TWO

1. n 1) число два; ~ and ~ make four два плюс два — чотири; 2) двійка; цифра два; 3) номер два (другий); Room ~ кімната (номер) два; 4) двоє, пара; ~ and ~, by ~s, ~ by ~ по двоє, попарно; to walk in ~s гуляти парами; 5) два роки (про вік); he is ~ йому два роки; at ~ у дворічному віці; a boy of ~ дворічний хлопчик; 6) друга година; she will come at ~ вона прийде о другій годині; 2. mim два, двоє; one or ~ кілька; ~ men дві особи; ♦ in ~ а) надвоє, навпіл; б) окремо, нарізно; to cut in ~ розрізати навпіл; in two ~s негаіїно, відразу; to put ~ and ~ together збагнути що до чого; ~ can play at that game подивимося ще, чия візьме; ~ bits амер. розм. а) монета у 25 центів; б) щось незначне (нічого не варте); ~ in distress makes sorrow less поділене горе — це півгоря.

Англо-український словник Балла М.І. 

TWOBOTTLE →← TWITTLETWATTLE

T: 0.105451999 M: 3 D: 3