Англо-український словник Балла М.І.

'TWEEN

prep (скор. від between) між, поміж; проміж; серед.
Ещё