ADULTERER

n порушник подружньої вірності; учасник перелюбства, зрадливець.

Англо-український словник Балла М.І. 

ADULTERESS →← ADULTERATION

T: 0.080092394 M: 3 D: 3