Англо-український словник Балла М.І.

'TWOULD

розм. скор. від it would.
Ещё