A POSTERIORI

лат. 1. adj апостеріорний, заснований на досвіді; 2. adv апостеріорі, емпірично, з досвіду.

Англо-український словник Балла М.І. 

T: 1.138091334 M: 1 D: 1