'LL

розм. скор. від shall і will; I'll = I shall; he'll = he will; they'll = they will (тощо).

Англо-український словник Балла М.І. 

'M →← 'EM

T: 0.082126191 M: 3 D: 3