ASTRADDLE

adv 1) широко розставивши ноги; 2) верхи (тж на стільці тощо); to ride ~ їхати верхи.

Англо-український словник Балла М.І. 

ASTRAGAL →← ASTOUNDING

T: 0.078026171 M: 3 D: 3