WHY

1. n 1) підстава, причина; every ~ has a wherefore на все є свої причини; 2) загадка, задача; 2. adv чому; ~ were you late? чому ви спізнилися?; Are you ill? — No, ~? Ви хворі? — Hi, а що таке?; this is the reason ~ I came so early ось чому я прийшов так рано; 3. conj чому; I don't know ~ he is late я не знаю, чому він спізнюється; 4. int виражає: 1) здивування: ~ it is he! та це ж він!; 2) нетерпіння: ~, of course I do ну, звісно, так; 3) вагання: Is it true? — W., yes, I think so. Це правда? — Та як вам сказати? Мабуть, так; 4) заперечення: ~, what is the harm? то що з того?; 5) висновок: since we did not succeed, ~, we must try again раз ми зазнали невдачі — що ж, спробуємо знову.

Англо-український словник Балла М.І. 

WHYEVER →← WHUFF

T: 0.103027144 M: 3 D: 3