A POSTERIORI

лат. 1. adj апостеріорний, заснований на досвіді; 2. adv апостеріорі, емпірично, з досвіду.

Англо-український словник Балла М.І. 

A PRIORI →← A ONE

T: 0.073044265 M: 3 D: 3