CACOLOGY

n 1) невдалий вибір слів; 2) неправильна вимова.

Англо-український словник Балла М.І. 

CACOPHONY →← CACKLER

T: 0.066768928 M: 3 D: 3