' - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
ACT
1. n 1) справа, діло; вчинок; ~ of kindness добра справа; 2) акт, дія; процес; ~ of God стихійне лихо; to be in the ~ of doing smth. збиратися зробити щось, бути готовим до чогось; 3) закон; постанова; рішення; акт; A. of Parliament постанова парламенту; 4) документ, акт; 5) театр, дія, акт; 6) амер. розм. сцена; 7) номер програми (на естраді); 8) дисертація; 2. v 1) діяти, поводитися; працювати; to ~ as an interpreter працювати перекладачем; 2) теапір. виконувати (роль), грати; to ~ a part грати роль; 3) прикидатися, удавати; 4) впливати, діяти (про ліки); ♦ to ~ up to a promise додержувати обіцянки.

Англо-український словник Балла М.І.  2018

← ACROTISMACTABLE →

Смотреть значение "ACT" в других словарях:
T: 0.080646263 M: 7 D: 0