки; 2) жарт, власна персона.

EGOTIST

Англо-український словник Балла М.І.

n самозакоханий; індивідуаліст; еготист.

EGOTISTIC\(AL\)

Англо-український словник Балла М.І.

adj зосереджений на самому собі; самозакоханий; дуже зарозумілий.

EGOTIZE

Англо-український словник Балла М.І.

v безперестану говорити (думати) про себе.

EGREGIOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) несосвітенний, страшенний; ~ liar страшенний брехун; 2) кричущий; найгрубіший; ~ error найгрубіша помилка; ~ fool дурний, аж світиться; 3) видатний, відом

EGYPTIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) єгиптянин; єгиптянка; 2) амер. жарт, мешканець південної частини штату Ілліноис; 3) pl розм. цигарки; 4) розм. єгипетська бавовна; 5) циган; циганка; 2.

EIDERDOWN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гагачий пух; 2) розм. пух; 3) пухова стебнована ковдра.

EIRENE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ж. ім'я Айріне; 2) міф. Ейрена, Ірена (богиня миру)

ELAPSE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) проходити, минати, пролітати (про час); 2) закінчуватися, виходити (про строк).

ELASTICITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) еластичність; пружність; 2) гнучкість; здатність швидко пристосовуватися до обстановки; 3) деформація.

ELDERBORN

Англо-український словник Балла М.І.

adj старший (про брата, сестру).

ELDERSHIP

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) старшинство; 2) збори старійшин; 3) церк. пресвітерія.

ELECTRIZATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) електризація; 2) електрифікація.

ELECTRODYNAMICS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl (вжив. як sing) електродинаміка.

ELECTROLYTE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) електроліт; 2) акумуляторна кислота (сірчана).

ELECTROMOTIVE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n електровоз; 2. adj електрорушійний; ~ force (скор. EMF) електрорушійна сила (скор. ерс); ~ car електромобіль.

ELECTRON

Англо-український словник Балла М.І.

n фіз. електрон; ♦ ~ theory електроніка; ~ microscope електронний мікроскоп; ~ tube електронна лампа.

ELECTRONICS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl (вжив. як sing) 1) електроніка; 2) електронна апаратура.

ELECTROPATHY

Англо-український словник Балла М.І.

n мед. 1) електролікування, електротерапія; 2) електропатія.

ELECTROTHERAPY

Англо-український словник Балла М.І.

n електротерапія, лікування електрикою.

ELEGANT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) елегантний, вишуканий; 2) витончений; 3) відточений, ясний; простий (про формулювання тощо); 4) амер. розм. відмінний, першокласний; ♦ ~ arts образотворчі

EMINENT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) піднесений, високий; 2) видатний, знаменитий, визначний; що займає високе становище; 3) чудовий, прекрасний; 4) церк. преосвященний; most ~ висо-копреосвя

ALTER EGO

Англо-український словник Балла М.І.

n лат. друге я; найближчий друг і однодумець.

BAB EL MANDEB

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Баб-ель-Мандебська протока.

E

Латинско-русский словарь

eпятая буква латинского алфавита; в сокращенияхE. — emeritus или evocatusE. M. V. — egregiae memoriae virE. P. — equo publicoE. Q. R. — eques RomanusER. — eres (

ECCL

Латинско-русский словарь

Auctores EcclesiasticiЛатинско-русский словарь.2003.

ECHECRATES

Латинско-русский словарь

Echecratēs, is m.Эхекрат, философ-пифагореец, учитель Платона CЛатинско-русский словарь.2003.

ECHIDNEUS

Латинско-русский словарь

Echidnēus, a, um adj. к Echidnacanis e. O — CerberusЛатинско-русский словарь.2003.

EETIONEUS

Латинско-русский словарь

Ēetiōnēus, a, um [ Eetion ]ээтионов OЛатинско-русский словарь.2003.

ELAEA

Латинско-русский словарь

ae f.Элея, приморский город в Эолиде против о-ва Лесбос Mela, PM, LЛатинско-русский словарь.2003.

ELAITES

Латинско-русский словарь

Elaītēs, ae m. [ Elaea ]элеец, житель города Элеи QЛатинско-русский словарь.2003.

ELELEIS

Латинско-русский словарь

Elelēis, idis f.вакханка OЛатинско-русский словарь.2003.

ELEUSIN(I)US

Латинско-русский словарь

Eleusīn(i)us, a, um [ Eleusin ]элевсинский (sacra Su, AG)Латинско-русский словарь.2003.

ELEUTHERIUS

Латинско-русский словарь

ī m. (греч. ; лат. Liberator)Освободитель, эпитет Юпитера T и Вакха (Liber) EcclЛатинско-русский словарь.2003.

ELIAS

Латинско-русский словарь

Ēlias, adis f. [ Elis ]элидская VЛатинско-русский словарь.2003.

ELOR

Латинско-русский словарь

Elōr- v. l. = Helor-Латинско-русский словарь.2003.

ELUSATES

Латинско-русский словарь

Elusātēs, ium m.элусаты, племя в Аквитании с главн. городом Elŭsa (ныне Eauze) CЛатинско-русский словарь.2003.

ELYMAEI

Латинско-русский словарь

Elymaeī, ōrum m.элимеи, жители области Элимаиды (Elymais) в Сузиане LЛатинско-русский словарь.2003.

ELYSIUM

Латинско-русский словарь

Ēlysium, ī n.Элисий, Элисийские (неправ. Елисейские) поля, обитель блаженных в царстве мёртвых VЛатинско-русский словарь.2003.

EMATHIA

Латинско-русский словарь

Ēmathia, ae f.Эматия1) древнее название Македонии V, Just, PM2) область в сев. и центр. Македонии L3) поэт. Македония или Фессалия VЛатинско-русский словарь.2003

EMATHION

Латинско-русский словарь

Ēmathiōn, onis m.Эматион, миф. основатель Македонского царства (Эматии) JustЛатинско-русский словарь.2003.

EMATHIS

Латинско-русский словарь

1. Ēmathis, idis f.adj. [ Emathia ] эматийская (tellus Lcn)2. subst.Пиерида, дочь македонского царя Пиера OЛатинско-русский словарь.2003.

EMERITA

Латинско-русский словарь

Ēmerita, ae (тж. Augusta E.) f.Эмерита, город в Лузитании (ныне Merida) Mela, PMЛатинско-русский словарь.2003.

EMESA

Латинско-русский словарь

Emis(s)a, ae и Emesus, ī f.Эмеса, город в Сирии, на вост. берегу Оронта, место рождения Гелиогабала и Александра Севера (впоследствии Hems) Vop, AmmЛатинско-русс

ENAESIMUS

Латинско-русский словарь

ī m.Энесим, имя воина OЛатинско-русский словарь.2003.

ENGUINUS

Латинско-русский словарь

I Enguīnus, a, um [ Enguion ]энгийский (civitas C)II Enguīnus, ī m.житель города Энгий C, PMЛатинско-русский словарь.2003.

ENYO

Латинско-русский словарь

Enyō, ūs f. (греч.)1) Энио, т. е. Беллона Sil, St2) война или битва, сражение MЛатинско-русский словарь.2003.

EPICHARMIUS

Латинско-русский словарь

Epicharmīus, a, um [ Epicharmus ]эпихармов AGЛатинско-русский словарь.2003.

EPICTETUS

Латинско-русский словарь

Epictētus, ī m.Эпиктет, из Гиераполиса (Фригия), вольноотпущенник Эпафродита, философ-стоик AGЛатинско-русский словарь.2003.

EPIDAURUM

Латинско-русский словарь

ī n. PM = Epidaurus Латинско-русский словарь.2003.

EPIMETHEUS

Латинско-русский словарь

Epimētheus, eī (и eos) m. (греч. «размышляющий после», «крепкий задним умом»)Эпиметей, сын Япета, неразумный брат Прометея («наперёд размышляющего»), женившийся

EPIMETHIS

Латинско-русский словарь

Epimēthis, idis f.Эпиметида, дочь Эпиметея, т. е. Pyrrha , жена Девкалиона OЛатинско-русский словарь.2003.

EPIPHANES

Латинско-русский словарь

Epiphanēs, is m.(греч. «славный») прозвище Антиохов IV и XI, царей Сирии TЛатинско-русский словарь.2003.

EREBEUS

Латинско-русский словарь

Erebēus, a, um [ Erebus ]подземный, относящийся к преисподней V, OЛатинско-русский словарь.2003.

EREBUS

Латинско-русский словарь

ī m.Эреб1) бог подземной тьмы, сын Хаоса, муж Ночи, отец Эфира и Гемеры (Дня) C, V2) подземный мир, царство теней VЛатинско-русский словарь.2003.

ERECHTHEUS

Латинско-русский словарь

I eī m.Эрехтей, афинский герой, сын Геи, воспитанный Минервой, в честь которой он воздвиг в Афинах храм Erechtheum C, OII Erechthēus, a, um [ Erechtheus ]эрехтее

ERECHTHIDAE

Латинско-русский словарь

Erechthīdae, ārum m.потомки Эрехтея, т. е. афиняне OЛатинско-русский словарь.2003.

ERECHTHIS

Латинско-русский словарь

idis f.дочь Эрехтея, т. е. Orithyia и Procris OЛатинско-русский словарь.2003.

ERETINUS

Латинско-русский словарь

Ērētīnus, a, um [ Eretum ]эретский TibЛатинско-русский словарь.2003.

ERETRI(A)CUS

Латинско-русский словарь

I a, um [ Eretria ]эретрийский (philosophus C)II Eretri(a)cus, ī m.эретриец, т. е. ученик Менедема CЛатинско-русский словарь.2003.

ERETRIA

Латинско-русский словарь

ae f.Эретрия, город на Эвбее, к юго-вост. от Эврипа, местопребывание философской школы Менедема, ученика Платона C, LЛатинско-русский словарь.2003.

ERETRIENSIS

Латинско-русский словарь

I Eretriēnsis, e Nep = Eretrius II Eretriēnsis, is m.житель Эретрии LЛатинско-русский словарь.2003.

ERETRIUS

Латинско-русский словарь

a, um PM = Eretriacus IЛатинско-русский словарь.2003.

ERETUM

Латинско-русский словарь

Erētum, ī n.Эрет, город сабинян близ Тибра, к сев.-вост. от Рима V, L, VMЛатинско-русский словарь.2003.

ERIC(H)THONIUS

Латинско-русский словарь

I ī m.Эрихтоний1) сын Гефеста, миф. царь Афин, изобретатель квадриги V, O2) сын Дардана, отец Троя OII Eric(h)thonius, a, umэрихтониев, т. е. афинский (populus P

ERIC(H)THONIUS

Латинско-русский словарь

I ī m.Эрихтоний1) сын Гефеста, миф. царь Афин, изобретатель квадриги V, O2) сын Дардана, отец Троя OII Eric(h)thonius, a, umэрихтониев, т. е. афинский (populus P

ERICHTHO

Латинско-русский словарь

Erichthō, ūs f.Эрихто, имя колдуньи O, LcnЛатинско-русский словарь.2003.

ERIGONE

Латинско-русский словарь

Ērigonē, ēs f.Эригона, дочь афинянина Икария, удавившаяся от тоски по своему убитому отцу и превращённая Вакхом в созвездие Девы V, OЛатинско-русский словарь.200

ERIGONEIUS

Латинско-русский словарь

Ērigonēius, a, um [ Erigone ]эригонинE. canis O — canicula 2. (собака отца Эригоны была превращена в эту звезду)Латинско-русский словарь.2003.

ERIN(N)YS

Латинско-русский словарь

Erīn(n)ys, yos f.Эриния1) V, Prp etc. = Furia, богиня мести2) гибель, бедствие, бич (Trojae V)3) безумие, бешенство LcnЛатинско-русский словарь.2003.

ERIN(N)YS

Латинско-русский словарь

Erīn(n)ys, yos f.Эриния1) V, Prp etc. = Furia, богиня мести2) гибель, бедствие, бич (Trojae V)3) безумие, бешенство LcnЛатинско-русский словарь.2003.

ERIPHYLA

Латинско-русский словарь

ae и Eriphylē, ēs f.Эрифила, жена Амфиарая, заставившая мужа отправиться в поход на Фивы, в котором он погиб, и убитая за это своим же сыном Алкмеоном C, Prp, V,

EROS

Латинско-русский словарь

Erōs, ōtis m.Эрот, божок любви у греков NemЛатинско-русский словарь.2003.

ERULI

Латинско-русский словарь

Erulī v. l. = Heruli Латинско-русский словарь.2003.

Время запроса ( 0.255289047 сек)
T: 0.259754423 M: 1 D: 0