search
' - A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
-FUL
suff а) у прикметниках, утворених від іменних та дієслівних основ: beautiful гарний, careful дбайливий; б) у іменниках, утворених від іменників, що означають кількість, обсяг: basketful повний кошик (чогось); spoonful повна ложка.


Англо-український словник Балла М.І. 

skip_previousFUKIENFULCHERskip_next

T: 0.018465099 M: 23 D: 0