Найдено 100+ «A»

A

Англо-український словник Балла М.І.

pref вживається як префікс: 1) у предикативних прикметниках і прислівниках: abed у ліжку; afloat на воді; afoot пішки; alive живий; ashore на берег; 2) у виразах

A

Англо-український словник Балла М.І.

1) грам. неозначений артикль, ставиться перед словами, що починаються приголосними і йотованими звуками: a dog, a horse, a youth; 2) вживається перед деякими іме

A, A

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl A's, a's) 1) 1-ша літера англійського алфавіту; from A to Z від початку до кінця; досконало, цілком; 2) (A) амер. найвища оцінка, «відмінно» (у школі); st

AARON

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я 1) Ерон; 2) бібл. Аарон.

AB

Англо-український словник Балла М.І.

pref з негативним значенням не-, а-: abnormal ненормальний, анормальний.

ABACK

Англо-український словник Балла М.І.

adv назад, позаду; задом, задки; ♦ to take ~ захопити зненацька; поставити в безвихідь; to stand (to hold oneself) ~ from триматися осторонь, триматися на відста

ABACTION

Англо-український словник Балла М.І.

n юр. велика крадіжка худоби.

ABACUS

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl тж abaci) 1) рахівниця; 2) архт. абака, верхня частина капітелі; 3) мозаїчна панель; 4) гірн. лоток (корито) для промивання золота.

ABAFT

Англо-український словник Балла М.І.

мор. 1. adv на кормі; у напрямі до корми; ззаду; 2. prep позаду, за; ~ the beam позаду траверсу.

ABANDON

Англо-український словник Балла М.І.

1. n {невимушеність; нестриманість; with ~ невимушено, спокійно}; 2. v 1) відмовлятися від; 2) кидати, залишати; 3) refl. віддаватися (пристрасті тощо); to ~ one

ABANDONED

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) залишений; покинутий; 2) розпутний, розбещений; 3) нестриманий, нестримний; ♦ ~ call безуспішний виклик по телефону, невдала розмова по телефону.

ABANDONEE

Англо-український словник Балла М.І.

n мор. страхувальник, на користь якого залишається предмет страхування (після аварії тощо).

ABANDONMENT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) залишення; відмова; 2) юр. залишення дружини (дитини); 3) самотність; 4) занедбаність; 5) невимушеність.

ABASE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) принижувати; зневажати; 2) знижувати (в чині тощо).

ABASEMENT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) приниження; зневажання; 2) пониження (в чині тощо).

ABASH

Англо-український словник Балла М.І.

v бентежити; соромити; конфузити; викликати замішання.

ABASHED

Англо-український словник Балла М.І.

adj збентежений; присоромлений; сконфужений.

ABASHMENT

Англо-український словник Балла М.І.

n збентеження, зніяковіння; ніяковість; сором.

ABATE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) ослабляти (енергію); 2) зменшувати; стримувати; 3) зменшуватися; слабшати, вщухати; заспокоюватися; the storm has ~d буря стихла; 4) знижувати, скорочувати;

ABATEMENT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) ослаблення; зменшення; скорочення; пом'якшення; 2) знижка, зниження; 3) юр. анулювання, скасування; припинення; 4) юр. незаконне заволодіння нерухомим спадк

ABATER

Англо-український словник Балла М.І.

n юр. прохання про анулювання (припинення) (позову тощо).

ABATISED

Англо-український словник Балла М.І.

adj захищений засікою (завалом).

ABATOR

Англо-український словник Балла М.І.

n юр. особа, що незаконно заволоділа чужим спадковим майном.

ABB

Англо-український словник Балла М.І.

n текст, основа, піткання; утік, уток.

ABBREVIATURE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) скорочений виклад; 2) скорочення, абревіатура.

ABBY

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я Ебі (зменш. від Abigail).

ABC

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) азбука, абетка; алфавіт; 2) буквар (тж ABC-book); 3) основи, початки; {засади}; елементи; ~ of chemistry основи хімії; 4) залізничний путівник; ♦ as easy

ABDICANT

Англо-український словник Балла М.І.

adj що відмовляється, що зрікається.

ABDICATE

Англо-український словник Балла М.І.

v відмовлятися; зрікатися (звання, сану тощо).

ABDICATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) зречення (трону, посади тощо); 2) відмовляння (від чогось); 3) складання повноважень; відмова від посади.

ABDOMEN

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) анат. живіт; черевна порожнина; 2) черево; 3) ент. черевце (комахи).

ABDOMINAL

Англо-український словник Балла М.І.

adj черевний; ~ cavity черевна порожнина; ~ pregnancy мед. позаматкова вагітність.

ABDOMINOUS

Англо-український словник Балла М.І.

adj товстий, пузатий, товстопузий.

ABDUCENT

Англо-український словник Балла М.І.

adj анат. відвідний (про м'яз).

ABDUCT

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) викрадати силою (обманом) (жінку, дитину); 2) відтягувати, відводити (м'яз).

ABDUCTION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) викрадення (жінки, дитини); 2) анат. абдукція, відведення (м'яза).

ABDUCTOR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) викрадач (жінки, дитини); 2) анат. абдуктор, відвідний м'яз.

ABDUL

Англо-український словник Балла М.І.

n військ. розм. Абдул, турецький солдат.

ABE

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я Ейб (зменш. від Abraham).

ABECEDARIAN

Англо-український словник Балла М.І.

1. n той, хто вивчає грамоту; 2. adj 1) розташований в алфавітному порядку; 2) азбучний; елементарний.

ABEL

Англо-український словник Балла М.І.

n ч. ім'я 1) Ейбел; 2) бібл. Авель.

ABELMOSK

Англо-український словник Балла М.І.

n бот. мускусне дерево; мускусне зерно.

ABERRANCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) відхилення від правильного шляху; 2) біол. відхилення від норми.

ABERRATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) відхилення від правильного шляху (від істини); помилка; 2) помилковий погляд; 3) запаморочення; 4) аберація, відхилення.

ABET

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) підбурювати, спонукати; to ~ smb. in a crime юр. підбурювати когось до вчинення злочину; 2) сприяти, допомагати; бути співучасником (звич. чогось поганого).

ABETMENT

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) підбурювання; спонукання; 2) допомога, потурання; співучасть.

ABETTOR

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) спільник, співучасник (злочину); співумисник; пособник; 2) підбурювач.

ABEYANCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) стан непевності (невідомості, очікування); 2) тимчасова бездіяльність; 3) юр. тимчасове припинення; тимчасове скасування (рішення тощо); to hold in ~ відстр

ABEYANT

Англо-український словник Балла М.І.

adj юр. 1) бездіяльний; 2) що залишився без власника.

ABHOR

Англо-український словник Балла М.І.

v відчувати відразу; ненавидіти.

ABHORRENCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) огида, відраза; 2) те, що викликає огиду (відразу).

ABHORRENT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) огидний, відразливий; мерзенний, мерзотний; що викликає огиду (до — to); 2) несумісний (з — from).

ABIDANCE

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) додержання, дотримання (чогось); підпорядкування (чомусь); ~ by rules дотримання правил; 2) перебування, проживання.

ABIDE

Англо-український словник Балла М.І.

v (past abode, abided; p. p. abode, abided, abidden) 1) бути міцним, залишатися незмінним; 2) зносити, терпіти; I cannot ~ him я не можу зносити його; 3) чекати,

ABIDING

Англо-український словник Балла М.І.

adj постійний; незмінний; міцний; ~ place місце проживання, місцеперебування.

ABIGAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n служниця, покоївка; камеристка.

ABIGAIL

Англо-український словник Балла М.І.

n ж. ім'я 1) Абігейл, Ебігейл; 2) бібл. Авігея.

ABILITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) здібність; уміння; здатність; спритність; ~ for music здібність до музики; to the best of one's abilities відповідно до здібностей (сил); 2) pl обдарованіст

ABIOGENESIS

Англо-український словник Балла М.І.

n біол. абіогенез, спонтанна генерація.

ABIOLOGY

Англо-український словник Балла М.І.

n учення про неживу природу.

ABIRRITANT

Англо-український словник Балла М.І.

1. n мед. засіб, що зменшує роздратування; заспокійливе; 2. adj що зменшує роздратування; заспокійливий.

ABIRRITATE

Англо-український словник Балла М.І.

v мед. зменшити роздратування.

ABJECT

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) жалюгідний; огидний, паскудний, мерзенний; in ~ poverty у жахливих злиднях; 2) принижений, нещасний; доведений до злиднів; ~ heirs зубожілі спадкоємці.

ABJUDGE

Англо-український словник Балла М.І.

v юр. позбавляти за рішенням суду.

ABJURATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) зречення; відступництво; oath of ~ амер. зречення попереднього підданства під присягою; 2) відмова (від чогось).

ABJURE

Англо-український словник Балла М.І.

v 1) зрікатися (чогось); відмовлятися (від чогось); to ~ a claim відмовлятися від позову; 2) відступитися; 3) юр. заперечувати під присягою.

ABLACTATION

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) відлучення від груді (дитини); 2) щеплення зближенням.

A

Англо-русский словарь компьютерных терминов

A имя дисковода; неопределенный артикль (не переводится); подходящий, применимый; доступный

A

Англо-русский словарь общей лексики

I [ўЎ] (полная форма); [†] (редуцированная форма) a.wav арт. (неопределенный артикль; а - перед согласными, перед eu и перед u, когда u произносится как [іѓ]; an

A

Новый большой англо-русский словарь

[-ə] suffобразует форму мн. ч. лат. и греч. сущ. среднего рода, преим. научных терминов (особ. в области биологии)1. соотносится с -um, суффиксом ед. ч. лат. сущ

A

Чешско-русский словарь

• ампер• ангстрем

A

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

a-.См. а-.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

A

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[eɪˏ ə]ляодинтот же самый, такой же, одинаковыйкаждыйнекийпосле полудня, пополудни; послеобеденное время; днемвозрастакрАнгло-русский большой универсальный перев

A

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) первая буква немецкого алфавита das A und (das) O — альфа и омега (сущность, самое главное)von A bis Z — от а до зет, с начала до концаweder A noch B

A

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) первая буква немецкого алфавитаdas A und (das) O — альфа и омега (сущность, самое главное)von A bis Z — от а до зет, с начала до концаweder A noch B v

A

Турецко-русский словарь

образует от глагольных основ имена существительные, обозначающие результат действия, названного исходной основойyar-mak — рассекатьyara — рана, порезTürkçe-rusça

A

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = A Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

A

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'cat'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

A

Англо-русский дополнительный словарь

сокр. бесполый a.c. - нашей эры, новой эры a.m. - до полудня D/A - документы приложены

A

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

aside, anew, again etc.приставка, используемая в английских словах для обозначения:= on; in; at (abed)в состоянии или положении — in (such) a state or condition

A

Англо-русский словарь Мюллера

a- [ə-] pref (из первоначального предлога on) 1) в предикативных прилагательных и в наречиях; напр.: abed в посте́ли; alive живо́й; afoot пешко́м;ashore на бе́ре

A

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Abfrage1) опрос, запрос2) вызов3) считывание (напр. данных)II сокр. от alterungsbeständigне подверженный старению, нестареющий (маркировка стали)III с

A

Латинско-русский словарь

aa, ab, abs (c abl.)изЛатинско-русский словарь.2003.

A

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от acceleration, lineare Beschleunigungлинейное ускорениеII сокр. от annoв (таком-то) годуIII сокр. от ArарIV сокр. от Arbeitskontakt bei einem Relaisраб

A

Португальско-русский словарь

I pron1) её vejo-a — я её вижу2) эта; та é a que está sentada — это та, которая сидитminha irmã se chama Maria, a de meu amigo - Margarida — мою сестру зовут Мар

A

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Atto-а- = атто- (десятичная приставка к единицам измерения)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

A

Новый большой англо-русский словарь

a- I [ə-] pref встречается в наречиях и в предикативных прил., образованных преим. от исконных англ. основ: abed - в постели afield - в поле akin - родственны

A

Венгерско-русский словарь

+11. {hang v. betű} a;kis \a — строчное «а»;2. zene. \a (-hang) — ля;\a-dúra) fn — ля-мажор;b) mn. ля-мажорный;\a-dúr hangsor/skála — ля-мажорная гамма;\a-dúr zo

A

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от accélération; = a.ускорениеII сокр. от acre; = a.акрIII сокр. от angle; = a.уголIV сокр. от année; = a.годV сокр. от annuel; = a.годовойVI сокр. от ar

A

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

(ampere) ампер1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» № 5. Русак Д.А. Англо-русский сл

A

Португальско-русский словарь

I m скр от ampere эламперII m = aPortuguese-russian dictionary.2013.

A

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = a 1-я буква французского алфавитаdepuis a jusqu'à z, de a à z — от а до я, от начала до концаne savoir ni A ni B — ни аза не знать, быть невежественнымprou

A

Большой французско-русский и русско-французский словарь

вспомогательный глагол avoirБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

A

Норвежско-русский словарь

prefобозначает отрицание сущности слова, неanormal — ненормальный, отклоняющийся от нормыНорвежско-русский словарь.2013.

A

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Akkusativ - винительный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

A

Польско-русский словарь

1. союз а) противительный а, но; ja pójdę a ty zostań я пойду, а ты оставайся; tu, a nie gdzie indziej здесь, а не где-нибудь в другом месте; б) соединительный и

A

Новый большой англо-русский словарь

a [eı] n (pl As, a‘s, as [eız]) 1. 1-я буква английского алфавита 2. (A) высшая отметка, «отлично» an A in history - «отлично» по истории straight A - круглое

A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. A-minus - отрицательный вывод источника напряжения накала;2. A-negative - отрицательный вывод источника напряженияАнгло-русский словарь технических аббревиату

A

Немецко-русский автосервисный словарь

(Anschluß) включение (в сеть)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

A

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (abstract) реферат 2) (accumulator) аккумулятор; накапливающий сумматор 3) (amplitude) амплитуда

A

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[eɪ]ляпервого, высшего, наилучшего класса, сорта и т. д. отличногруппа крови A (II)Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

A

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

аОбозначение отрицания: например, митоз и амитоз.* * *А — символ, которым обозначают: а) номер атома соответственно его массе; б) гаплоидный набор аутосом; в) ам

A

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от absorptionабсорбцияII сокр. от accélérationускорениеIII сокр. от aireповерхностьIV сокр. от allongementотносительное удлинениеV сокр. от ampèreампер,

A

Австрия. Лингвострановедческий словарь

nАмеждународное сокращение для "Austria" (Австрия), применяется на транспортных средствах, в почтовом индексе и др. см. тж. Austria 1), Unterscheidungskennzeiche

A

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

сокр. от addendum 1) головка зуба 2) высота головки зуба

A

Латинско-русский словарь

aa, ab, abs (c abl.)отЛатинско-русский словарь.2003.

A

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от abundantобильный; широко распространённый; часто встречающийсяII сокр. от accelerationакселерация, ускорениеIII сокр. от accommodation1) приспособлени

A

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Akkusativ - винительный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

A

Большой испанско-русский словарь

If1) 1-я буква испанского алфавита а2) высший, первоклассныйde categoría "a" — высшей категории••a por a y be por loc. adv. — точь-в-точьno saber ni la a — не зн

A

Аббревиатуры

adjective — имя прилагательное

A

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от acidкислота || кислый; кислотныйII сокр. от adenineаденинIII сокр. от alterationизменение, перемена* * *• acid• adenineEnglish-russian biological dict

A

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. A (по рейтингу агентства "Стандард энд Пурз": обозначение долговых обязательств с качеством, характеризующим приемлемый уровень риска; этот рейтин

A

Латинско-русский словарь

aa(h)eneus, a, umбронзовыйЛатинско-русский словарь.2003.

A

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (area) зона, область, район• 1. автомобиль "Model A" компании "Ford", выпускавшийся с 1928 по 1931 гг.; 2. любой "хот-род", построенный на базе оригинального ш

A

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

отрицательная частица см. afono, amorale Итальяно-русский словарь.2003.

A

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ə ]a adj infml I didn't get a share of the profits Я не получил положенной мне доли дохода

A

Латинско-русский словарь

I1. ā, ab, (преим. перед te) abs praep. cum abl.пространство1) от, из окрестностей, из ab urbe Cs, Sl etc. — от города, от городской чертыab Gergoviā discedere C

A

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

вспомогательный глагол avere Итальяно-русский словарь.2003.

A

Англо-русский словарь общей лексики

I [ўЎ] a.wav мн. - As, A's, Aes [ўЎЄ] первая буква англ. алфавита; A - прописная, a - строчная II [ўЎ] a.wav 1) муз. а) - A natural ля A sharp — ля диез A double

A

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.(accidental death)смерть в результате несчастного случая.* * * сокр. от accidental death Англо-русский словарь по социологии.2011.

A

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I préfобозначает1) направление: abaisser (ср. bas)2) достижение цели, сообщение признака: attendrir (ср. tendre)II préf обозначает отсутствие признака, лишение:

A

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) см. ampere, amp 2) см. angstrom 3) см. answer 4) шестнадцатеричная цифра, A16 - 1010 - 10102

A

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. absent - отсутствующий;2. absolute - абсолютный; безусловный;3. abundant - обильный; широко распространённый; часто встречающийся;4. acceleration - ускорение;

A

Англо-русский словарь Мюллера

A, a n [eɪ] (pl As, A's [eɪz]) 1) 1-я буква англ. алфавита 2) условное обозначение чего-л. первого по порядку, сортности и т.п. 3) амер. вы́сшая отме́тка за кл

A

Англо-русский словарь непристойных выражений

hole m (sl) анус, заднепроходное отверстие (сокр. ass-hole q.v.)

A

Латинско-русский словарь

aa(h)eneus, a, umмедныйЛатинско-русский словарь.2003.

A

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр.1. (код страны) Austria2. авто категория A см. category A3. авто Antique vehicle (title brand)4. техн. A-pole 5. мед. группа крови II (обозначение второй гр

A

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от ampereампер, АEnglish-russian automobile dictionary.2013.

A

Новый большой англо-русский словарь

A [eı] n (pl As, a‘s, as [eız]) 1. 1-я буква английского алфавита 2. (A) высшая отметка, «отлично» an A in history - «отлично» по истории straight A - круглое

A

Новый большой англо-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});I[ə-] pref встречается в наречиях и в предикативных прил., образованных преим. от исконных англ. основ:abed - в

A

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от accumulator аккумулятор; сумматор накапливающего типа, накапливающий сумматор

A

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ a ̈ɪeɪ ]A n AmE sl 1. He went on a four hour trip with A Он забалдел от ЛСД и торчал целых четыре часа 2. He's shooting A now and

A

Азербайджанcко-русский словарь

1) первая буква азербайджанского алфавита; 2) в начале предложения употребляется: a) как обращение для образования звательного падежа, соответствует русскому «эй

A

Латинско-русский словарь

aa tergoсзадиЛатинско-русский словарь.2003.

A

Немецко-русский геологический словарь

[Ambulakren ] пал. амбулякрыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

A

Англо-русский словарь по компьютерам

имя дисковода; неопределенный артикль (не переводится); подходящий, применимый; доступный

A

Англо-русский словарь редакция bed

art. первая буква английского алфавита; неопределенный артикль

A

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от adenine аденин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. Петрова.1990.

A

Латинско-русский словарь

aпервая буква латинского алфавита; в сокращенияхA. (Aulus) — Авл (praenomen)A. (Augustus) — Август; A. АвгустаA. (annus) — годA. A. A. (aurum, argentum, aes) — з

A

Норвежско-русский словарь

I -'en, -'er 1) первая буква норвежского алфавита har man (en) sagt a, får (må) man (en) si b – кто сказал А, должен сказать и Б; взялся за гуж, не говори, что

A

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. A- (в рейтинговой системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг обыкновенных акций среднего уровня; это рейтинг ниже А и выше B+) See:A+, A, B+, B,

A

Итальяно-русский автомобильный словарь

1) (allungamento) удлинение 2) (ampere) ампер, А 3) (area della sezione retta) площадь поперечного сечения Dizionario italiano-russo Automobile.2013.

A

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

adj infml I didn't get a share of the profits — Я не получил положенной мне доли дохода

A

Аббревиатуры

винительный падеж

A

Англо-русский словарь по биотехнологиям

аденин (сокр. А)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

A

Англо-русский машиностроительный словарь

сокр. от addendum 1) головка зуба 2) высота головки зуба

A

Англо-русский вспомогательный словарь

1. высшая оценка или высший уровень; 2. ангстрем, единица измерения длины световой волны; 3. ампер, единица измерения электрического тока; 4. группа крови (втора

A

Суахили-русский словарь

межд. (выражает удивление, радость, боль, страдание, согласие, отказ)о!; а siyo! — о нет!(притяж. частица)mama wa mtoto — мать ребёнкаkikombe cha dhahabu — золот

A

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) He went on a four hour trip with A — Он забалдел от ЛСД и торчал целых четыре часа 2) He's shooting A now and gets half out of his mind — Он ширя

A

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

употребляется в сочетаниях[*]- <- /*]Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

A

Новый большой англо-русский словарь

[eı] n (pl As, á's, as [eız])1. 1-я буква английского алфавита2. (A) высшая отметка, «отлично»an A in history - «отлично» по историиstraight A - круглое «отличн

A

Англо-русский словарь общей лексики

прист. 1) в предикативных прилагательных и в наречиях, образованных от именных и глагольных основ abed — в постели afield — в поле asmoke — дымящийся afoot — пеш

A

Польсько-український словник (М. Юрковський, В. Назарук)

а, і dziś tu, a jutro tam сьогодні тут, а завтра там między oknem a szafą між вікном і шафою a jednak а все-таки a więc отож a wtem аж ось nic a nic нічогі

A

Новый большой англо-русский словарь

-a [-ə] suff образует форму мн. ч. лат. и греч. сущ. среднего рода, преим. научных терминов (особ. в области биологии) 1. соотносится с -um, суффиксом ед. ч. ла

A

Крымскотатарско-русский словарь

1) (только в формах косвенных падежей)anda — там, тудаandan — оттуда2) a degence — моментально; не успел рот раскрыть, как...

A $

Англо-русский экономический словарь

австралийский долларАнгло-русский экономический словарь.

A %

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от allongement pour centотносительное удлинениеDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

A.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от article статья; предметАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

A.

Португальско-русский словарь

скр от autorавторPortuguese-russian dictionary.2013.

A.

Португальско-русский словарь

скр от arrobaарроба (мера веса = 15 кг)Portuguese-russian dictionary.2013.

A.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от Alpi Альпы 2) театр. сокр. от atto акт 3) сокр. от (lettera) assicurata заказное письмо 4) сокр. от associazione ассоциация, объединение; агентств

A/

Англо-русский юридический словарь

сокр. от acting (rank)исполняющий обязанности (следует указание должности)Англо-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

A/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[acidized with] — проведена обработка ... кислотой Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от absolute temperature) абсолютная температура 2. (сокр. от atomic weight) атомный вес English-russian plastics terminology dictionary.2013.

Время запроса ( 3.897407504 сек)
T: 3.902423016 M: 1 D: 0