' - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
REMISS
adj 1) недбайливий; to be ~ in one's duties нехтувати своїми обов'язками; 2) зроблений недбало, сяк-так; the service in this hotel is ~ у цьому готелі обслуговують погано; 3) млявий, кволий; 4) розчинений, розріджений.

Англо-український словник Балла М.І.  2018

← REMISE IIREMISSIBLE →

T: 0.0353171 M: 7 D: 0