I

pron pers. я; 1) непрямий відмінок me — мене, мені, мною; he saw me yesterday він бачив мене учора; tell me please скажіть мені, будь ласка; 2) у розмовній мові те іноді вживається як називний відмінок: it's me це я; ♦ I say! послухайте!

Англо-український словник Балла М.І. 

I'D →← HYTHER

T: 0.128542867 M: 3 D: 3