BUY II

v (past i p. p. bought) 1) купувати, придбавати; 2) підкуповувати, давати хабара; 3) розм. повірити чомусь; погодитися з чимсь; I am willing to ~ that я готовий повірити цьому; ~ing it? згодні?; 4) розм. домогтися, досягти, добитися; 5) заст. спокутувати (гріхи); 6) розм. найняти; I'll ~ me a lawyer я візьму собі адвоката; ♦ ~ back викупити; знову купити; ~ in а) купити на аукціоні; б) скупити акції; ~ off давати відкупного, відкупитися; ~ out а) викупити (чиюсь) частку (у фірмі тощо); б) заплатити (комусь) за відмову від посади (від права на майно тощо); ~ over підкупити, дати хабара; ~ up скуповувати; to ~ up all the stock скупити усі запаси (чогось); ♦ I'll ~ it! а) здаюся!, не знаю! (у відповідь на запитання чи загадку); б) слухаю!; he bought it а) йому не поталанило; б) він помер; to ~ a pig in a poke купити кота в мішку; to ~ a white horse розтринькувати гроші, марнотратити; to ~ a pup бути обдуреним.

Англо-український словник Балла М.І. 

BUYER →← BUY I

T: 0.079354306 M: 3 D: 3