ADJECT

v додавати, доповнювати; приєднувати.

Англо-український словник Балла М.І. 

ADJECTIVAL →← ADJACENTLY

T: 0.0914933 M: 3 D: 3