A

pref вживається як префікс: 1) у предикативних прикметниках і прислівниках: abed у ліжку; afloat на воді; afoot пішки; alive живий; ashore на берег; 2) у виразах типу: to go a-begging піти старцювати; to go a-hunting вирушати на полювання.

Англо-український словник Балла М.І. 

A CAPELLA →← A

T: 0.085405363 M: 3 D: 3