Найдено 100+ «C»

CA'CANNY

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) розм. повільна лінива праця; 2) італійський страйк; 2. v (скор. від to call canny) 1) працювати повільно (мляво); 2) проводити італійський страйк.

CAB

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) таксі; to take a ~ узяти таксі; їхати на таксі; ~ fare плата за проїзд на таксі; 2) (скор. від cabriolet) кеб, найманий екіпаж, кабріолет; 3) візник; 4)

CABAL

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) політична кліка; група змовників; купка інтриганів; 2) інтрига; таємна змова; 2. v 1) інтригувати; 2) змовлятися; вступати в змову.

CABANA

Англо-український словник Балла М.І.

n амер. 1) окремий будиночок, котедж; 2) купальна кабіна.

CABARET

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. 1) кабаре; ресторан (з естрадними виступами); 2) шинок; кабак; 3) амер. таця, піднос (для посуду).

CABBAGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) капуста; ~ stalk (stump) качан; ~ butterfly капустяний білан, капусниця; 2) обрізки тканини (що присвоюються кравцями); 3) кравець; 4) шк. шпаргалка; 5)

CABBAGEHEAD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) качан (головка) капусти; 2) розм. тупоголова людина, лобур.

CABBALA

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) рел. кабала; 2) кабалістика; містика.

CABBALISTIC

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) кабалістичний; 2) містичний; 3) незрозумілий, таємничий.

CABBIE

Англо-український словник Балла М.І.

v розбивати на куски (шматки).

CABBING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) таксомоторна справа; 2) візництво.

CABBY

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. 1) таксист, водій таксі; 2) візник.

CABDRIVER

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. 1) водій таксі, таксист; 2) візник.

CABERNET

Англо-український словник Балла М.І.

n каберне (сорт винограду і вино).

CABIN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) хатина; халупа; 2) будиночок, котедж; 3) кабіна; будка; 4) каюта; салон; ~ liner мор. каютний лайнер; 5) ав. кабіна літака (закрита); 6) зоол. блокпост;

CABINED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) що має каюти (про судно); 2) що живе в тісноті, в обмеженому просторі; 3) зв'язаний, невільний (в думках, вчинках тощо).

CABINET

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) кабінет; 2) кабінет міністрів; уряд; 3) невелика шафа (з полицями, шухлядами); шифоньєрка); комод; medicine ~ аптечка; kitchen ~ кухонна шафа; 4) скриньк

CABINETMAKER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) столяр-червонодеревець; 2) жарт. прем'єр-міністр (який формує новий уряд).

CABINETTYPE

Англо-український словник Балла М.І.

adj настільний (про телевізор тощо).

CABLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) кабель; 2) канат, трос; ~ railway канатна дорога, фунікулер; 3) якірний ланцюг; to slip the ~ мор. витравити (випустити) якірний ланцюг; to cut (to slip)

CABLESE

Англо-український словник Балла М.І.

n лаконічна «телеграфна» мова.

CABLING

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) укладання кабелю; 2) скручування, сукання (канатів тощо); 3) архт. заповнення опуклим профілем.

CABMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl cabmen) 1) водій таксі; 2) візник.

CABOCHON

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. кабошон, неогранований коштовний камінь.

CABOOSE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мор. камбуз; 2) амер. службовий вагон у товарному поїзді; гальмовий вагон; 3) амер. ніч просто неба.

CABRIOLET

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) кабріолет, кеб, найманий екіпаж; 2) автомобіль; таксі.

CACHE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) запас провіанту (залишений експедицією для себе або для інших експедицій); 2) прихований продовольчий запас; 3) таємний склад зброї; 4) схованка; 2. v хо

CACHECTIC\(AL\)

Англо-український словник Балла М.І.

adj мед. хворобливий, виснажений, хирлявий.

CACHET

Англо-український словник Балла М.І.

n фр. 1) печать; 2) відбиток; характерна риса; 3) мед. капсула.

CACHEXY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) мед. виснаження, знесилення; 2) деградація; моральний занепад.

CACHINNATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) гучний регіт; 2) істеричний сміх.

CACKLE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) кудкудакання; квоктання; ґелґотання; 2) регіт; хихикання; 3) зубоскальство; базікання; 2. v 1) кудкудакати; квоктати; ґелґотати; 2) реготати; хихикати; 3

CACKLER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) квочка; 2) базікало, торохтій; пліткар.

CACOLOGY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) невдалий вибір слів; 2) неправильна вимова.

CACOPHONY

Англо-український словник Балла М.І.

n какофонія, неблагозвучність.

CAD

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) грубіян, нечема; хамло; непорядна людина; негідник; 2) заст. кондуктор диліжанса.

CADAVEROUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) трупний; 2) блідий як мертвяк.

CADDIE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) безпорядок, плутанина; 2) хвилювання, клопіт; 2. v хвилювати, турбувати; заважати (комусь).

CADDIE

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я Кедді (зменш. від Caroline).

CADDISH

Англо-український словник Балла М.І.

adj грубий, вульгарний; погано вихований; хамський; підлий.

CADDOW

Англо-український словник Балла М.І.

n діал. 1) галка; 2) грубошерста ковдра.

CADDY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) коробочка для сухого чаю, чайниця; 2) амер. банка (коробка) з кришкою; 3) привид, примара; страховисько; 4) хлопчик, що підносить ключки (м'ячі) (під час гр

CADE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) барило; 2) ягня; лоша; 3) розпещена дитина; 4) бот. ялівець; 2. adj приручений; свійський; кімнатний (про тварину); 3. v балувати, пестити.

CADENCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) муз. каданс, каденція; 2) поет. рима; метр; ритм; 3) військ., спорт, мірний крок; такт, рух в ногу; 4) модуляція, зниження (голосу); 5) ущухання (бурі, вітр

CADENCED

Англо-український словник Балла М.І.

adj ритмічний, мірний, розмірений.

CADENCY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ритм; рима; 2) молодша лінія (в генеалогії).

CADENT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) поет. що падає (ллється); 2) ритмічний, розмірений.

CADET

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) молодший син; 2) молодший брат; 3) представник молодшої лінії (в генеалогії); 4) військ. кадет; курсант військового училища; 5) заст. юнкер; 6) амер. сутене

CADGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n жебрацтво; дармоїдство; 2. v 1) жебрачити; жити чужим коштом; 2) випрошувати, вимолювати; 3) діал. натовкти черево, нажертися.

CADGER

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) рознощик; вуличний торговець; 2) жебрак, старець; дармоїд; людина без певних занять; 3) тех. кишенькова маслянка.

CADGY

Англо-український словник Балла М.І.

adj діал. 1) розпусний; 2) веселий; радісний.

CADRE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) кістяк, остов; схема; рамка; 2) військ. кадровий склад; 3) pl кадри, особовий склад; штат; 4) збірн. керівні кадри; 5) кадровий політичний працівник.

CADREMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. кадровий військовослужбовець.

CADUCITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) тлінність; недовговічність; 2) старезність, дряхлість; 3) бот. раннє опадання.

CADUCOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) бот. що рано опадає (про листя); 2) біол. тимчасовий, що відпадає.

CAESAR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) іст. Цезар; 2) цезар, римський імператор; 3) кайзер; 4) бібл. кесар; 5) самодержець; імператор; верховна влада; great ~! боже мій! (здивування).

CAESAREAN, CAESARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n прихильник імперії; монархіст; цезарист; 2. adj 1) іст. що стосується Цезаря, династії Цезарів або цезарів; 2) цезарів; кесарів; імператорський; самодержавн

CAESURA

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl тж caesurae) n 1) цезура; 2) пауза; перерва.

CAFETERIA

Англо-український словник Балла М.І.

n кафетерій, кафе-закусочна.

CAG

Англо-український словник Балла М.І.

1. n заст. барило, бочонок; 2. v розм. ображати.

CAGE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) клітка; 2) гірн. кліть (у шахтах); 3) розм. в'язниця; 4) кабіна (ліфта); 5) тех. обойма (підшипника); 6) сажалка, рибник, кіш (для риби); 7) спорт, ворот

CAGELING

Англо-український словник Балла М.І.

n пташка в клітці; кімнатна щебетуха.

CAGGY

Англо-український словник Балла М.І.

adj рідк. 1) шкідливий; нездоровий; 2) злісний, недоброзичливий.

CAGMAG

Англо-український словник Балла М.І.

n діал. дохлятина; тухле м'ясо.

CAGY

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. розм. ухильний у відповідях; don't be so ~ кажи прямо, не крути.

CAHOOT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n амер. розм. 1) змова; співучасть; 2) спільна справа (афера); to go ~s ділити порівну прибутки (витрати); 2. v 1) змовлятися; 2) діяти спільно (на рівних пра

CAIN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бібл. Каїн; 2) перен. братовбивця; зрадник; the brand (the mark) of ~ каїнова печать; to raise ~ зчинити галас, скандал.

C

Энциклопедический словарь

C (це) — в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит

C

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто категория Cсм. category C2. авто Classic vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого

C

Англо-русский словарь по компьютерам

язык программирования С (произносится СИ )

C

Латинско-русский словарь

cтретья буква латинского алфавита (вначале обозначавшая и звук G); в сокращенияхC. — Cajus (Gajus)C. — Caja (Gaja)C. = condemno — осуждаю (в судейской подаче г

C

Англо-русский словарь по биотехнологиям

цитозин (сокр. Ц)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

C

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [codex] кодекс2) [confidential] доверительный; секретный3) [confinement] арест; заключение4) [contract] договор5) [copy] копия; экземпляр6) [copyright] а

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[siː]доконстанта, постоянная величинасто доллароввекоколо, приблизительномалая калория, грамм-калориябольшая калория, килограмм-калориясантиметрАнгло-русский бол

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. cable - кабель; телеграмма;2. calibration - калибровка; градуировка; тарирование;3. call - вызов; позывной;4. calorie - калория; килокалория;5. calyx - чашечк

C

Азербайджанcко-русский словарь

Третья буква азербайджанского алфавита.

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. calorie - грамм-калория; калория; кал;2. calyx - чашечка; чашевидная часть;3. capacitance - ёмкость; ёмкостное сопротивление;4. capacity - ёмкость; мощность;

C

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от capacity) ёмкость2. (сокр. от concentration) концентрацияEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита 2) муз. до II = konstantes Kapital эк.постоянный капиталIII = Lichtgeschwindigkeit физ.скорость светаIV = Zenti-с = са

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = C Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык си

C

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) If we only could lay our hands on five C's! — Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's — Этот костюм обошелся мне в двести

C

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от complement комплемент 2) сокр. от cytosine цитозин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред

C

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Углерод (C)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

C

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ csi: ]C n AmE sl 1. If we only could lay our hands on five C's! Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's Э

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [center] — центр2. [centigrade] — температурная шкала Цельсия || стоградусный; со стоградусной шкалой3. [carbonate] — карбонат || карбонатный4. [completing] —

C

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = c чи (буква алфавита); с come Como — "чи" как в слове Комо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II лат., сокр. от centum 100 (

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита2) муз. доII = centum лат.стоIII = Coulomb фр. физ.к = кулонIV = Curie уст.см. CiV = Zentrumцентр (почтовый индекс)Боль

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от calorieкалорияII сокр. от calyxчашечка, чашевидная частьIII сокр. от capacity1) объём, ёмкость 2) мощность, производительность IV сокр. от cause1) при

C

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (calibration) калибровка• (case) кожух, корпус• (control) орган управления, управление1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Инт

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z]) 1) 3-я буква англ. алфавита 2) муз. до 3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

C

Англо-русский дополнительный словарь

сто долларов commonwealth - содружество b/c - bulk cargo - насыпной, навалочный или наливной груз; бестарный груз

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Code, KodeкодII сокр. от Coulombк, кулонIII сокр. от KapazitätёмкостьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

C

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(це)в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит ключе

C

Англо-русский словарь компьютерных терминов

C 1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык Си

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мн. Cs, C's [©ЂЄ] 1) третья буква англ. алфавита; C - прописная, c - строчная 2) как часть акронима, используется для обозначения звукосочетания [©Ђ] - CU

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита 2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость 2) конденсатор 3) производительность; мощность 4) ёмкость, пропускная способность III сокр.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[si:]содружествоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

1. Содержание ДНК в расчете на гаплоидное число хромосом. 2. см. constant part * * *C — обозначение: а) цитозина (6-амино-2-гидрокси-пиримидин), пиримидинового

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[coarse] — грубый (о настройке); крупнозернистый * * *Си (универсальный язык программирования; первоначально разработан как язык системного программирования для

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус сеточной батареи; отрицательный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь т

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость2) конденсатор3) производительность; мощность4) грузоподъёмность; пропускная способностьIII с

C

Латинско-русский словарь

M. Tullius Cicero106-43 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

C

Большой испанско-русский словарь

I f3-я буква испанского алфавита сеII топ.; сокр. от CaboмысIII спорт.; сокр. от canoaканоэIV спорт.; сокр. от carreraзабег, заездV сокр. от Celsiusпо Цельсию, в

C

Новый большой англо-русский словарь

C [si:] n (pl Cs, c‘s [si:z]) 1. 3-я буква английского алфавита 2. (C) амер. отметка «удовлетворительно» a C in history - «удовлетворительно» по истории 3. (c

C

Энциклопедия кораблей

«C»подводная лодка (Великобритания) Тип:подводная лодка (Великобритания).Водоизмещение:295/325 тонн.Размеры:43 м х 4 м х 3,5 м.Силовая установка:одновальная, бе

C

Словарь компьютерных терминов

C — Язык программирования высокого уровня, разработанный Бьярном Страуструпом в 1983 году. C++ — улучшенная версия языка С, в которой добавлены объектно-ориентир

C

Португальско-русский словарь

I скр от coulomb, culom элкулонII m = cPortuguese-russian dictionary.2013.

C

Музыкальная энциклопедия

        1) Третья буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение III ступени распространённого в раннем средневековье муз. звукоряда, осн. тоном к

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z])1) 3-я буква англ. алфавита2) муз. до3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

C

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.1. константа;2. контрольная группа.* * *сокр.1) константа;2) контрольная группа.Англо-русский словарь по социологии.2011.

C

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. cannoneer 2. cargo aircraft (воен.)

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = c3-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. С (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый в случае, если в отношении эмите

C

Англо-русский технический словарь

<electr.> <abbr.> кулонАнгло-русский технический словарь.

C

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

C.См. константная область [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995

C

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 100 долларов; бак; 2. музыкальный тон; 3. калория; малая калория, грамм-калория; 4. груз; 5. (судебное) дело; 6. цент; 7. сантиметр; 8. глава; 9. около; прибл

C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (see) смотри, посмотри, увидимся аббревиатура, принятая в электронной почте (например, C U later) 2) язык Си процедурный язык программирования, разработанный

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

радиообозначение ёмкостиБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C

Немецко-русский автосервисный словарь

I(elektrische Kapazität) электрическая ёмкостьII(Container) контейнерDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от CurieкюриII сокр. от KonzentrationконцентрацияIII сокр. от Zenti- с, санти- (десятичная приставка к единицам измерения) IV сокр. от Zirrusперистое обл

C

Англо-український комп'ютерний словник

Сі (мова програмування, розроблена компанією Bell Laboratories в 70-х рр. 20 ст.)

C

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от confidentialконфиденциально; для служебного пользованияАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от complementкомплементII сокр. от cysteineцистеинIII сокр. от cytosineцитозин* * *• complement• cysteine• cytosineEnglish-russian biological dictionary.

C

Португальско-русский словарь

m = Cсэ (третья буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

C

Итальяно-русский автомобильный словарь

(carbonio) углеродDizionario italiano-russo Automobile.2013.

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мат. константа, постоянная величина (в формуле, выражении) II сокр. от centimetre сантиметр III сокр. от carat карат (0,2 грамма) IV - C.; сокр. от centur

C $

Англо-русский экономический словарь

канадский долларАнгло-русский экономический словарь.

C $

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Cordoba исп.кордова, кордоба (денежная единица Никарагуа)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C /

Португальско-русский словарь

1) скр от com prep с2) скр от conta счётPortuguese-russian dictionary.2013.

C$

Англо-русский экономический словарь

constant dollars; C$"постоянные доллары": доллары базового периода, используемые для определения реальной покупательной способности; мера измерения покупательной

C'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

сокр.; см. ce Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-positive - положительный вывод источника напряжения; плюс сеточной батареи; положительный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь те

C++

Англо-український комп'ютерний словник

покращена версія мови Сі, в якій додані об'єктно-орієнтувальні розширення

C++

Аббревиатуры

термин языка программирования C++

C++

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

язык C++ язык программирования высокого уровня, разработанный Бьёрном Страуструпом (Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Муррей-Хилл, Нью-Джерси) в 1983

C.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centimètreсантиметр, смII сокр. от codeкодIII сокр. от contrôleur1) диспетчер; контролёр2) контрольный приборIV сокр. от courseходDictionnaire polytec

C.

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. Centigrade - по шкале Цельсия; °С; стоградусный;2. collected - полученный;3. contract - контракт;4. court - суд;5. currency - валютаАнгло-русский словарь техн

C.

Немецко-русский словарь по искусству

= ca.Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

C.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от circa около, ок. 2) юр. сокр. от codice кодекс 3) сокр. от comune коммуна 4) сокр. от città город, г. 5) сокр. от corrente текущий (например, год

C.

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(cycle)цикл, герц (частота)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

C.

Португальско-русский словарь

I скр от ист Conto (conto de réis)конто (денежная единица, равная тысяче крузейро в Бразилии, тысяче эскудо в Португалии); ист миллион рейсII скр от calçadaшоссе

C.

Португальско-русский словарь

I скр от cantoпеснь, героическая поэмаII скр от cenaсцена, явлениеIII скр от centoсотняPortuguese-russian dictionary.2013.

C.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Cent англ.цент (монета в США и др. странах)II = currentis лат.текущего года ( месяца )Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Chancellor] канцлер2) англ. [Chancery] канцлерский суд; канцлерское отделение3) [Chapter] глава (напр. закона)4) [Code] кодекс5) [Code of Justinia

C.

Англо-русский словарь Мюллера

c. I carat noun карат (200 миллиграммов) II curie noun кюри (единица радио-активности) III C. - centigrade noun по стоградусной шкале (о температуре)Англо-русски

C.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

караткюрипо стоградусной шкалеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C.

Англо-русский экономический словарь

1) эк. сокр. от cent 2) эк. сокр. от centime 3) эк. сокр. от centavo 4) юр., брит. сокр. от chapter 2),* * *кубический.cubic.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращен

C/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[contractor] — буровой подрядчикАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

C0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 917 x 1297Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

C1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 648 x 917Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

C1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

С1, С2, С3 — обозначение последовательных поколений полиплоидных организмов (см. Полиплоид), полученных при полиплоидизации с применением колхицина, т. н. колхип

Время запроса ( 4.72769553 сек)
T: 4.732561462 M: 1 D: 0