CAN II

v (past could) 1) могти, бути спроможним, мати можливість, уміти; I ~ do it я можу це зробити; I will do all I ~ я зроблю все, що зможу; he ~ speak Ukrainian він уміє розмовляти по-українському; you cannot go there by bus автобусом ви туди не доїдете; 2) могти, мати право; you ~ go ви вільні, можете йти; 3) виражає сумнів, невпевненість, вагання, недовір'я; ~ it be true? невже це правда?; she can't have done it! вона не могла цього зробити!; it is as ugly as ~ be важко уявити собі щось потворніше.

Англо-український словник Балла М.І. 

CAN'T →← CAN I

T: 0.083410459 M: 3 D: 3