ABJURATION

n 1) зречення; відступництво; oath of ~ амер. зречення попереднього підданства під присягою; 2) відмова (від чогось).

Англо-український словник Балла М.І. 

ABJURE →← ABJUDGE

T: 0.119709311 M: 3 D: 3