ADVERT

1. n (скор. від advertisement) оголошення; 2. v (to) звертатися (до когось, чогось); посилатися (на когось, щось); торкатися (чогось); to ~ to other matters торкнутися інших питань.

Англо-український словник Балла М.І. 

ADVERTENCE →← ADVERSITY

T: 0.086988496 M: 3 D: 3