ANTEPENULTIMATE

adj третій від кінця (про склад).

Англо-український словник Балла М.І. 

ANTEPOSITION →← ANTEPENULT

T: 0.136127289 M: 3 D: 3