ADJUDICATE

v 1) судити; ухвалювати вирок (рішення); 2) присуджувати (премію тощо).

Англо-український словник Балла М.І. 

ADJUDICATION →← ADJUDGEMENT

T: 0.10183789 M: 3 D: 3