Найдено 50+ «A»

ATTIC

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) мешканець Аттики; 2) аттичний діалект; 2. adj 1) іст. аттичний, афінський; 2) класичний (про стиль); 3) дотепний; витончений, вишуканий; ~ salt аттична с

ATWAIN

Англо-український словник Балла М.І.

adv 1) навпіл; 2) нарізно, порізно.

AUNTINLAW

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl aunts-in-law) дружина дядька, дядина.

AUTHORITY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) влада; a man set in ~ особа, наділена владою; 2) повноваження (на щось — for); сфера компетенції, коло обов'язків; 3) орган, управління; відділ; 4) pl власт

AUTO

Англо-український словник Балла М.І.

pref авто-, само-; autobiography автобіографія.

AUTOMATIC

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) автоматичний механізм; автомат; 2) автоматична зброя; 3) амер. автоматичний пістолет; 4) pl автоматика; 2. adj 1) автоматичний; автоматизований; ~ coupli

AUTORACING

Англо-український словник Балла М.І.

n автомобільний спорт, автомобільні гонки (перегони).

AVID

Англо-український словник Балла М.І.

adj 1) жадібний, жадний, пожадливий; 2) жадаючий, прагнучий (до — of, for).

AVOWRY

Англо-український словник Балла М.І.

n 1) захисник; заступник; 2) юр. визнання у вчиненні дії і виправданні його.

AWAKE II

Англо-український словник Балла М.І.

v (past awoke; p.p. awaked, awoke) 1) будити, пробуджувати (тжперен.); 2) прокидатися, просинатися; пробуджуватися.

AWANE

Англо-український словник Балла М.І.

adv зменшуючись, на ущербі (про місяць).

AWAY

Англо-український словник Балла М.І.

1. adj pred. 1) відсутній; to be ~ бути відсутнім, поїхати; he is ~ from home його нема вдома; 2) віддалений; що знаходиться на віддалі (відстані); it is ten mil

AWESTRIKE

Англо-український словник Балла М.І.

v вселяти благоговіння (страх).

AWESTRUCK

Англо-український словник Балла М.І.

adj пройнятий благоговінням; охоплений благоговійним страхом.

AWRACK

Англо-український словник Балла М.І.

adv у зруйнованому стані, в запустінні.

AXE

Англо-український словник Балла М.І.

1. n 1) сокира; колун; 2) іст. сокира ката; 3) відтинання (відрубування) голови, страта; 4) (the ~) розм. скорочення; урізування, зменшення (бюджету, штатів тощо

AXEMAN

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl axe-men) 1) лісоруб; 2) іст. воїн, озброєний бойовою сокирою.

AXIOMATIC\(AL\)

Англо-український словник Балла М.І.

adj аксіоматичний, самоочевидний; що не потребує доказів.

AXIS

Англо-український словник Балла М.І.

n (pl axes) 1) вісь. 2) геометрична вісь; terrestrial ~ земна вісь; 3) бот. головне стебло; 4) анат другий шийний хребець; ♦ ~ deer плямистий олень.

AXLEBEARING

Англо-український словник Балла М.І.

n тех букса; осьовий підшипник.

AXLEBOX

Англо-український словник Балла М.І.

n зал. букса, корпус підшипника.

ATRIOVENTRICULAR HEART BLOCK

Англо-русский медицинский словарь

атриовентрикулярная блокада, предсердно-желудочковая блокада, атриовентрикулярная блокада сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR JUNCTIONAL COMPLEX

Англо-русский медицинский словарь

узловой комплекс Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR JUNCTIONAL CONTRACTION

Англо-русский медицинский словарь

сокращение из A-V соединения, узловое сокращение Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR JUNCTIONAL TACHYCARDIA

Англо-русский медицинский словарь

узловая тахикардия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR NODAL BEAT

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. предсердно-желудочковая экстрасистола * * * узловая экстрасистола Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR NODAL RHYTHM

Англо-русский медицинский словарь

узловой ритм Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR NODE

Англо-русский медицинский словарь

атриовентрикулярный узел, предсердно-желудочковый узел Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR OPENING

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. атриовентрикулярное отверстие Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR RHYTHM

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. атриовентрикулярный ритм сердца Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR SEPTUM

Англо-русский медицинский словарь

предсердно-желудочковая перегородка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR TRUNK

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. ствол предсердно-желудочкового пучка Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULAR VEINS

Англо-русский медицинский словарь

предсердно-желудочковые вены Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIOVENTRICULARIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. предсердно-желудочковый Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIPLICISM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атрипликация Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATRIUM

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атриум; предсердие; синус; полость * * * предсердие Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROMID

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атромид Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPA

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. атропический Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPH

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. атрофический Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHEDEMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. ангионевротический отек Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атрофия * * * атрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIA CUTIS SENILES

Англо-русский медицинский словарь

старческая атрофия кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. атрофический; гипопластический * * * атрофический Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC ARTHRITIS

Англо-русский медицинский словарь

инфекционный неспецифический артрит, ревматоидный артрит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC BRONCHIECTASIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический бронхоэктаз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC BRONCHITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический бронхит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC CATARRH

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. атрофический ринит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC GLOSSITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический глоссит, гунтеровский глоссит, глоссит Меллера, пернициозно-анемический глоссит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC LARYNGITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический ларингит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC MAXILLARY SINUSITIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. атрофический гайморит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC NONUNION

Англо-русский медицинский словарь

атрофический ложный сустав Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC PARALYSIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический паралич Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC PHARYNGITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический фарингит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC PHIMOSIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический фимоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC PROCTOSIGMOIDITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический проктосигмоидит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC PSEUDOARTHROSIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический ложный сустав Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC PSEUDOPARALYTIC SYNDROME

Англо-русский медицинский словарь

псевдопаралитический атрофический синдром Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC RHINITIS

Англо-русский медицинский словарь

атрофический ринит Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIC THROMBOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.фраз. застойный тромбоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHICA

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. атрофированный Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHICANS

Англо-русский медицинский словарь

мед.прил. истощенный Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIE

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атрофия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIE BLANCHE

Англо-русский медицинский словарь

невр. белая атрофия, белая атрофия кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHIED

Англо-русский медицинский словарь

мед.прич. атрофированный; от англ. atrophy * * * атрофированный Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атрофодермия * * * атрофодермия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMA BIOTRIPTICA

Англо-русский медицинский словарь

старческая атрофия кожи Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMA FACIEI RETICULATA

Англо-русский медицинский словарь

сетчатая атрофодермия лица Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMA NEUROTICA

Англо-русский медицинский словарь

нейротическая атрофодермия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMA PIGMENTOSUM

Англо-русский медицинский словарь

атрофодермия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMA RETICULATA ERYTHEMATOSA

Англо-русский медицинский словарь

эритематозная сетчатая атрофодермия Англо-русский медицинский словарь.2012.

ATROPHODERMATOSIS

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. атроподерматоз Англо-русский медицинский словарь.2012.

Время запроса ( 0.148779418 сек)
T: 0.150746721 M: 1 D: 0