Англо-український словник Балла М.І.

ADJACENTLY

adv поруч; по сусідству.
Ещё