Найдено 50+ «C»

CURB

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) вуздечка; 2) шори, приборкання; стримування; 3) вет. пухлина на нозі у коня; 4) цямрина, зруб (колодязя); 5) узбіччя; край тротуару; бордюрний камінь; 2.

CURBSTONE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) бордюрний камінь; 2) недокурок цигарки (сигари); цигарка, скручена з недокурків.

CUREALL

Англо-український словник Балла М.І.

n панацея, ліки від усіх хвороб.

CURLIEWURLIE

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. химерна кручена прикраса.

CURLINGIRONS

Англо-український словник Балла М.І.

n pl шипці для завивки волосся.

CURLYPATE

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. людина з кучерявою головою, кучерявець.

CURRENCY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) вживаність, поширеність (про слова тошо); words in common ~ широко вживані слова; 2) грошовий обіг; 3) валюта, гроші; foreign ~ іноземна валюта; hard ~ віль

CURRENT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) течія; потік; 2) струмінь, потік; 3) амер. припливна (неприпливна) течія; 4) хід (подій тощо); 5) (електричний) струм; ♦ to breast the ~ іти проти течії;

CURTAINCALL

Англо-український словник Балла М.І.

n виклик актора (на сцену); to take two ~s виходити два рази під оплески.

CURTAINLECTURE

Англо-український словник Балла М.І.

n жарт, вичитування дружиною чоловіка без свідків.

CURTAINRAISER

Англо-український словник Балла М.І.

n невелика п'єса, виконувана перед початком спектаклю.

CURTAINROD

Англо-український словник Балла М.І.

n металевий карниз; стержень для занавісок.

CURTAINTUNE

Англо-український словник Балла М.І.

n інтродукція; музика, що виконується перед початком спектаклю.

CUSHIONY

Англо-український словник Балла М.І.

adj схожий на подушку; м'який, як подушка.

CUSTODY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) опіка, опікування; піклування; 2) зберігання; схов; охорона; to have the ~ of охороняти (щось); 3) арешт, ув'язнення; to take into ~ арештувати; взяти під в

CUSTOM

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) звичай; звичка; 2) клієнтура; покупці; замовники; 3) замовлення, закупки (в одному магазині); 4) юр. звичаєве право; 5) pl мито, митний збір; 2. adj 1) а

CUSTOMBUILT

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. побудований (зроблений) на замовлення.

CUSTOMMADE

Англо-український словник Балла М.І.

adj (тж custom-built) амер. виготовлений (зроблений) на замовлення.

CUT I

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) поріз, різана рана; 2) розріз; розтин; різання; 3) канал; кювет; 4) сильний удар (мечем тощо); 5) відрізаний шматок, вирізка; зріз; breast ~ кул. грудинк

CUT II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past і p.p. cut) 1) різати, розрізувати; відрізувати; 2) порізати(ся), заподіяти різану рану; 3) зрізувати (квіти); 4) стригти; підстригати; 5) скорочувати; з

CUTANDCOMEAGAIN

Англо-український словник Балла М.І.

n розм. 1) гостинність; 2) достаток.

CUTIN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) включення; початок роботи; 2) кін. вставний кадр.

CUTOFF

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) відрізаний кусок, відрізок; 2) тех. відсічка (пари тощо); виключення; 3) запирання; 4) амер. канал через згин ріки; нове русло ріки на згині; 5) амер. найко

CUTOUT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ел. запобіжник; автоматичний вимикач; рубильник; 2) малюнок, модель (для вирізування); 3) вирізана фігура (з паперу тощо); аплікація; 4) амер. щілина (в під

CUTRATE

Англо-український словник Балла М.І.

adj амер. 1) продаваний за зниженою ціною; 2) що продає знижені в ціні товари.

CUTTING

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) різання; розрізання; вирізування; прорізування (зубів); 2) надріз, розріз; 3) вирізка (з газети тощо); 4) тесання; гранування; висікання; вирізьблення; 5

CUTTINGBACK

Англо-український словник Балла М.І.

n обрізування; проріджування.

CUTTINGIN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) уклинювання (між автомашинами); 2) спорт. прорив (захисту).

CUTTYSTOOL

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) низька табуретка; 2) ганебний стілець (у шотландських церквах).

CYCLECAR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) малолітражний автомобіль (з мотоциклетним двигуном); 2) триколісний автомобіль; 3) коляска мотоцикла.

EAST CHINA SEA

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Східнокитайське море.

GRAND COULEE

Англо-український словник Балла М.І.

n геогр. н. Гранд-Кулі (долина).

JIM CROW

Англо-український словник Балла М.І.

амер. 1) през. Джім Кроу, негр; 2) расова дискримінація, расизм; ізоляція негрів; ♦ ~ car вагон (відділення) для негрів; ~ laws антинегритянські закони; ~ outrag

PER CENT

Англо-український словник Балла М.І.

відсоток, процент; на сотню; five ~ п'ять відсотків.

"АВРО" (A . V. ROE AND CO.

Энциклопедический словарь естествознания

"АВРО" (A . V. Roe and Co., Ltd), самолетостроительная фирма в Великобритании, основанная А. В. Ро. В 1930-х гг. вошла в состав концерна "Хокер Сидли", закрыта в

"АЛЮМИНУМ КОМПАНИ ОФ АМЕРИКА" (ALUMINUM COMPANY OF AMERICA)

Энциклопедический словарь естествознания

"АЛЮМИНУМ КОМПАНИ ОФ АМЕРИКА" (Aluminum Company of America) , алюминиевая компания США. Основана в 1888. Объем продаж 9,8 млрд. дол., чистая прибыль 861 млн. дол

"АМЕРИКАН БРОДКАСТИНГ КОМПАНИ" (ЭЙБИСИ; AMERICAN BROADCASTING COMPANY)

Энциклопедический словарь естествознания

"АМЕРИКАН БРОДКАСТИНГ КОМПАНИ" (Эй-Би-Си; American Broadcasting Company) , одна из трех общенациональных эфирных коммерческих телерадиокомпаний США. Основана в 1

"БАНКЕРС ТРАСТ КОМПАНИ" (BANKERS TRUST COMPANY)

Энциклопедический словарь естествознания

"БАНКЕРС ТРАСТ КОМПАНИ" (Bankers Trust Company) , коммерческий банк США. Основан в 1903 финансово-промышленной группой Морганов. 15 отделений в Нью-Йорке, 21 отд

"ИМПИРИАЛ КЕМИКАЛ ИНДАСТРИС" (IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES)

Энциклопедический словарь естествознания

"ИМПИРИАЛ КЕМИКАЛ ИНДАСТРИС" (Imperial Chemical Industries) , английская химическая компания. Основана в 1926. Контролирует ок. 1/4 производства и св. 1/3 экспор

"КАВАЛЕРЫ" (АНГЛ . CAVALIERS)

Энциклопедический словарь естествознания

"КАВАЛЕРЫ" (англ . cavaliers), во время Английской революции 17 в. бранная кличка роялистов, распространенная среди сторонников парламента.

"КАНЕЙДИАН ИМПИРИАЛ БАНК ОФ КОММЕРС" (CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE)

Энциклопедический словарь естествознания

"КАНЕЙДИАН ИМПИРИАЛ БАНК ОФ КОММЕРС" (Canadian Imperial Bank of Commerce) , коммерческий банк Канады. Основан в 1961. Более 1600 отделений в стране, 45 отделений

"КЛАРТЕ" (ФРАНЦ . CLARTE ЯСНОСТЬ

Энциклопедический словарь естествознания

"КЛАРТЕ" (франц . clarte - ясность, свет), международное объединение деятелей культуры, созданное А. Барбюсом в 1919. Его брошюра "Свет из бездны" (1920) - маниф

"КОВЕНАНТ" (АНГЛ . COVENANT СОГЛАШЕНИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

"КОВЕНАНТ" (англ . covenant - соглашение), в 16-17 вв. название соглашений сторонников Реформации в Шотландии для защиты пресвитерианской церкви и национальной н

"КОЛАМБИЯ БРОДКАСТИНГ СИСТЕМ" (СИБИЭС) (COLUMBIA BROADCASTING SYSTEM CBS)

Энциклопедический словарь естествознания

"КОЛАМБИЯ БРОДКАСТИНГ СИСТЕМ" (Си-Би-Эс) (Columbia Broadcasting System - CBS) , одна из трех общенациональных коммерческих эфирных телерадиокомпаний США. Основан

"КОМЕДИЯ РЕСТАВРАЦИИ" ("RESTORATION COMEDY")

Энциклопедический словарь естествознания

"КОМЕДИЯ РЕСТАВРАЦИИ" ("Restoration comedy") , условное обозначение английской "комедии нравов" периода Реставрации монархии Стюартов (1660-88). "Комедия Реставр

"КРЕДИ АГРИКОЛЬ" (CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE)

Энциклопедический словарь естествознания

"КРЕДИ АГРИКОЛЬ" (Caisse Nationale de Credit Agricole) , коммерческий депозитный банк Франции, специализирующийся на кредитовании аграрно-индустриального сектора

"КРИСЧЕН САЙЕНС МОНИТОР" ("THE CHRISTIAN SCIENCE MONITOR")

Энциклопедический словарь естествознания

"КРИСЧЕН САЙЕНС МОНИТОР" ("The Christian Science Monitor") , ежедневная газета в США, с 1908, Бостон.

"ЛОКХИД" (LOCKHEED CORPORATION)

Энциклопедический словарь естествознания

"ЛОКХИД" (Lockheed Corporation) , американский военно-промышленный концерн с крупным авиаракетно-космическим сектором. Ведет начало от основанной в 1912 братьями

"ЛОНГТЕРМ КРЕДИТ БАНК ОФ ДЖАПАН" (LONGTERM CREDIT BANK OF JAPAN

Энциклопедический словарь естествознания

"ЛОНГ-ТЕРМ КРЕДИТ БАНК ОФ ДЖАПАН" (Long-term Credit Bank of Japan , Ltd), крупнейший коммерческий банк Японии, специализирующийся на долгосрочном кредитовании и

"МАКМИЛЛАН" (MACMILLAN EDUCATIONAL COMPANY)

Энциклопедический словарь естествознания

"МАКМИЛЛАН" (Macmillan Educational Company) , издательская компания в США, основана в 1870, Нью-Йорк; до 1973 называлась "Кроуэлл Кольер энд Макмиллан, инкорпоре

"МАРТИН" (GLENN L . MARTIN CO.)

Энциклопедический словарь естествознания

"МАРТИН" (Glenn L . Martin Co.), американская авиационная фирма. С сер. 50-х гг. разрабатывает ракетно-космические системы, в т. ч. баллистические ракеты средней

"МИДЛЕНД БАНК" (MIDLAND BANK PUBLIC LIMITED COMPANY

Энциклопедический словарь естествознания

"МИДЛЕНД БАНК" (Midland Bank public limited company , plc), коммерческий банк Великобритании. Основан в 1836. Св. 3500 отделений в стране, дочерние компании и пр

"МИЦУБИСИ ТРАСТ ЭНД БАНКИНГ КОРПОРЕЙШН" (MITSUBISHI TRUST AND BANKING CORPORATION)

Энциклопедический словарь естествознания

"МИЦУБИСИ ТРАСТ ЭНД БАНКИНГ КОРПОРЕЙШН" (Mitsubishi Trust and Banking Corporation) , крупнейший коммерческий банк Японии, специализирующийся на доверительных опе

"МОРГАН ГАРАНТИ ТРАСТ КОМПАНИ ОФ НЬЮЙОРК" ("MORGAN GUARANTY TRUST COMPANY OF NEW YORK")

Энциклопедический словарь естествознания

"МОРГАН ГАРАНТИ ТРАСТ КОМПАНИ ОФ НЬЮ-ЙОРК" ("Morgan Guaranty Trust Company of New York") , один из ведущих коммерческих банков США, специализирующийся на доверит

"МЭНЬЮФЕКЧЕРЕРС ХАНОВЕР ТРАСТ КОМПАНИ" (MANUFACTURERS HANOVER TRUST COMPANY)

Энциклопедический словарь естествознания

"МЭНЬЮФЕКЧЕРЕРС ХАНОВЕР ТРАСТ КОМПАНИ" (Manufacturers Hanover Trust Company) , крупнейший коммерческий банк США, специализирующийся на операциях с ценными бумага

"ПЕСНЬ О МОЕМ СИДЕ" ("EL CANTAR DE MIO SID")

Энциклопедический словарь естествознания

"ПЕСНЬ О МОЕМ СИДЕ" ("El cantar de Mio Sid") , испанская эпическая поэма 12 в. Воспевает национального героя Родриго Диаса де Бивара по прозвищу Сид, изображая е

"ПОТОК СОЗНАНИЯ" (АНГЛ . "STREAM OF CONSCIOUSNESS")

Энциклопедический словарь естествознания

"ПОТОК СОЗНАНИЯ" (англ . "Stream of consciousness"), творческий принцип, определившийся в западноевропейской литературе в нач. 20 в. Термин заимствован из книги

"СТАНДАРД ОЙЛ КОМПАНИ (ИНДИАНА)" [STANDARD OIL COMPANY (INDIANA)]

Энциклопедический словарь естествознания

"СТАНДАРД ОЙЛ КОМПАНИ (ИНДИАНА)" [Standard Oil Company (Indiana)] , нефтяная компания США, с 1985 - "Амоко".

"СТАНДАРД ОЙЛ КОМПАНИ (НЬЮДЖЕРСИ)" [STANDARD OIL COMPANY (NEW JERSEY)]

Энциклопедический словарь естествознания

"СТАНДАРД ОЙЛ КОМПАНИ (НЬЮ-ДЖЕРСИ)" [Standard Oil Company (New Jersey)] , нефтяная компания США, с 1973 - "Эксон".

"ФЕРСТ НЭШНЛ БАНК ОФ ЧИКАГО" (THE FIRST NATIONAL BANK OF CHICAGO)

Энциклопедический словарь естествознания

"ФЕРСТ НЭШНЛ БАНК ОФ ЧИКАГО" (The First National Bank of Chicago) , коммерческий банк США. Основан в 1863. 22 отделения в стране, 11 отделений, 6 представительст

"ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ" (ЛАТ . "PANE E CIRCENSES")

Энциклопедический словарь естествознания

"ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ" (лат . "Pane e circenses"), крылатые слова римского сатирика Ювенала (1-2 вв.), выразившие суть политики римских государственных деятелей, стрем

"ЦЕССНА" (CESSNA AIRCRAFT CO .)

Энциклопедический словарь естествознания

"ЦЕССНА" (Cessna Aircraft Co .), американская самолетостроительная фирма. Основана в 1911. Специализируется на производстве легких самолетов авиации общего назна

"ЧЕЙЗ МАНХАТТАН БАНК" (THE CHASE MANHATTAN BANK

Энциклопедический словарь естествознания

"ЧЕЙЗ МАНХАТТАН БАНК" (The Chase Manhattan Bank , N. A), коммерческий банк США. Основан в 1955 в результате слияния двух крупных банков. Более 240 отделений в ст

"ЮЖНЫЙ КРЕСТ" ("SOUTHERN CROSS")

Энциклопедический словарь естествознания

"ЮЖНЫЙ КРЕСТ" ("Southern Cross") , деревянное моторно-парусное судно, на котором в 1898-99 англо-норвержская экспедиция К. Борхгревинка совершила плавание а Анта

"ЮНИОН КАРБАЙД" (UNION CARBIDE)

Энциклопедический словарь естествознания

"ЮНИОН КАРБАЙД" (Union Carbide) , химическая компания США. Основана в 1917. Выпускает также редкие металлы, ферросплавы и др. Один из крупнейших в США производит

PROPOSITION COMPLÉTIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. proposizione completiva.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ROUGH CONSONANT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. consonante aspra.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

SCRIPTIO CONTINUA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

см. письменность.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

SECONDARY COMPOUND

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. composto secondario.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

SEMANTIC CHANGE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. mutamento semàntico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

SEPARABLE COMPOUNDS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Parasynthesis.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

SMOOTH CONSONANT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. consonante molle.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

А КАПЕЛЛА (ИТАЛ . А CAPPELLA)

Энциклопедический словарь естествознания

А КАПЕЛЛА (итал . а cappella), хоровое многоголосное пение без инструментального сопровождения.Характерно для народного музыкального искусства (русского, грузинс

АБРАХАМ А САНТАКЛАРА (ABRAHAM A SANTA CLARA) (В МИРУ ГАНС УЛЬРИХ МЕГЕРЛЕ

Энциклопедический словарь естествознания

АБРАХАМ А САНТА-КЛАРА (Abraham a Santa Clara) (в миру Ганс Ульрих Мегерле , Megerle) (1644-1709), августинский монах, проповедник и сатирик.

АВТОКЛАВ (ОТ АВТО ... И ЛАТ. CLAVIS КЛЮЧ)

Энциклопедический словарь естествознания

АВТОКЛАВ (от авто ... и лат. clavis - ключ), герметичный аппарат для проведения многих физико-химических процессов при нагреве и повышенном давлении (что увеличи

АЗОТ Н. CВОЙСТВА АММИАКА

Энциклопедия Кольера

АЗОТ - Н. CВОЙСТВА АММИАКАК статье АЗОТНекоторые физические свойств аммиака в сравнении с водой приведены в табл. 3.Температуры кипения и плавления у аммиака нам

АКВАКУЛЬТУРА (ОТ ЛАТ . AQUA ВОДА И CULTURA ВОЗДЕЛЫВАНИЕ

Энциклопедический словарь естествознания

АКВАКУЛЬТУРА (от лат . aqua - вода и cultura - возделывание, уход), разведение и выращивание водных организмов (рыб, моллюсков, ракообразных, водорослей) в контр

АЛЬТАМИРАИКРЕВЕА (ALTAMIRA У CREVEA) РАФАЭЛЬ (18661951)

Энциклопедический словарь естествознания

АЛЬТАМИРА-И-КРЕВЕА (Altamira у Crevea) Рафаэль (1866-1951) , испанский историк. Исследовал историю средневековой Испании.

АНТИКОАГУЛЯНТЫ (ОТ АНТИ ... И ЛАТ. COAGULANS ВЫЗЫВАЮЩИЙ СВЕРТЫВАНИЕ)

Энциклопедический словарь естествознания

АНТИКОАГУЛЯНТЫ (от анти ... и лат. coagulans - вызывающий свертывание), в медицине - лекарственные вещества, уменьшающие свертываемость крови.

АРАБСКОАМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ (АРАМКО; АНГЛ . ARABIANAMERICAN OIL COMPANY ARAMCO)

Энциклопедический словарь естествознания

АРАБСКО-АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ (АРАМКО; англ . Arabian-American Oil Company - ARAMCO), основана в 1933 крупнейшими нефтяными компаниями США для эксплуата

ИНВЕРСИОННОЕ CUM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. cum inversum.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

Время запроса ( 0.317648227 сек)
T: 0.321663391 M: 1 D: 0