-WRIGHT

у складних словах у назвах професій: playwright драматург; wheelwright колісник.

Англо-український словник Балла М.І. 

T: 1.240218486 M: 1 D: 1