ADEQUACY

n 1) достатність; 2) адекватність; відповідність; 3) компетентність.

Англо-український словник Балла М.І. 

ADEQUATE I →← ADEQNATE II

T: 0.087825118 M: 3 D: 3