BULL

1. n 1) бугай, бик; буйвол; 2) самець великої тварини (кита, слона тощо); 3) бірж, спекулянт, який грає на підвищення; 4) (В.) астр. Телець (сузір'я і знак зодіаку); 5) розм. огрядна, незграбна, галаслива людина; 6) розм. крона (монета); 7) амер. розм. поліцай, шпигун; 8) амер. розм. оптиміст; 9) розм. безглуздя; суперечність; 10) розм. брехня; don't give me any of that ~ досить брехати!; 11) висяча печатка на документі; 12) (папська) булла; ♦ а ~ in a china shop слон у фарфоровій крамниці; to take the ~ by the horns узяти бика за роги; ~ session розмови в чоловічій компанії; 2. adj 1) бичачий; 2) сильний, дужий; in a ~ voice гучним голосом; 3) бірж, підвищуваний; що грає на підвищення; 4) амер. розм. оптимістичний, радісно настроєний; ♦ ~ horn мор. ревун; 3. v бірж. 1) підвищуватися в ціні; 2) спекулювати на підвищенні; to ~ the market піднімати ціни на біржі.

Англо-український словник Балла М.І. 

BULL'SEYE →← BULKY

T: 0.068624215 M: 3 D: 3