search
' - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
A, A
n (pl A's, a's) 1) 1-ша літера англійського алфавіту; from A to Z від початку до кінця; досконало, цілком; 2) (A) амер. найвища оцінка, «відмінно» (у школі); straight A кругле «відмінно»; 3) (A) муз. ля; 4) A1, амер. A No 1 першорядний, першокласний, чудовий, відмінний; перший сорт.


Англо-український словник Балла М.І. 

skip_previousA RIVEDERCIA.M.skip_next

T: 0.015735623 M: 15 D: 0