CANT

1. n 1) косяк, кут; 2) косо зрізаний край; 3) нахил; відхилення від прямої; 4) обтесана колода, брус; 5) штовхан, удар, стусан; 6) лицемірство; святенництво; 7) лицемір; 8) плаксивий тон (жебрака); 9) жаргон; таємна мова; thieves'~ злодійський жаргон; 10) ірл. продаж з аукціону; 2. adj 1) лицемірний; святенницький; 2) жаргонний; ~ phrase жаргонний вислів; 3) діал. сміливий; 3. v 1) скошуватися), кривити(ся); 2) нахиляти(ся); 3) перевертати(ся); 4) ставити під кутом; 5) кантувати; 6) лицемірити; бути святенником; 7) говорити плаксивим тоном, канючити; 8) вживати жаргон; 9) зводити наклеп (на когось); обмовляти (когось); ганити, картати (когось); 10) заст. розмовляти співучим голосом.

Англо-український словник Балла М.І. 

CANTABANK →← CANOROUS

T: 0.078777193 M: 3 D: 3