BUCOLIC

1. n 1) звич. pl буколіка; 2) буколічний поет; 3) жарт, сільський мешканець; 2. adj 1) буколічний; 2) жарт, сільський.

Англо-український словник Балла М.І. 

BUCRANE →← BUCKWHEAT

T: 0.18488633 M: 4 D: 3