ADVANCED

adj 1) висунутий уперед; передовий; ~ guard авангард; 2) прогресивний; ~ ideas прогресивні погляди; 3) старий, старезний; in ~ years, ~ in years похилого віку; 4) устигаючий (про учня); ~ studies заняття (курс) підвищеного типу.

Англо-український словник Балла М.І. 

ADVANCEGUARD →← ADVANCE

T: 0.0819056 M: 3 D: 3