WILLED

adj як компонент складних слів: self-willed свавільний; weak-willed слабовільний.

Англо-український словник Балла М.І. 

WILLED →← WILLCALL

T: 0.107437497 M: 3 D: 3