REMINISCENT

1. n мемуарист, автор мемуарів; 2. adj 1) схильний до спогадів; 2) що нагадує; що викликає спогади (про щось — of); 3) зв'язаний із спогадами; the talk was ~ розмова була присвячена спогадам.

Англо-український словник Балла М.І. 

REMINISCENTIAL →← REMINISCENCE

T: 0.099686497 M: 3 D: 3