-WILLED

adj як компонент складних слів: self-willed свавільний; weak-willed слабовільний.

Англо-український словник Балла М.І. 

T: 0.802213072 M: 1 D: 1