Англо-український словник Балла М.І.

AGGRADATION

n геогр. аградація; берегові відкладення.
Ещё