Англо-український словник Балла М.І.

ANTIFEDERALIST

n амер. антифедераліст.
Ещё