Англо-український словник Балла М.І.

ADDUCTION

n 1) наведення (фактів, доказів); 2) анат. аддукція.
Ещё